Gå till innehåll

Egen aktivitet lönar sig vid återkrav av studiestöd

STUDIER | 19.12.2016
Fick du varje studerandes ”värsta mardröm” i brevlådan – ett brev om återkrav av studiestöd? Du har sannolikt arbetat i viss omfattning under din studietid och överskridit årsinkomstgränsen eller också har du glömt att meddela FPA förändringar i din livssituation.
Lyssna på artikeln
""

Varför återkräver FPA studiestöd?

Vid inkomstkontrollen av studiestödet kontrolleras studerandens årsinkomst i efterhand när det föregående årets skatteuppgifter färdigställts. Om stödtagarens årsinkomst överstiger dennes årsinkomstgräns får studeranden ett beslutsförslag om återkrav av studiestöd. Återkravet enligt beslutförslaget kan ändras om studeranden har inlett eller slutfört sina studier och om han/hon har använt sin maximala stödtid. Ifall återkravet inte kan ändras, ska det överbetalda studiestödet betalas tillbaka senast på förfallodagen.

Också andra omständigheter än en överskriden årsinkomstgräns kan ge upphov till återkrav av studiestöd. Exempelvis om en studerande inte lämnat in ett meddelande om förändring eller om han/hon flyttat, avbrutit sina studier eller börjat få en annan förmån.

I dessa fall skickar FPA en utredningsbegäran till stödtagaren angående orsakerna till den felaktiga utbetalningen av studiestöd. Om du får en utredningsbegäran, besvara brevet enligt de skriftliga instruktionerna i brevet senast före sista svarsdatumet. Det lönar sig inte att låta saken bero eftersom FPA kommer att fatta ett beslut om återkrav när ditt svar mottagits eller när svarstiden gått ut.

Läs också: Är återkrav av studiestöd befogat? Kolla noggrant

Kan jag betala återkravet i rater?

Om du får ett ett beslut om återkrav av studiestöd och du har frågor om återbetalningen, ta då snarast möjligt kontakt med FPA:s indrivningscenter som hjälper dig i alla frågor kring indrivning (servicenummer för privatpersoner: mån–fre kl. 9–16, tfn 020 634 4940). I fråga om förmåner för studerande får du hjälp via servicenumret 020 692 229 (mån–fre kl. 9–16).

Ifall beloppet som ska återbetalas är för stort för att du ska kunna betala det i en rat är det möjligt att komma överens om en avbetalningsplan. Avbetalningsplanen görs upp med FPA, antingen skriftligt eller muntligt i samarbete med experterna på indrivningscentret. Du kan också upprätta ett förslag om avbetalningsplan på nätet via FPA:s e-tjänster (överutbetalning och indrivningsärenden: utredning om överbetalning av förmån).

Återbetalningstiden för beloppet som återkrävs beror på kundens betalningsförmåga och skuldens storlek. Återbetalningstiden kan vara högst tre år. Ett lämpligt månadsbelopp bestäms likaså utifrån kundens betalningsförmåga. Som minst kan månadsbeloppet vara 30 euro per månad. Ingen ränta tas ut för beloppet som ska återbetalas under återbetalningstiden.

Läs också: Indrivningsbrev från FPA? 8 frågor om att betala FPA-skulder

Vad göra om jag inte kan återbetala min skuld inom utsatt tid?

Det är viktigt att du kontaktar Indrivningscentret om du inte kan återbetala skulden på förfallodagen, inte kan följa en tidigare avtalad avbetalningsplan eller om det sker förändringar i din betalningsförmåga. Tillsammans med FPA kan ni förhandla om betalningsarrangemang eller om en uppdatering av avbetalningsplanen. FPA kan också göra avdrag i andra förmåner som du eventuellt får för att betala skulden.

Har du inte återbetalat det återkrävda studiestödet senast på förfallodagen eller upprättat en återbetalningsplan får du två betalningsuppmaningar av FPA. Om du inte betalar skulden och inte heller kontaktar Indrivningscentret efter dessa påminnelser överlämnas skulden till utsökningsmyndigheten.

Frågorna besvarades av juristen och vice häradshövdingen Antti Partanen vid gruppen för juridiska tjänster på FPA.

4 tips – så undviker du återkrav av studiestöd

1. Se till att göra tillräckliga framsteg i dina studier

Återkrav övervägs om du i snitt tagit färre än en studiepoäng/stödmånad. Om du ändå under hela din studietid bedrivit studier som hör till din examen med minst fem studiepoäng/stödmånad kan studiestödet fortsättningsvis betalas ut. Kontakta din läroanstalt för detaljerade krav för tillräckliga studieframsteg.

 

2. Ta fram en beräkning av hur dina inkomster påverkar studiestödet

Arbetar du under din studietid, kontrollera redan när du skriver på anställningsavtalet hur dina inkomster eventuellt påverkar ditt studiestöd. Skriv ner alla dina inkomster. Kontrollera också vilka andra inkomster som beaktas vid inkomstkontrollen av studiestödet.

 

3. Annullera eller betala tillbaka frivilligt – du sparar

Om du verkar överstiga din inkomstgräns kan du frivilligt annullera eller betala tillbaka studiestöd. Tänk på att du på så sätt undviker den ökning av det återkrävda studiestödet med 7,5 procent som läggs på när din årsinkomstgräns överskrids. Du kan få reda på den årsinkomst som beaktas vid inkomstkontrollen av studiestödet med hjälp av din förhandsifyllda skattedeklaration och använda dig av räknarna i FPA:s e-tjänst. I FPA:s e-tjänst har du också möjlighet att skicka in en förfrågan om Oavslutad beskattning som kan utnyttjas vid återbetalning av studiestöd fram till 31.5.
Du kan själv välja för vilka månader du vill annullera eller återbetala stöd (både studiepenning och eventuellt bostadstillägg). Frivillig återbetalning ska ske senast i slutet av maj månad året efter stödåret.

 

4. Kom alltid ihåg att meddela FPA förändringar

FPA ska informeras omgående om alla förändringar i livsförhållanden som eventuellt påverkar studietstödet. Exempelvis om du flyttar till en annan bostad, tillbaka till dina föräldrar eller till en bostad som dina föräldrar äger eller om du tillfälligt avbryter dina studier, exempelvis pga. sjukdom som medför längre frånvaro.

 

Läs mer om studiestöd

FPA:s webbsida

eller ring FPA:s servicenummer för studerande 020 692 229 (mån–fre 9–16)

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.