STUDIER 1 min

Är återkrav av studiestöd befogat? Kolla noggrant

FPA har skickat ut beslutsförslag om återkrav av studiestöd. Brevet var knappast en glad överraskning, så läs det omsorgsfullt.

Lyssna på artikeln
text och bild FPA 13.2.2018

4 fakta om återkrav av studiestöd

  1. Det är fråga om ett beslutsförslag. FPA skickade brevet till alla dem som enligt Skatteförvaltningens uppgifter överskred årsinkomstgränsen för studiestödet år 2017.
  2. Överskred du årsinkomstgränsen på grund av att du inledde studierna eller blev färdig med studierna år 2017? Eller överskred du årsinkomstgränsen på grund av att du förbrukade alla dina studiestödsmånader under år 2017? Ansök i så fall om att ärendet behandlas på nytt och berätta i ansökan hur mycket inkomster du fick när du inte studerade. Skicka in ansökan senast 21.3.2019 via FPA:s e-tjänst.  Om årsinkomstgränsen överskrids på grund av andra inkomster än de som förvärvats under studietiden, kan det belopp som återkrävs minska eller återkravet slopas helt.
  3. Om det inte finns någon orsak att ansöka om att ärendet behandlas på nytt måste du betala tillbaka studiestödet. Du kan föreslå en betalningsplan i e-tjänsten. Välj ”Ansökan och ändringsmeddelanden” och efter det ”Betalningsplan vid återkrav”.
  4. Fick du för mycket studiestöd också i fjol? Kontrollera årsinkomstgränserna på webben. Om du vill undvika att studiestödet återkrävs nästa år ska du före utgången av maj i år betala tillbaka de studiestöd för förra året som överskred årsinkomstgränsen. Du kan välja att betala tillbaka studiestöd för de månader då du fick minst stöd, exempelvis enbart studiepenning.

Läs också: Indrivningsbrev från FPA? 8 frågor om att betala FPA-skulder

Fråga FPA – experter svara på dina frågor

Senaste diskussioner

Övriga frågor studieförmåner • Bostadsbidrag direkt till hyresvärd?
Studiestöd för studerande på andra stadiet • Re: Föräldrarnas inkomster och lagändringen 1.8.2019
Studiestöd för studerande på andra stadiet • Re: Studiestöd för studerande på allmän kurs (Folkhögskola i Sverige)
Fråga på FPA