Gå till innehåll

Så här kan du börja arbeta deltid med partiell sjukdagpenning

Hälsa | 27.2.2023
Är du sjukledig eller kommer du att få sjukdagpenning? Deltidsarbete kombinerat med partiell sjukdagpenning kan göra det lättare att hållas kvar i arbetslivet och att återvända till arbetet efter sjukfrånvaro.
Lyssna på artikeln
""
 1. Du kan få partiell sjukdagpenning om
  • din ordinarie arbetstid har varit minst 30 timmar per vecka när arbetsoförmågan började
  • din företagsläkare eller en läkare som är väl insatt i dina arbetsförhållanden i ett utlåtande B har bedömt att du kan arbeta deltid utan att din hälsa och ditt tillfrisknande äventyras
  • du har ett tidsbundet kontrakt med din arbetsgivare om deltidsarbete med en arbetstid på 40–60 procent av den normala arbetstiden.
 2. Ansök om partiell sjukdagpenning om din arbetsgivare betalar dig lön som grundar sig på arbetstid. Då betalar FPA den partiella sjukdagpenningen till dig. Men om din arbetsgivare betalar dig full heltidslön för deltidsarbete ansöker arbetsgivaren om partiell sjukdagpenning och FPA betalar den till arbetsgivaren.
 3. Ansök om partiell sjukdagpenning i MittFPA och bifoga läkarutlåtande B. Du kan också ansöka om partiell sjukdagpenning med blanketten SV8r. Då ska du skicka blanketten och läkarutlåtande B per post. Din arbetsgivare meddelar uppgifterna i avtalet om deltidsarbete till FPA. Ansök om partiell sjukdagpenning inom två månader från den dag du önskar få förmånen.
 4. Du får partiell sjukdagpenning först efter självrisktiden. Du kan ändå börja arbeta deltid redan under självrisktiden. Partiell sjukdagpenning betalas till hälften av sjukdagpenningens belopp och i högst 150 vardagar.
 5. Är du företagare? Du kan få partiell sjukdagpenning om du har arbetat som företagare på heltid när arbetsoförmågan började. Ansök om partiell sjukdagpenning i MittFPA eller med  blanketten SV8r.

Från 1.4.2023 räcker det också med ett läkarintyg A för partiell sjukdagpenning när det är fråga om kortvarig arbetsoförmåga. Vid behov ber FPA om ett läkarutlåtande B.

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.