Siirry sisältöön

Valitusten käsittely on kuin salapoliisityötä

Kela palvelee | 12.9.2017
Pasi Örnberg
suunnittelija
Kuuntele artikkeli

Kelan etuuskäsittelijät pyrkivät tekemään päätökset mahdollisimman tarkasti ja ripeästi, lakia sekä hyvää hallintotapaa noudattaen. Esimerkiksi asumistuen määrä perustuu aina laskelmaan, jonka jokainen yksityiskohta perustellaan asiakkaalle lähetettävässä päätöksessä.

Kahdesta kolmeen sivua pitkä päätös voi tuntua turhauttavalta lukea kokonaan, mutta siihen perehtyminen kannattaa.

Kahdesta kolmeen sivua pitkä päätös voi tuntua turhauttavalta lukea kokonaan, mutta siihen perehtyminen kannattaa. Siinä kerrotaan, miten lopputulokseen on tultu – oli päätös sitten myönteinen tai kielteinen. Jos jokin päätöksen kohta jää epäselväksi, voit aina kysyä siitä esimerkiksi lähettämällä viestin Kelan asiointipalvelussa tai soittamalla puhelinpalveluun.

Jos asumistukipäätös on mielestäsi virheellinen, sinulla on oikeus hakea siihen muutosta eli valittaa päätöksestä. Valitusaika on päätöksen postituspäivästä laskettuna 37 päivää. Valitus laitetaan vireille Kelan omalla lomakkeella, jonka täyttäminen onnistuu parhaiten asiointipalvelussa. Valituskirjelmän voi toimittaa myös paperiversiona ja se voi olla vapaamuotoinen, mutta siinä tulee ilmetä tietyt seikat. Tärkeintä muutoksenhaussa on, että ilmoitat millä päivämäärällä virheellinen päätös on annettu, mitä muutoksia vaadit ja millä perusteilla.

Valitus kannattaa toimittaa vasta sen jälkeen, kun olet ymmärtänyt annetun päätöksen perusteet ja päätös on yhä mielestäsi virheellinen.

Jotta asiasi etenee mahdollisimman sujuvasti, valitus kannattaa toimittaa vasta sen jälkeen, kun olet ymmärtänyt annetun päätöksen perusteet ja päätös on yhä mielestäsi virheellinen. Muutoksenhakuprosessi vie aina aikaa. Jos tarkoituksesi on esimerkiksi kysyä lisätietoja tai ilmoittaa olosuhdemuutoksesta, toimita Kelaan tarkistushakemus tai kysy viestillä asiointipalvelun kautta. Viestiin saat vastauksen yleensä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Valituksen saapuessa Kelaan tutkimme ensin, onko annettu päätös todella virheellinen ja voidaanko se oikaista heti Kelassa. Jos päätös katsotaan oikein tehdyksi, valitus lähetetään Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ratkaistavaksi. Jos olet tyytymätön lautakunnan antamaan päätökseen, siitä voi valittaa edelleen Vakuutusoikeuteen.

Valituksista jotakuinkin puolet oikaistaan Kelassa ja vastaavasti puolet lähetetään eteenpäin.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden käsittelyssä menee yleensä reilu puoli vuotta, joten valitusasiaan ei kannata odottaa välitöntä ratkaisua. Jos valitus hylätään, annettu päätös jää voimaan. Jos valitus hyväksytään, Kela muuttaa päätöksen kuten muutoksenhakuaste määrää. Jos tuen määrä suurenee, Kela maksaa takautuvat tuet tilillesi mahdollisimman pian.

Teemme Kelassa vuosittain reippaat 600 000 asumistukipäätöstä, ja valituksia saapuu suurin piirtein 10 000. Valituksista jotakuinkin puolet oikaistaan Kelassa ja vastaavasti puolet lähetetään eteenpäin. Muutoksenhakulautakunta hyväksyy sinne lähetetyistä valituksista vuosittain noin viisi prosenttia.

Valitusten käsittely on tarkkaa puuhaa, ja sitä voisikin verrata salapoliisin työhön. Jokainen tapaus tutkitaan perinpohjaisesti, vaikka suurennuslasia ei käsittelyssä käytetäkään.

Pyrimme aina Kelassa katsomaan valitustapaukset asiakkaan eduksi, jos se vain on mahdollista.

Muutoksenhakuprosessi voi vaikuttaa monimutkaiselta, mutta sen tarkoituksena on varmistaa jokaisen valituksen tasapuolinen ja yhdenmukainen käsittely. Pyrimme Kelassa katsomaan valitustapaukset asiakkaan eduksi, jos se vain on mahdollista. Jos valitus laitetaan eteenpäin, viimekädessä Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta tai Vakuutusoikeus takaa puolueettoman käsittelyn.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.