Gå till innehåll

Så här kan du börja arbeta deltid med partiell sjukdagpenning

Hälsa | 1.4.2023
Är du sjukledig eller kommer du att bli det? Deltidsarbete i kombination med partiell sjukdagpenning kan hjälpa dig att stanna kvar i arbetslivet eller att återgå i heltidsarbete efter sjukfrånvaron.
Lyssna på artikeln
Mies lukee parvekkeella kirjaa.

Viktigt att veta om partiell sjukdagpenning när du funderar på deltidsarbete

  1. Du kan få partiell sjukdagpenning om din ordinarie arbetstid var minst 30 timmar per vecka när arbetsoförmågan började. Du behöver ett A-intyg eller ett B-utlåtande av din företagsläkare eller någon annan läkare som är väl insatt i dina arbetsförhållanden, där det konstateras att du kan arbeta deltid utan att äventyra din hälsa och ditt tillfrisknande. Dessutom förutsätts att ett tidsbundet avtal om deltidsarbete har ingåtts med arbetstagaren, där arbetstiden fastställs till 40–60 procent av den normala arbetstiden.
  2. Ansök själv om partiell sjukdagpenning om arbetsgivaren betalar dig lön som grundar sig på din arbetstid. Då betalar FPA den partiella sjukdagpenningen till dig. Om arbetsgivaren däremot betalar dig heltidslön för tiden med deltidsarbete ansöker arbetsgivaren om partiell sjukdagpenning och FPA betalar ut dagpenningen till arbetsgivaren.
  3. Gör din ansökan i MittFPA och bifoga läkarintyg A eller läkarutlåtande B. Du kan också ansöka om dagpenning på blankett SV 8r. Ansök om dagpenning inom två månader från den dag du önskar få förmånen. Kom överens med din arbetsgivare om vem av er som ska skicka uppgifterna om avtalet om deltidsarbete till FPA.
  4. Du får partiell sjukdagpenning först efter självrisktiden. Det är ändå möjligt att börja arbeta deltid redan under självrisktiden. Den partiella sjukdagpenningen är hälften av sjukdagpenningens belopp och partiell sjukdagpenning betalas för högst 150 vardagar. Också lördagar räknas som vardagar.
  5. Är du företagare? Du kan få partiell sjukdagpenning om du arbetade som företagare på heltid när arbetsoförmågan började. Ansök om partiell sjukdagpenning i MittFPA eller på blankett SV 8r.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.