Gå till innehåll

FPA frågade, kundrådet svarade: Hur är det att ansöka om utkomststöd?

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 4.12.2018
Kundrådet i Tammerfors samlades för att fundera på problem i ärenden som gäller utkomststöd. Medlemmarna i rådet önskade sig tydligare beslut från FPA och mer utbildning för de anställda. Ur FPA:s perspektiv är kundråden ett viktigt sätt att få information om hur kunderna upplever tjänsten.
Lyssna på artikeln
Piirroskuva asiakasraadista.
I kundråden får FPA information om förmånstagarnas åsikter och behov. I Tammerfors diskuterade man ansökan om utkomststöd i november.

Genom fönstret skymtar sjön Pyhäjärvi i novemberrusket. Runt bordet på socialservicestationen Sarvis i Tammerfors sitter ett gäng gamla bekanta. Kundrådet för Tammerfors stads socialväsen har samlats regelbundet i flera år för att diskutera aktuella saker.

Idag är temat utkomststöd och experter från FPA finns också på plats. Syftet är att diskutera hur tjänsten ser ut för kunderna nu när FPA har skött det grundläggande utkomststödet i nästan två år.

Diskussionen leds av FPA:s specialplanerare Kirsi Hokkanen. Hon frågar de sex medlemmarna i rådet hur de önskar att saker var ordnade och hur man kunde underlätta deras ärenden på FPA.

Stämningen i rådet är varm, eftersom medlemmarna känner varandra. De berättar öppet om sina erfarenheter av FPA:s tjänster. Alla har i något skede av livet fått utkomststöd, en del får det just nu. Några har också erfarenhet av att hjälpa andra att sköta sina FPA-ärenden.

En av medlemmarna i rådet är Anu Lehtonen från Tammerfors. I början av 2010-talet lyfte hon utkomststöd i några år.

”Utkomststödet borde anpassas individuellt efter personens livssituation, så att det skulle ge ett tillräckligt bra stöd för att komma på fötter igen. Att ständigt ansöka om utkomststöd kan kännas förnedrande”, säger Anu.

Utkomststödet betalas ut till en person eller en familj, vars inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. Utkomststödet är tänkt som en kortvarig förmån och dess syfte är att hjälpa en att ordna upp livet när man befinner sig i svårigheter.

Uppföljningsrådets nästa uppgift är att berätta ifall saker har förbättrats

FPA har skött det grundläggande utkomststödet sedan början av år 2017. Kompletterande och förebyggande utkomststöd söks hos kommunen. Därför ordnades också detta kundråd i samarbete med Tammerfors stad och FPA: båda är intresserade av hur omställningen har fungerat.

Förra året var utkomststödet ett huvudtema för FPA:s kundråd och flera kundråd med detta diskussionstema ordnades runtom i Finland. En del av Tammersforsrådets medlemmar deltog också i diskussionen ifjol.

”I år ordnar vi detta uppföljningsråd, eftersom vi vet att alla brister inte kunde rättas till under det första året”, berättar FPA:s specialplanerare Anne Kyllönen.

Speciellt vill man höra deltagarnas erfarenheter av hur tjänsten ser ut ur deras perspektiv, vilka problem det finns och vad som eventuellt har förbättrats sedan ifjol.

Enligt Anne och Kirsi är problemen som kunderna tar upp delvis de samma som ifjol: det skulle behövas mer personal samt snabbare och tydligare beslut. Gällande detta har FPA redan gjord några ändringar både på lokal och nationell nivå, och handläggningstiden för ansökan om utkomststöd har hållits sig inom de lagstadgade gränserna, dvs. inom sju dagar. Specialplanerare Asko Riihioja som känner till den lokala FPA berättade för rådet om de åtgärder som vidtagits i Tammerfors.

Bra diskussion och kritisk respons

I slutet av rådets diskussion frågar Kirsi rådsmedlemmarna vilka saker FPA i första hand borde få ordning på i sin tjänst.

Många av inläggen betonar osäkerheten: det kommer ingen information när man skickat e-blanketten – gick allting fram och var bilagorna de rätta? Deltagarna upplever också osäkerhet gällande när man får stödet ifall FPA behöver tilläggsutredningar.

”Utkomststödet är ett stöd i sista hand, så människorna som behöver det befinner sig verkligen i nöd”, påminner en av medlemmarna i rådet.

Bort med felen och snabbare beslut, önskar en annan.

Rådsmedlemmarna oroar sig också för FPA:s resurser och arbetstagarnas ork.

Kirsi och Anne är nöjda med responsen och utvecklingsidéerna de fått. Den erfarna rådsmedlemmen Anu berömmer också evenemanget.

”Vi hade igen en mycket bra diskussion”, säger hon.

Enligt Anu är det viktigaste för ett lyckat råd att ledarna är bra och kan föra diskussionen framåt. Enligt hennes erfarenheter lär man sig ofta själv nya saker om tjänsterna i kundrådet – och kan sedan föra informationen vidare till sina egna bekanta.

”Jag fick ny information om FPA:s tjänster på nätet. Jag visste till exempel inte att man på webben kan välja tjänsten återuppringning”, berättar Anu.

FPA ser fram emot kundrådets respons

Under rådets diskussion har både Anne från FPA och socialhandledaren från Tammerfors stad antecknat flitigt. Av anteckningarna görs en sammanfattning som Anne och Kirsi skickar vidare inom FPA. Inom FPA presenteras sammanfattningen för utkomststödets kunskapscenter och andra enheter som kan påverka utvecklingen av ärendena.

”Vid kunskapscentret för utkomststöd väntar man redan med intresse på att få höra vad vi diskuterat här”, säger Anne.

Allting kan inte tas med i utvecklingsarbetet genast, men en del av utvecklingspunkterna kan man snabbt åtgärda. Andra saker kräver till exempel att anvisningarna uppdateras, så utvecklingen av dem tar längre tid.

 

Kundråden ger FPA förstahandsinformation om kundernas erfarenheter

  • Kundråden är ett sätt för FPA att få information om kundernas åsikter och behov. I råden kan man engagera kunder i utvecklingen av tjänster. FPA ordnar råd om olika teman åt person- och arbetsgivarkunder samt partner.
  • I råden diskuteras olika teman varje år. I år är en av huvudpunkterna en utmärkt kundupplevelse. I anslutning till detta har man bland annat ordnat två kundråd för användare av tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning.
  • I år ordnar FPA sammanlagt ungefär 20 kundråd. I allmänhet ordnas 1–4 råd per tema, beroende på ämne.
  • Råden är diskuterande, och via dem får FPA kvalitativ erfarenhetskunskap som stöd för numeriska uppgifter.
  • Deltagare söks på flera olika sätt och ofta i samarbete med FPA:s partner. Till exempel har kunder till råden rekryterats via Twitter och på serviceställena; till arbetsgivarråden har deltagare rekryterats direkt från företag.
  • Av diskussionen i rådet görs en sammanfattning. Den presenteras inom FPA för enheter som planerar och förverkligar de saker som diskuterats i rådet. De behandlar den respons och de utvecklingsförslag som inkommit och börjar arbeta för att förbättra de saker som lyfts fram.
  • Kundråden är inte permanenta, utan de sammanställs enligt tema och behov.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.