Gå till innehåll

Via tolken kan Hanna tala, trots sin talskada

Hälsa | 12.10.2017
Med hjälp av FPA:s tolktjänst kan Hanna Harjola besöka samma platser som alla andra. En tolk för talskadade gör det möjligt att göra sig hörd och att växelverka.
Lyssna på artikeln
Hanna Harjola ja tulkki Heidi Hirvonen.
Hanna Harjola berättar att hon inte skulle kunna sköta pappersexercis, telefonsamtal eller e-post utan tolk.

Ellåset knäpper till, och dörren från trappuppgången till höghuslägenheten öppnas automatiskt. Från sovrummet längst in i tvårummaren hörs en hälsning, men rösten tillhör inte Hanna Harjola som bor här, utan hennes tolk Heidi Hirvonen.

Hanna, 36, har CP och därtill relaterad tal- och synskada. Hon har svag syn, och meningarna uppstår bokstav för bokstav. Den som inte har vanan inne urskiljer kanske Hannas första ord, men det är svårt att förstå längre meningar.

Hanna bokstaverar snabbt, och Heidi förtydligar det sagda till att ”talförmågan försvann över en natt”.

Hanna bokstaverar snabbt, och Heidi förtydligar det sagda till att ”talförmågan försvann över en natt”. Det har gått tre år sedan dess.

Trots att Hanna talar knaggligt har hon ett språk, ord och bokstäver. Tanken flyter, och pratet sprudlar fram – om än med en viss möda.

”Jag behöver tolk för att kunna tala i telefon, använda dator och sköta officiell pappersexercis”, säger Hanna, och Heidi tolkar det sagda. Hanna får tolkhjälp cirka sex gånger varje vecka.

Endast en av Hannas vänner förstår vad hon säger.”Tolkningen är viktig för att jag ska kunna göra mig förstådd.”

Tolkar tolkar och assistenter assisterar

Bara tal- och synskadan gör det svårt att klara sig, men dessutom är Hanna rörelsehindrad och behöver hjälp också med allt annat. Tolkens uppgift är dock bara att tolka, och personalen på serviceboendet med heldygnsomsorg hjälper därför till med tvättning, påklädning och andra vardagsbestyr.

”Naturligtvis ger jag Hanna till exempel vatten, om hon blir torr i munnen av att prata”, konstaterar Heidi. Hon har tolkat för Hanna i två år, dvs. från det att en vän till Hanna hittade tolktjänsten för talskadade på nätet och tog reda på hur man får tillgång till den.

Tolken ger sig tid att lyssna på Hannas tal; det är tolkens arbete.

Tack vare tolken och sin personliga assistent kan Hanna gå och handla och på teater, restauranger och konserter. Nästa vecka ska hon gå på bio för att se Lappland Odyssé, och snart kommer hon dessutom att åka på kryssning tillsammans med två tolkar.

”Med en tolk kan jag besöka samma platser som alla andra”, säger Hanna.

Hanna anser att det kanske allra viktigaste med tolktjänsten är att hon med hjälp av tolk kan göra sig hörd och växelverka. Tolken ger sig tid att lyssna på Hannas tal; det är tolkens arbete.

En pool med nio bekanta tolkar

Hanna tar en smarttelefonsliknande fjärrkontroll med ett sugmunstycke och öppnar datorns webbläsare i TV-rutan. Sedan tar tolken vid. Heidi skriver in FPA:s webbadress och de gräver fram kontaktinformationen för Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

”Tillsammans beställer vi tolkning för en längre tid åt gången. Det är lättare att få tolk när man bokar i tid”, berättar Hanna.

Hon har en tolkpool bestående av nio tolkar. FPA:s center för tolktjänst förmedlar tolkbeställningarna till tolkarna, och ytterst sällan har Hanna fått någon annan än de bekanta tolkarna i poolen. När tolkpoolarna ändras till tolklistor i början av 2018 kommer åtminstone tre tolkar att falla bort från Hannas lista.

”Det är tråkigt att bekanta tolkar faller bort. Det tar alltid lite tid innan de nya tolkarna lär sig, och det är inte sagt att alla lär sig över huvud taget.”

För att bland annat öppna dörrar och använda medier har Hanna en smarttelefonsliknande fjärrkontroll med sugmunstycke.

Hanna är nöjd över att hon får anlita så mycket tolkning som hon behöver, men hon önskar att tolkförmedlingen kunde förstå henne och att hon även själv kunde kontakta den. Fjärrkontrollen för att styra omgivningen med och dess munstycke är ett viktigt hjälpmedel i samverkan mellan Hanna och tolken, men har också vidare relevans. Med kontrollen kan Hanna öppna dörren, kalla på en skötare eller lyssna på talböcker eller musik när hon är ensam.

”Jag har ett antal vänner som kommer och hälsar på, men också tolkarna ger mig en inblick i världen utanför”, konstaterar Hanna.

Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

 • Tolktjänsten är avsedd för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada.
 • Tolkning kan beviljas för arbete, studier, uträttande av ärenden, samhälleligt engagemang, hobbyer och rekreation. Man kan få tolk också för utlandsresor.
 • För att kunna anlita tjänsten förutsätts att personen i fråga förfogar över en fungerande kommunikationsmetod och kan uttrycka sig med hjälp av tolkning. Kommunikationsmetoder är exempelvis teckenspråk, tecknat tal samt tal- och skrivtolkning.
 • Tolk kan beställas per e-post, textmeddelande eller telefon hos Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.
 • Den som använder finskt teckenspråk kan dessutom beställa tolk via distansservicen.
 • En tolkpool, som utses tillsammans med den talskadade, består av tolkar som är insatta i kundens kommunikationsmetoder. I synnerhet för talskadade är bekanta tolkar viktiga för smidig tolkning.
 • Tolkpoolarna för talskadade kommer att ändras till tolklistor som fungerar enligt motsvarande modell i början av 2018. Samtidigt får alla andra tolktjänstkunder tillgång till den välfungerande modellen.
 • Personer med hörsel- eller talskada har rätt att anlita tolktjänst minst 180 timmar och personer med syn- och hörselskada minst 360 timmar per år.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.