Gå till innehåll

Arbetsgivare, så här ansöker du om partiell sjukdagpenning

FÖRETAGARE & ARBETSGIVARE | 27.2.2023
Arbetsgivaren kan ansöka om partiell sjukdagpenning endast om hen betalar full heltidslön för deltidsarbete. Om arbetsgivaren betalar lön som baserar sig på arbetstiden ansöker arbetstagaren om partiell sjukdagpenning och FPA betalar den till hen.
Lyssna på artikeln
""
 1. Du kan ansöka om partiell sjukdagpenning om
  • en läkare i ett B-utlåtande bedömer att arbetstagaren kan arbeta deltid utan att hens hälsa och tillfrisknande äventyras
  • arbetstagaren har arbetat heltid när arbetsoförmågan började. Med heltidsarbete avses arbete där arbetstagarens ordinarie arbetstid är minst 30 timmar per vecka
  • det ingåtts ett tidsbundet kontrakt med arbetstagaren om deltidsarbete med en arbetstid på 40–60 procent av den normala arbetstiden.
 2. Du kan få partiell sjukdagpenning först efter självrisktiden. Man kan ändå börja arbeta deltid redan under självrisktiden. Att man börjar arbeta inverkar inte på självrisktiden som fortsätter att löpa. Partiell sjukdagpenning betalas till hälften av sjukdagpenningens belopp och i högst 150 vardagar. I maximitiden inräknas alla dagar med partiell sjukdagpenning under de föregående två åren.
 3. Ansök om partiell sjukdagpenning i e-tjänsten för arbetsgivare. Skicka läkarutlåtande B som bilaga per skyddad e-post eller per post. Ansök om partiell sjukdagpenning inom två månader från den dag du önskar få förmånen. Du kan också ansöka om partiell sjukdagpenning med blanketterna SV28r och Y17r.        
 4. När arbetstagaren ansöker om partiell sjukdagpenning ska du meddela uppgifterna i avtalet om deltidsarbete i e-tjänsten för arbetsgivare eller med blanketten SV28r.

Från 1.4.2023 räcker det också med ett läkarintyg A för partiell sjukdagpenning när det är fråga om kortvarig arbetsoförmåga. Vid behov ber FPA om ett läkarutlåtande B.

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.