Gå till innehåll

Tolktjänsten är ett villkor för delaktighet i samhället – ”I morgon förstår du fyra timmar, i övermorgon tre”

FPA betjänar | 5.3.2019
För att utveckla tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning har FPA ordnat kundråd. Responsen från kundråden har varit enhällig: fungerande tolktjänser ger jämlikhet på många sätt.
Lyssna på artikeln
Asiakasraadissa työskenteli useita tulkkeja.
Flera tolkar jobbade tillsammans med medlemmarna i kundråden.

Den tolktjänst för personer med funktionsnedsättning som FPA ordnar främjar möjligheterna för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället. Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning förmedlar tolkar och sköter distansservicen.

Konkurrensutsättningen av tolktjänsterna år 2017 väckte en hel del oro och frågor. Följande vår beslöt FPA ordna kundråd i Tammerfors och Helsingfors för kunderna hos tolktjänsten. Där fick kunderna berätta om sina erfarenheter som användare av tjänsten.

Den introduktion i tolktjänsten som FPA ordnar fick ett särskilt tack.

Jenni Rytkönen som deltog i kundrådet i Helsingfors säger att FPA:s tolktjänst för hennes del har fungerat bra. Den introduktion i tolktjänsten som FPA ordnar fick ett särskilt tack av Jenni.

Jenni Rytkönen behöver skrivtolkning i sina chefsuppgifter och i doktorsstudierna.

Man försöker få fram den bästa möjliga tolken för varje beställning

Jenni använder skrivtolkning och hon behöver tolkning bland annat för studierna och i arbetet. Hon har en chefsposition och är doktorand. Under fritiden sköter hon förtroendeuppdrag.

”Det enda problemet med användningen av tolktjänsten är att det ibland händer att tolken inte kan komma till platsen för ett tillfälle i jobbet som redan är överenskommet”, berättar Jenni.

Kundråden var eniga om att det är ett stort problem om man inte får tolk. Det är ett hinder för delaktighet i samhället.

”I morgon förstår du fyra timmar, i övermorgon tre”.

Asiakasraadissa työskenteli useita tulkkeja.
Flera tolkar jobbade tillsammans med medlemmarna i kundråden.

En avbokning kan bero på att tolken har insjuknat akut. Ju närmare tolkningstillfället det här händer, desto svårare är det att få tag på en ersättande tolk. Därför får kunden meddelande om tolkens namn från Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning först kl. 16 dagen före tolkningsuppdraget.

Detaljerade uppgifter om tolkningsbehovet behövs för att det ska vara möjligt att få fram den bästa möjliga tolken.

Många av dem som deltog i kundråden upplevde det som en begränsning i livet att de är tvungna att planera allting de ska göra så noggrant i förväg, eftersom de får svara på detaljerade frågor om tolkningsbehovet då de beställer tolk. Det här beror på att man vill få fram den bästa möjliga tolken. För att kunna förmedla beställningarna måste Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning t.ex. känna till tiden, platsen och ämnet för tolkningen.

En del gillar tolklistan – den är ett sätt att försäkra sig om en fungerande tolktjänst

Kunden kan välja om han eller hon vill sammanställa en personlig lista över tolkar. Syftet med tolklistan är att se till att kunden får högklassig, övergripande och fungerande tolktjänst.

Användningen av tolklista delade åsikterna bland deltagarna i kundråden. En del ville absolut ha en tolk från sin tolklista. Andra tyckte för sin del att det finns bra tolkar att tillgå också om man inte använder tolklista. De som använder tjänsten kan redan i samband med beställningen meddela att de kan tänka sig en tolk som inte är med på listan, om där inte finns någon som är ledig.

Några av medlemmarna i kundråden önskade att de kunde ha flera listor i bruk t.ex. för de tolkar de anlitar för läkarbesök och för möten i arbetet. Jenni, liksom många andra, skulle vilja ha olika tolkar för arbetet och för fritiden.

”Man vill inte ha samma tolk för ett läkarbesök och för ett möte på jobbet följande morgon”.

Man kan utse någon av tolkarna på listan för läkarbesök, men i praktiken lyckas det här inte alltid, eftersom just den tolken kan vara upptagen med en annan kund.

Ett vanligt önskemål var att det skulle finnas fler tolkar att tillgå. ”Mera tolkar. Jag har många järn i elden.”

Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning fick mycket värdefull respons av kundråden och lovade förbättra informationen om tolktjänsten.

Ett vanligt önskemål var att det skulle finnas fler tolkar att tillgå. Kundrådet önskade också fler kunniga tolkar som arbetar på engelska och tyska. Över huvud taget önskades fler tolkar. En av deltagarna, som använder talapparatur, dvs. en apparat som omvandlar skrift till tal, sammanfattar:

”Mera tolkar. Jag har många järn i elden.”

FPA förbättrar informationen

Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning förmedlar i genomsnitt 152 000 beställningar om året. År 2017 kunde man hitta tolk för 95 % av beställningarna.

Responsen från kundrådet visar att tolktjänsten väcker frågor bland kunderna. FPA strävar efter att i framtiden informera bättre om tolktjänsten.

”Jättefint att FPA möter dem som använder tjänsten ansikte mot ansikte.”

Jenni ger god respons på kundråden:

”Jättefint att FPA möter dem som använder tjänsten ansikte mot ansikte.”

Hon önskar mera information i medierna om hur tolkningen fungerar i vardagen. Jenni upplever att behovet av tolkning fortfarande förknippas med intelligens, eller snarare med brist på intelligens. Ju mer heltäckande tolktjänster som står till buds, desto tydligare blir det för dem som inte använder tjänsten, att det är helt normalt att behöva tolk.

”Det behövs bra berättelser med lyckligt slut.”

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.