Gå till innehåll

hyra

Hur inverkar en hyreshöjning på bostadsbidraget?
Kommer din hyra att stiga? En hyreshöjning på mindre än 50 euro inverkar inte på beloppet av det allmänna bostadsbidraget. Om dina boendeutgifter ändå ändras med minst 50 euro i månaden kan du ansöka om en justering av bostadsbidraget.
HEM & FAMILJ | 1.2.2022
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.