Siirry sisältöön

Tulkkauspalvelu on yhteiskuntaan osallistumisen ehto – ”Huomenna ymmärrät neljä tuntia, ylihuomenna kolme”

Kela palvelee | 3.3.2019
Kehittääkseen vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua Kela on järjestänyt asiakasraateja. Raadeista saatu palaute on yksimielistä: toimivat tulkkauspalvelut tuovat tasa-arvoa monilla tavoin.
Kuuntele artikkeli
Asiakasraadissa työskenteli useita tulkkeja.
Tulkkauspalveluiden asiakasraadissa raatilaisten kanssa työskenteli useita tulkkeja.

Kelan järjestämä vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu edistää kuulovammaisen, kuulonäkövammaisen tai puhevammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaisten tulkkauspalvelukeskus eli VATU-keskus välittää tulkit ja hoitaa etäpalvelua.

Tulkkauspalvelujen kilpailutus vuonna 2017 herätti paljon huolta ja kysymyksiä. Seuraavana keväänä Kela päätti järjestää tulkkauspalveluiden asiakkaille Tampereella ja Helsingissä asiakasraadit, joissa he saivat kertoa kokemuksiaan palvelun käyttäjinä.

Kelan järjestämä tulkkauspalveluun perehdyttäminen saa erikseen kiitosta.

Helsingissä pidettyyn raatiin osallistunut Jenni Rytkönen sanoo, että Kelan tulkkauspalvelu on toiminut hänen osaltaan hyvin. Kelan järjestämä tulkkauspalveluun perehdyttäminen saa Jenniltä erikseen kiitosta.

Jenni Rytkönen tarvitsee kirjoitustulkkauspalvelua esimiestehtävissään ja tohtoriopinnoissaan.
Jenni Rytkönen tarvitsee kirjoitustulkkauspalvelua esimiestehtävissään ja tohtoriopinnoissaan.

Tilaukseen etsitään paras mahdollinen tulkki

Kirjoitustulkkauspalvelua käyttävä Jenni tarvitsee tulkkausta muun muassa opiskeluun ja työhön. Jenni on esimiesasemassa ja tohtoriopiskelija. Vapaa-ajallaan hän hoitaa luottamustehtäviä.

”Ainoa ongelma tulkkauspalvelun käytössä on ollut se, että toisinaan tulkki ei ole päässyt paikalle jo sovittuun työtilaisuuteen”, Jenni kertoo.

Raati oli yhtä mieltä siitä, että tulkin puuttuminen on iso kysymys. Se estää yhteiskuntaan osallistumisen.

”Huomenna ymmärrät neljä tuntia, ylihuomenna kolme.”

Tulkkauspalveluiden käyttäjiä asiakasraadissa.
Tulkkauspalveluiden käyttäjiä pyydettiin antamaan palautetta tulkkauspalvelujen toiminnasta.

Peruutus on saattanut johtua siitä, että tulkki on äkillisesti sairastunut. Mitä lähempänä tulkkausajankohtaa tämä tapahtuu, sitä vaikeampaa on löytää tilalle korvaavaa tulkkia. Siksi tulkin nimi ilmoitetaan VATU-keskuksesta vasta edellisenä päivänä kello 16 mennessä.

Yksityiskohtaisia tietoja tulkkaustarpeesta tarvitaan, jotta tilaukseen löydetään paras mahdollinen tulkki.

Moni raatilainen koki elämää rajoittavaksi sen, että menot on suunniteltava tarkkaan etukäteen, sillä tulkkia tilattaessa kysytään yksityiskohtaisia tietoja tulkkaustarpeesta. Näin tehdään siksi, että tilaukseen löydetään paras mahdollinen tulkki. Tilausten välittämistä varten VATU-keskuksella tulee olla tiedossa esimerkiksi tilauksen aika, paikka ja aihe.

Osa suosii tulkkilistaa – lista varmistaa toimivan tulkkauspalvelun

Asiakas voi valita, kokoaako hän henkilökohtaisen listan tulkeista. Tulkkilistan tarkoitus on varmistaa, että asiakas saa laadukasta, kokonaisvaltaista ja toimivaa tulkkauspalvelua.

Tulkkilistan käyttäminen jakoi raadin osallistujien mielipiteitä. Osa halusi ehdottomasti saada tulkin tulkkilistalta. Osa taas katsoi, että hyviä tulkkeja oli saatavilla, vaikka listaa ei käyttäisikään. Palvelua käyttävien on mahdollista jo tilatessa ilmoittaa, että tulkki listan ulkopuoleltakin sopii, jos listatulkki on estynyt.

Muutamat raatilaisista toivoivat voivansa saada käyttöön useita listoja esimerkiksi lääkärissä ja työpalavereissa käyttämilleen tulkeille. Jenni, kuten monet muutkin, haluaisivat töihin ja harrastuksiin eri tulkit.

”Lääkäriin ja seuraavan aamun työpalaveriin ei halua samaa tulkkia.”

Tulkkilistan tulkeista voi nimetä erikseen tulkin, jonka haluaa lääkärissä asioidessa, mutta käytännössä jos tulkki on varattu toiselle asiakkaalle, juuri sen tulkin saaminen ei aina onnistu.

Yleinen toive oli, että tulkkeja olisi enemmän saatavilla: ”Lisää tulkkeja. Olen menevä nainen.”

Yleinen toive oli, että tulkkeja olisi enemmän saatavilla. Osaavia englannin ja saksan tulkkeja raati toivoi lisää. Ylipäänsä toivottiin enemmän tulkkeja saataville. Puhelaitetta, eli kirjoitusta ääneksi muuttavaa laitetta käyttänyt raatilainen tiivistää:

”Lisää tulkkeja. Olen menevä nainen.”

Asiakasraadissa työskenteli useita tulkkeja.
Vammaisten tulkkauspalvelukeskus sai asiakasraadista paljon arvokasta palautetta, ja lupasi parantaa tulkkauspalveluista tiedottamista.

Kela parantaa tiedottamista

VATU-keskus välittää vuodessa keskimäärin 152 000 tilausta. Vuonna 2017 tulkki löytyi 95 %:iin tilauksista.

Tulkkauspalvelu herättää raadissa saadun palautteen perusteella asiakkaissa kysymyksiä. Kela pyrkii tiedottamaan tulevaisuudessa aiempaa paremmin tulkkauspalvelusta.

”Huippu juttu, että palveluja käyttävät kohdataan kasvokkain.”

Jenni antaa hyvää palautetta vammaisten tulkkauspalvelun asiakasraadista:

”On huippu juttu, että palveluja käyttävät kohdataan kasvokkain.”

Jenni toivoo, että mediassa kerrottaisiin enemmän siitä, kuinka tulkkaus toimii ihmisen arjessa. Jennin kokemuksen mukaan tulkkauksen tarve yhdistetään edelleen älykkyyteen, tai pikemminkin sen puutteeseen. Siksi mitä kattavampia tulkkauspalveluita on tarjolla, sitä tutummaksi tulkkauksen tarpeen normaalius tulee myös niille, jotka eivät palvelua käytä.

”Tarvitaan hyviä, onnistuneita tarinoita.”

Tulkkitilaus sähköisellä lomakkeella

Monet Kelan asiakasraatilaisista peräänkuuluttivat digitaalisuutta, kuten sähköistä tulkintilauslomaketta. Vammaisten tulkkauspalvelun asiakkaat ovat voineetkin tilata tulkin verkossa verkkotilauslomakkeella joulukuun 2018 alusta lähtien.

Lomake on tehty yhdessä asiakkaiden ja asiakasjärjestöjen toiveesta, ja sitä kehitetään palautteen perusteella. Asiakkaat ovat antaneet lomakkeesta paljon palautetta jo sen testausvaiheessa.

Lomakkeella on helppo antaa kaikki tulkin välitykseen tarvittavat tiedot niin, että Kelan ei tarvitse pyytää tilaajalta lisätietoja. Tietosuojasyistä lomakkeelle ei kuitenkaan tallennu tilaajan henkilötietoja, joten ne pitää täyttää joka kerta uudelleen. Lomakkeella voi tehdä vain yhden tilauksen kerrallaan. Vanhatkin tilaustavat ovat edelleen käytössä: tulkin voi tilata tekstiviestillä, soittamalla, sähköpostilla, etäpalvelussa ja kirjeellä.

Uusi lomake on suunniteltu kuulovammaisille asiakkaille, ja tavoitteena on saada se myös puhevammaisten ja kuulo-näkövammaisten asiakkaiden käyttöön. Lomake ei ole tässä vaiheessa vielä täysin saavutettava, ja sen käyttö esimerkiksi ruudunlukijaohjelmalla on hankalaa.

Asiakkailta toivotaan palautetta, jotta lomaketta voidaan kehittää edelleen. Palautteen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen vatu@kela.fi.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.