Gå till innehåll

Arbetsgivare, så här ansöker du om partiell sjukdagpenning

FÖRETAGARE & ARBETSGIVARE | 1.4.2023
Som arbetsgivare kan du ansöka om partiell sjukdagpenning om du betalar full heltidslön för deltidsarbete. I annat fall ansöker arbetstagaren själv om partiell sjukdagpenning och FPA betalar ut dagpenningen till arbetstagaren.
Lyssna på artikeln
""

Viktigt att veta om partiell sjukdagpenning

  1. Du kan ansöka om partiell sjukdagpenning om
    • en företagsläkare eller någon annan läkare som är väl insatt i arbetsförhållandena i ett A-intyg eller ett B-utlåtande har bedömt att arbetstagaren kan arbeta deltid utan att äventyra sin hälsa och sitt tillfrisknande
  2. Partiell sjukdagpenning kan betalas ut först efter självrisktiden. Arbetstagaren kan ändå börja arbeta deltid redan under självrisktiden. Det här inverkar inte på självrisktiden som fortsätter att löpa. Beloppet av den partiella sjukdagpenningen är hälften av sjukdagpenningens belopp och partiell sjukdagpenning betalas för högst 150 vardagar. Också lördagar räknas som vardagar. I maximitiden inräknas alla dagar med partiell sjukdagpenning under de föregående två åren.
  3. Ansök om partiell sjukdagpenning i e-tjänsten för arbetsgivare eller på blanketterna SV 28r och Y 17r. Skicka läkarintyg A eller läkarutlåtande B som bilaga per skyddad e-post eller per post. Ansökan om dagpenning ska göras inom 2 månader från den dag du önskar få förmånen.
  4. När arbetstagaren ansöker om partiell sjukdagpenning ska ni komma överens om vem av er som ska meddela uppgifterna i avtalet om deltidsarbete till FPA. Du kan meddela de här uppgifterna i e-tjänsten för arbetsgivare eller på blankett SV 28r.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.