Gå till innehåll

Skuld­sättningen under kontroll i ett tidigt skede – ekonomi­rådgivningen erbjuder hjälp vid penning­problem

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 18.1.2022
Ekonomirådgivningen hjälper ortsborna att hantera ekonomin samt att förebygga och hejda skuldsättning. I Uleåborg är det en socialhandledare eller -arbetare, ekonomi- och skuldrådgivare, utsökningsmyndighet samt FPA:s servicerådgivare som tillsammans löser kundens situation.
Lyssna på artikeln
Lauri Lantto ja Anne Pohjanen.
Ekonomi- och skuldrådgivare Lauri Lantto vid Uleåborgs rättshjälpsbyrå och servicerådgivare Anne Pohjanen från FPA betjänar kunder vid Uleåborgs ekonomirådgivning.

Ekonomiska svårigheter tystas ner i vårt samhälle, trots att de berör en stor grupp människor. För att hjälpa situationen har man utvecklat ekonomirådgivningar, som hjälper ortsborna att hantera sin ekonomi och förebygga skuldsättning eller att den förvärras. Ekonomirådgivningarna är en del av Utsökningsverkets och rättshjälpsbyråernas ekonomi- och skuldrådgivnings gemensamma projekt för Förebyggande ekonomirådgivning.

I Uleåborg betjänar ekonomirådgivningen ortsborna var annan torsdag i den för alla öppna träffpunkten, BusinessAsemas, lokaler. Ekonomirådgivningen är verksamhet med låg tröskel som man kan söka sig till utan tidsbokning.

”Hit kan man komma när det passar. Man kan också kontakta ekonomirådgivningen när som helst per e-post eller telefon. Under ekonomirådgivningens öppethållningstider kontaktar vi sedan dessa kunder”, berättar servicerådgivare Anne Pohjanen vid FPA.

Tack vare samarbetet kan vi lätt gå igenom alla de alternativ, som finns till hands.

Tjänsten finns för alla som behöver hjälp med sin ekonomiska situation eller för att sköta sina finanser. Hjälp fås av en multiprofessionell grupp, som består av en socialhandledare eller -arbetare, ekonomi- och skuldrådgivare, utsökningsmyndighet samt FPA:s servicerådgivare.

”Tack vare samarbetet kan vi lätt gå igenom alla de alternativ, som finns till hands, så att vi vet hur den verkliga situationen ser ut. En enskild arbetstagare har inte nödvändigtvis den kunskapen för att till exempel kunna berätta vilka alla förmåner kunden hade rätt till”, säger ekonomi- och skuldrådgivare Lauri Lantto vid Uleåborgs rättshjälpsbyrå.

Anne Pohjanen ja Lauri Lantto.
Lauri Lantto och Anne Pohjanen upplever att samarbetet på ekonomirådgivningen har ökat deras egen kunskap.

Ekonomi­rådgivningen hjälper innan man är ute på djupt vatten

Uleåborgs ekonomirådgivning har kunder från alla samhällsklasser och alla åldersgrupper. Kunderna har varit såväl ungdomar som pensionärer, och allt där emellan.

”Vissa kan ha några tusen euro i skulder, och de upplever det som en stor börda. Andra kan däremot ha tio- eller hundratals tusen euro i skulder. Varje fall är individuellt”, konstaterar Pohjanen.

På ekonomirådgivningen behandlar vi såväl små som stora ekonomi- och skuldärenden. En del kunder kan redan ha stora skulder hos utsökningen, en del kan behöva allmänna råd för att planera och budgetera sin ekonomi.

”Vi hjälper emellertid till mest vid överskuldsättning. Konsumtionskrediterna sticker ut, eftersom de är lättillgängliga krediter med höga räntor”, konstaterar Lantto.

Syftet med ekonomirådgivningen är att hjälpa till med hantering av ekonomin och sköta skuldfrågor innan kunden hamnar ut på så djupt vatten att det inte finns andra än hårda medel att ta till. Orsakerna till ekonomiska svårigheter varierar. Inkomstnivån kan sjunka till exempel på grund av plötslig arbetslöshet eller sjukfrånvaro.

”Människorna lever ganska strikt. För många räcker ekonomin inte för en väldig lång arbetslöshetsperiod eller sjukfrånvaro, innan den kollapsar”, säger Lantto.

LÄS OCKSÅ
Skuldsaneringen ändrade Joukos liv – ”Det bästa som jag fått av samhället”

Tack vare samarbetet är alla metoder till­gängliga

Man kan själv söka sig till ekonomirådgivningen eller så kan man bli hänvisad till rådgivningen av en myndighet. Ju mer ryktet om rådgivningen sprider sig i Uleåborg, desto fler kunder har man fått.

”På ekonomirådgivningen kan vi se kundens helhetssituation och därigenom bedöma vilken aktör som bäst kan hjälpa”, berättar Pohjanen.

När man börjar reda ut kundens situation finns det olika metoder för att balansera ekonomin. Genom frivilliga skuldsaneringar försöker man ingå avtal direkt med borgenärerna. Med deras hjälp försöker man minska vissa räntor eller utgifter, för att man ska kunna betala tillbaka kapitalskulden inom en rimlig tidsperiod.

Ekonomi- och skuldrådgivningens webbplats på skärmen till en bärbar dator.
Rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivning är en av aktörerna som betjänar på ekonomirådgivningarna.

”Man kan också använda Takuusäätiös garantier. Dessa är relativt lätta metoder. Sedan finns det skuldsanering för privatpersoner, men det är något som behandlas i tingsrätten och går vidare den vägen”, säger Lantto.

Eftersom det är en stor grupp proffs som deltar i att lösa kundens situation, har man möjlighet att vända på alla stenar. Under drygt ett år har ekonomirådgivningen haft mycket nöjda kunder. 

”Ibland är kunderna överraskade när de kommer hit och vi är så många här. Men snart märker de att det bara gynnar dem”, säger Pohjanen.

FPA:s service­rådgivare försäkrar att rätt förmåner ansöks

Under drygt ett år har ekonomirådgivningen i Uleåborg haft någon färre än 150 kunder. En del har man hjälpt på plats och en del har man haft kontakt med per telefon.

”När ekonomiska svårigheter överraskar lamslås människan lätt. I det skedet förstår man inte ens alltid att man kan ha rätt till något stöd”, säger Lantto.

Det är viktigt att FPA deltar i samarbetet så att man kan försäkra att kunden har ansökt om rätt förmåner. Detta har beaktats på rådgivningen till exempel när det gäller företagare, som under coronatiden undantagsvis var berättigade till arbetslöshetsdagpenning.

Anne Pohjanen.
FPA:s Anne Pohjanen betjänar kunder som en del av ekonomirådgivningens team var annan torsdag. Kunderna kan emellertid ta kontakt även under andra tider per telefon och e-post.

”Alla har inte vetat eller kunnat gå vidare med ärendet. Det har emellertid varit till avsevärd hjälp”, berättar Pohjanen.

”Om kunden däremot ur FPA:s perspektiv har haft en mer invecklad situation har man kunnat boka tid åt kunden med FPA:s servicerådgivare så att man bättre kan fördjupa sig i kundens situation.”

Utöver kunderna har även arbetstagarna upplevt att arbetet är givande, och var och en av dem är villig att fortsätta med ekonomirådgivningen i framtiden.

”Detta gör det lättare att sköta ärenden mellan olika instanser även utanför rådgivningen. Man kan lätt ta kontakt och utreda vem som bäst kan hjälpa”, summerar Lantto.

Lauri Lantto.
Lauri Lantto uppmuntrar att söka hjälp redan i ett tidigt skede innan situationen är utom kontroll.


  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.