Gå till innehåll

Sakkunnig inom socialsektorn hjälper FPA:s kunder innan svåra livssituationer blir långvariga – ”Jag vill hjälpa kunderna att se möjligheter”

FPA betjänar | 3.9.2021
Mira Matikka är en av FPA:s nya sakkunniga inom socialsektorn som arbetar på telefontjänsten. Hon hjälper de mest utsatta kunderna att planera hur de ska få ordning på livet igen.
Lyssna på artikeln
Mira Matikka vid datorn med headset på huvudet.

Hej Mira, i maj började du som sakkunnig inom socialsektorn på FPA:s telefontjänst. Vad innebär ditt arbete?

Sakkunnig inom socialsektorn är en ny titel på FPA. I telefontjänsten påträffas dagligen kunder som befinner sig i svåra situationer och som man kan bli orolig över hur de ska klara sig. En av mina uppgifter är att hjälpa våra servicerådgivare att identifiera dessa kunder som behöver särskilt stöd för att vi ska kunna styra dem till de rätta tjänsterna på FPA och vid behov utanför FPA.

Jag betjänar även själv kunder som behöver särskilt stöd. Målet är att hjälpa kunden innan den svåra livssituationen förlängs och samtidigt stärka självständigheten och kontrollen över livet.

Hurudana faktorer i kundens situation förutser behovet av särskilt stöd?

Till exempel att kunden länge har levt på utkomststöd eller att kostnaderna kring boendet upprepade gånger förblir obetalda är typiska tecken på en långvarig svår livssituation. Även det att förmånsansökningar kommer som brådskande till FPA är en indikation på svårigheter med livshanteringen.

Om en servicerådgivare blir orolig över en kunds förmåga att klara sig, är hen enligt socialvårdslagen skyldig att kontakta socialtjänsten för att bedöma behovet av stöd. Vid behov stödjer jag servicerådgivaren och hjälper till att bedöma behovet av kontakt.

Hur inleder du arbetet med en kund?

Ofta är ett enskilt problem som uppstått – såsom flera obetalda hyror – endast toppen av isberget, så det är viktigt att kartlägga kundens helhetssituation. Vi går igenom livssituationen och -historien: finns det till exempel avbrutna studier eller hälsoproblem som man borde lösa.

Det är viktigt att få ordning på FPA:s förmånsärenden, men det räcker inte alltid. Då gör vi upp en plan tillsammans med kunden och funderar över olika samarbetspartner. De kan beroende på situationen finnas inom social- och hälsovårdstjänsterna, uppsökande ungdomsarbetet, kommunens övriga tjänster eller läroanstalter.

Läs också: Nona fick en egen kontaktperson hos FPA när livet plötsligt förändrades – ”Silja räddade situationen”

Hurudan arbetserfarenhet har du från socialsektorn?

Jag är utbildad socionom. Innan jag kom till FPA arbetade jag i över tio år inom socialtjänsten i huvudsak i små kommuner. Mest erfarenhet har jag av socialservice för vuxna. Jag har bland annat behandlat kundernas ansökningar om grundläggande utkomststöd innan beviljandet av stödet överfördes från kommunen till FPA år 2017. Därtill har jag behandlat anmälningar i enlighet med socialvårdslagen, som kan göras till kommunen om oro väcks över en annan person. Jag hänvisade även kunder till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och gjorde aktiveringsplaner.

Mitt tidigare och nuvarande arbete har mycket gemensamt: På FPA arbetar jag också med människor som behöver särskilt stöd och reder ut livssituationer samt individuella servicebehov.

Mira Matikka.
Mira stödjer servicerådgivarna i frågor som kräver kunskap inom socialsektorn. ”Det är viktigt att lära sig identifiera kunder som utöver en viss tjänst även behöver fler tjänster.”

Vad var det som lockade dig till att börja arbeta på FPA?

Arbetsbeskrivningen väckte genast intresse – arbetet ger en inblick i välbefinnandet i samhället och kundernas mångahanda livssituationer. Via FPA är det möjligt att nå en stor mängd personer som behöver stöd och förebygga att problemen förvärras.

Vad väntar du dig av ditt nya arbete i framtiden?

Mina förväntningar har redan överskridits, eftersom min arbetsbeskrivning är ännu bredare och intressantare än jag kunde tänka mig. Jag vill för min del stärka servicerådgivarnas förståelse för socialsektorn och främja att man allt bättre lär sig identifiera kundernas situationer. Jag önskar att vi kan hjälpa kunderna att se möjligheter och alternativ i svåra situationer, där det egna perspektivet lätt blivit smalare.

FPA stärker expertis inom socialsektorn i telefontjänsten

  • På FPA:s förmånshandläggning, kundservice och telefontjänst arbetar hundratals personer som har yrkesutbildning inom socialsektorn. I maj 2021 började fyra nya sakkunniga inom socialsektorn arbeta på telefontjänsten som betjänar särskilt utsatta kunder och styr dem vid behov även till tjänster utanför FPA.
  • De sakkunniga inom socialsektorn samarbetar tätt med olika myndigheter och samarbetspartner för att hjälpa kunderna.
  • Dessutom stödjer de FPA:s andra servicerådgivare i sitt kundarbete och hjälper till att identifiera situationer som kräver kontakt med socialtjänsten.
  • De sakkunniga inom socialsektorn utvecklar samarbete inom FPA och tillsammans med utomstående partner, såsom kommunernas socialtjänst.

Läs mer på fpa.fi

FPA:s telefontjänst

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.