Siirry sisältöön

Sosiaalialan osaaja auttaa Kelan asiakkaita ennen kuin vaikea elämäntilanne pitkittyy – ”Haluan auttaa näkemään mahdollisuuksia”

Kela palvelee | 25.8.2021
Mira Matikka on yksi Kelan puhelinpalvelun uusista sosiaalialan osaajista. Hän auttaa kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevia asiakkaita suunnittelemaan, miten elämä saadaan takaisin raiteilleen.
Kuuntele artikkeli
Mira Matikka tietokoneella kuulokkeet päässä.
Sosionomi (AMK) Mira Matikka aloitti toukokuussa sosiaalialan osaajana Kelan valtakunnallisessa puhelinpalvelussa. Hän kartoittaa asiakkaan tilanteen, auttaa Kela-asioiden järjestämisessä ja ohjaa tarvittaessa esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen pariin.

Hei Mira, aloitit toukokuussa sosiaalialan osaajana Kelan puhelinpalvelussa. Mitä työsi pitää sisällään?

Sosiaalialan osaaja on uusi tehtävänimike Kelassa. Puhelinpalvelussa kohdataan päivittäin vaikeassa tilanteessa olevia asiakkaita, joiden selviytymisestä voi herätä huoli. Yksi tehtäväni on auttaa palveluasiantuntijoita tunnistamaan nämä erityisen tuen tarpeessa olevat asiakkaat, jotta voimme ohjata heidät oikeiden palveluiden pariin Kelassa ja tarvittaessa Kelan ulkopuolella.

Palvelen erityisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita myös itse. Tavoitteena on auttaa asiakasta ennen kuin hankala elämäntilanne pitkittyy ja sitä kautta vahvistaa omatoimisuutta ja elämänhallintaa.

Millaiset seikat asiakkaan tilanteessa ennakoivat erityisen tuen tarvetta?

Esimerkiksi se, että asiakas on pitkään elänyt toimeentulotuen varassa tai että asumiseen liittyvät maksut jäävät toistuvasti rästiin ovat tyypillisesti merkkejä pitkittyneestä vaikeasta elämäntilanteesta. Myös se, että Kelan etuushakemuksia tulee usein käsiteltäväksi kiireellisenä viestii hankaluuksista elämänhallinnassa.

Jos palveluasiantuntijalla herää huoli asiakkaan selviytymisestä, hänellä on sosiaalihuoltolain mukainen velvollisuus ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen tuen tarpeen arvioimiseksi. Tarvittaessa toimin palveluasiantuntijan tukena ja autan arvioimaan yhteydenoton tarvetta.

Mistä lähdet liikkeelle asiakkaan kanssa?

Monesti yksittäinen esiin noussut ongelmaksi muodostunut asia – kuten jatkuvat vuokrarästit – on vain jäävuorenhuippu, joten asiakkaan kokonaistilanteen kartoittaminen on tärkeää. Käymme läpi elämäntilannetta ja historiaa: onko taustalla esimerkiksi keskeytyneitä opintoja tai terveydellisiä ongelmia, joita tulisi lähteä ratkomaan.

Kelan etuusasiat on tärkeää laittaa kuntoon, mutta aina se ei riitä. Silloin lähdemme asiakkaan kanssa yhdessä luomaan etenemissuunnitelmaa ja miettimään yhteistyötahoja. Ne voivat tilanteesta riippuen löytyä sosiaali- ja terveyspalveluista, etsivästä nuorisotyöstä, muista kunnan palveluista tai oppilaitoksista.

Lue myös: Nona sai Kelasta oman yhteyshenkilön, kun elämä muuttui yllättäen – ”Silja pelasti tilanteen”

Mira Matikka.
Mira on palveluasiantuntijoiden tukena sosiaalialan osaamista vaativissa kysymyksissä. ”On tärkeää oppia tunnistamaan asiakkaat, jotka tarvitsevat tietyn etuuden lisäksi useampia palveluita.”

Millainen työkokemus sinulla on sosiaalialalta?

Olen koulutukseltani sosionomi. Ennen Kelaa työskentelin yli kymmenen vuotta pääasiassa pienten kuntien sosiaalitoimessa. Eniten kokemusta minulla on aikuissosiaalityöstä. Olen muun muassa käsitellyt asiakkaiden perustoimeentulotukihakemuksia ennen kuin tuen myöntäminen siirtyi kunnilta Kelaan vuonna 2017. Lisäksi olen käsitellyt sosiaalihuoltolain mukaisia ilmoituksia, joita kunnille voi tehdä, jos herää huoli toisesta ihmisestä. Ohjasin asiakkaita myös kuntouttavaan työtoimintaan ja tein aktivointisuunnitelmia.

Aiemmassa ja nykyisessä työssäni on paljon samaa: Kelassakin työskentelen erityisen tuen tarpeessa olevien ihmisten kanssa ja selvitän elämäntilanteita sekä yksilöllistä palveluntarvetta.

Mikä houkutteli Kelaan töihin?

Työnkuva herätti heti mielenkiinnon – työ tarjoaa näköalapaikan yhteiskunnan hyvinvointiin ja asiakkaiden moninaisiin elämäntilanteisiin. Kelan kautta on mahdollista tavoittaa suuri määrä tukea tarvitsevia ihmisiä ja ennaltaehkäistä ongelmien syvenemistä.

Mitä odotat uudelta työltäsi tulevaisuudessa?

Odotukseni ovat jo ylittyneet, sillä työnkuvani on vielä laajempi ja mielenkiintoisempi kuin osasin ajatella. Haluan osaltani vahvistaa edelleen palveluasiantuntijoiden sosiaalialan ymmärrystä ja edistää sitä, että asiakkaiden tilanteita opitaan tunnistamaan entistä paremmin. Toivon, että voimme auttaa asiakkaita näkemään mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja vaikeissa tilanteissa, joissa oma näköala on helposti kapeutunut.

Kela vahvisti sosiaalialan osaamistaan puhelinpalvelussa

  • Kelan etuuskäsittelyssä, asiakaspalvelussa ja puhelinpalvelussa työskentelee satoja sosiaalialan ammattilaisia. Toukokuussa 2021 puhelinpalvelussa aloitti neljä uutta sosiaalialan osaajaa, jotka palvelevat erityisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia asiakkaita ja ohjaavat heitä tarpeen mukaan palveluihin myös Kelan ulkopuolella.
  • Sosiaalialan osaajat tekevät asiakastyössä tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten ja kumppaneiden kanssa.
  • Asiakastyön lisäksi sosiaalialan osaajat tukevat palveluasiantuntijoita sosiaalialan kysymyksissä, joita asiakastilanteissa nousee esiin. Lisäksi he auttavat tunnistamaan tilanteita, joissa yhteydenotto sosiaalitoimeen on tarpeen.
  • Sosiaalialan osaajat kehittävät yhteistyötä Kelan sisällä ja ulkoisten kumppaneiden, kuten kuntien sosiaalitoimen kanssa.

Lue lisää kela.fistä

Kelan puhelinpalvelu

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.