Gå till innehåll

Skuldsaneringen ändrade Joukos liv – ”Det bästa som jag fått av samhället”

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 2.7.2019
Jouko Vidgren drog på sig en skuld på närmare 100 000 euro via spel. Först fyra år efter att ha tagit sig ur spelberoendet vågade han även söka hjälp för sin ekonomi. Tack vare skuldsaneringen känner han sig som en del av samhället igen.
Lyssna på artikeln
Jouko Vidgren istuu ulkona työvaatteissaan.

För nio år sedan gav Jouko Vidgrens flickvän honom två alternativ: att söka hjälp eller att skiljas.

”Min flickvän valde sina ord väl. Jag skulle nödvändigtvis ännu inte ha sökt hjälp. En spelberoende person kan inte sluta spela – spelandet kommer före allt annat”, säger Jouko.

Flickvännens ord ledde till en snöbollseffekt i Joukos liv: skam och samtidig lättnad över att spelberoendet avslöjats, att söka och få hjälp, att söka sig till skuldsanering och en ny karriär som timmerman.

Nu har Jouko betalat 33 av de 63 skuldposterna.

”Tänka sig att jag om två och ett halvt år ska vara skuldfri.”

Terapin hjälpte till att förstå orsakerna till spelberoendet

Spelandet blev ett problem när Joukos mor dog vid millennieskiftet. Jouko flydde sina negativa känslor till en värld av spelautomater och snabba nätspel.

”Jag behövde min dopamininjektion.”

Ibland hade Jouko bättre perioder då han inte spelade, men frestelsen blev alltid övermäktig. Han skaffade pengar till spelandet genom konsumtionskrediter och genom att inte betala de momsavgifter som är obligatoriska för företagare.

Spelandet blev tvångsmässigt, men sedan gick Jouko in i väggen. Sista gången gjorde han ett undantag och spelade med bankkort, vilket ledde till att spelandet avslöjades för flickvännen.

”Jag var så trött på hemligheter och det tvångsmässiga spelandet att jag tror att jag inte ens övervägde att fortsätta. Det är samma mekanik som gäller vid all slags missbruk: någon sätter gränsen och tvingar personen att välja.”

Jouko fick möjligheten att delta i öppen terapi som erbjöds av Peliklinikka. Där strävade man efter att hitta orsakerna till spelandet.

”Spelandet i sig var inte en orsak utan ett symtom – orsaken till spelandet ligger alltid någon annanstans. I terapin förstod jag att mitt spelande bland annat berodde på att jag alltid ville behaga alla andra. Jag tålde inte den osäkerhet som jag kände när jag inte var av samma åsikt som andra.”

Jouko Vidgren.
Jouko, som har utbildat sig till erfarenhetsexpert, reser runt och diskuterar spelrelaterade problem och hur man kan ta sig ur sitt beroende.

En kamratstödsledare för spelberoende som undvek att tala om pengar

Efter sin terapi ville Jouko hjälpa andra med samma problem. Han deltog i en utbildning av kamratstödsledare via Pelirajat’on, som erbjuder penningspelberoende och deras anhöriga kamratstöd.

Det fanns emellertid ett problem med verksamheten med kamratstödsgrupper: man talade mycket om ekonomi och hur man kan förhindra en spelberoende person att använda mer pengar till spelandet för att skulderna inte ska bli större.

”Jag var tvungen att undvika temat eftersom min ekonomi var i uselt skick och skammen gjorde att jag inte ville tala om saken. Min dåvarande terapeut var till all lycka lösningsorienterad och uppmuntrade mig att reda ut min ekonomi. Jag hade naturligtvis försökt ta hand om mina skulder på egen hand, men det blev ingenting av det.”

När Jouko år 2015 besökte Vanda stads skuldrådgivare var han rädd för moralisering.

”Det värsta som skuldrådgivaren kunde ha sagt var att det inte fanns något hopp eftersom jag hade trasslat till det för mig.”

Läs också: Indrivningsbrev från FPA? 8 frågor om att betala FPA-skulder

Skuldsaneringen tar fem år – orsaken är lättsinnig skuldsättning

Vid första mötet talade skuldrådgivaren utan omsvep och sade att de ska ansöka om skuldsanering för Jouko eftersom han är föremål för utsökning. Skuldsanering är ett officiellt arrangemang som gäller alla skulder och där man med hjälp av ett betalningsprogram tar hand om gäldenärens alla skulder. Efter att gäldenären har gått igenom betalningsprogrammet efterskänks en del av skulderna.

Jouko gav skuldrådgivaren fullmakt att sköta sina ärenden, och utsökningen avbröts tills tingsrätten hade fattat sitt beslut. Skuldrådgivaren ansåg att Jouko hade bra förutsättningar för skuldsanering.

Skuldrådgivaren hade själv genomgått en konkurs och kunde leva sig in i Joukos situation.

Jouko berättar att skuldrådgivaren förhöll sig sakligt till hans situation. Han behövde inte vara rädd för att bli förödmjukad. Skuldrådgivaren hade själv genomgått en konkurs och kunde leva sig in i Joukos situation.

”En gång uppmanade skuldrådgivaren mig att titta på människorna på gatan. Var femte har ekonomiska problem. Skuldrådgivaren berättade även en liten uppmuntrande historia och uppmanade mig att börja med små ändringar.”

Jouko Vidgren.
En saklig och uppmuntrande skuldrådgivare hjälpte Jouko att tro på att han klarar sig ur sina skulder.

På våren 2016 fick Jouko ett positivt beslut om skuldsanering. Skuldsaneringen skulle ta fem år eftersom tingsrätten ansåg att han hade skuldsatt sig lättsinnigt. Vanligtvis utgör ”lättsinnig skuldsättning” ett hinder för skuldsanering, men tingsrätten tog i beaktande att Jouko hade tagit sig ur spelberoendet och utbildat sig till kamratstödsledare. En avgörande faktor var även att Jouko inte hade dragit på sig fler skulder efter att han sökt sig till skuldrådgivning.

När Jouko sökte sig till skuldrådgivning hade han skulder på cirka 100 000 euro. Borgenärerna var bland annat konsumentkreditföretag, kreditkortsbolag och banker.

Jouko säger att han utan skuldrådgivning och skuldsanering aldrig kunde ha betalat sina skulder. Tack vare skuldsaneringen är han en del av samhället igen.

”Skuldsaneringen är en av de bästa tjänsterna som jag fått av samhället. Jag har sagt det till alla.”

Meditation ersatte spelandet – ”Jag har lärt mig att kontrollera mina känslor”

Varje morgon när Jouko står framför spegeln ser han en man som inte längre spelar. Han har lämnat beroendet bakom sig. Ett tecken på detta är det långa skägget – han har inte rakat sig sedan han för sista gången stoppade ett mynt i en spelautomat.

Under de nio åren har det hunnit hända ett och annat.

Jouko har utbildat sig till timmerman och valt ett fysiskt arbete i stället för kontorsarbete. Dessutom har han utbildat sig till erfarenhetsexpert och föreläser om spelproblem och hur man kan övervinna dem.

De ”dopamininjektioner” som spelandet tidigare gav får han numera bland annat genom att meditera.

”Jag blev intresserad av meditation för tre år sedan. Tack vare det har jag lärt mig att kontrollera svåra känslor. När jag spelade hade jag ingen kontroll alls. En spelare lever aldrig i nuet: antingen är hen förargad över en förlust eller så tänker hen på kommande spel.”

Jouko befinner sig nu i mitten av skuldsaneringen. Det är redan två och ett halvt år sedan han hörde skuldrådgivarens ord: ”Var inte orolig, allt ordnar sig.”

Och så ser det verkligen ut.

”Det är otroligt att samma år som jag fyller 60 kommer jag att ha betalat alla mina skulder. Det till ära ska jag ordna en ordentlig födelsedagsfest.”

Jouko Vidgren.
Skägget blir längre dag för dag och påminner Jouko Vidgren om hur länge han varit utan att spela.

Skuldsanering är en sista utväg för att betala skulderna

 • Skuldsanering är ett officiellt arrangemang via domstol som gäller alla skulder. Syftet är att med hjälp av ett betalningsprogram ta hand om alla skulder.
 • Skuldsanering är en sista utväg för att betala skulderna. Om man har betalningssvårigheter ska man i första hand kontakta sina borgenärer och sträva efter att komma överens om återbetalningen.
 • Om detta inte lyckas och om man inte kan betala sina skulder, kan skuldsanering vara en möjlighet.
 • För att hitta en kompromisslösning och kartlägga den övergripande ekonomiska situationen får gäldenären hjälp av rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivning.
 • Skuldsaneringen inleds av en domstol, som även fastställer ett betalningsprogram för gäldenären.
  Källor: Teamchef för indrivningsteamet vid FPA:s grupp för juridiska tjänster Emmi Lehtonen samt Garantistiftelsen

Förhandling om betalning av FPA-skulder

 • Kontakta alltid FPA om du inte genast kan återbetala alla de förmåner som återkrävs.
 • Kontakta FPA i god tid. Det är alltid enklare att komma överens om betalningen före förfallodagen än efter den. Ta dock kontakt senast när du fått en betalningsuppmaning.
 • Om de förmåner som återkrävs går till utsökning, kan utsökningen inte längre avbrytas.
 • I regel kan kunden föreslå FPA hur skulden ska betalas.
 • Kontakta FPA:s indrivningscenter per telefon eller elektroniskt och föreslå en betalningsplan. I FPA:s e-tjänst finns en applikation som hjälper kunden att föreslå en lämplig betalningsplan.

Sakkunnig: teamchef för indrivningsteamet vid FPA:s grupp för juridiska tjänster Emmi Lehtonen

Läs mer om hur skuldproblemen kan lösas

Oikeus.fi – Ekonomi- och skuldrådgivning Garantistiftelsen

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.