Siirry sisältöön

Perintäkirje Kelalta? 7 kysymystä Kela-velkojen maksamisesta

Kela palvelee | 9.10.2018
Kelalta tullut takaisinperintäkirje voi herättää huolta. Velkaa ei tarvitse maksaa kerralla, vaan siihen voi ehdottaa maksusuunnitelmaa.
Kuuntele artikkeli
Kaksi aikuista kalliolla.
Velkavyyhtiä voi ratkoa yhdessä Kelan kanssa. ”Jos et pysty maksamaan koko velkasummaa kerralla eräpäivään mennessä, ota mahdollisimman pian yhteyttä perintäkeskukseen ja tiedustele mahdollisuutta osamaksuun”, neuvoo suunnittelija Vibeke Jensen Kelasta.

1.   Sain Kelalta kirjeen liikaa maksetusta etuudesta. Miten toimin? Suunnittelija Vibeke Jensen Kelasta vastaa.

Sinun kannattaa lukea kirje huolella läpi ja tarkistaa, onko kirje aiheellinen. Jos kirjeen sisältö tuntuu vaikeasti ymmärrettävältä, voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä kirjeessä kerrottuun numeroon tai lähettää viestiä OmaKelan kautta.

Jos sinulle on maksettu etuutta liikaa tai aiheettomasti, Kela perii sen yleensä kokonaan tai osittain takaisin. Ennen kuin Kela päättää takaisinperinnästä, sinulle lähetetään selvityspyyntö, jotta voit kertoa asiasta oman kantasi.

Voit vastata selvityspyyntöön OmaKelassa, soittaa meille tai täyttää kirjeen mukana lähetetyn lomakkeen ja postittaa sen Kelaan.

Selvityspyyntöön kannattaa vastata. Jos et vastaa selvityspyyntöön, Kela tekee päätöksen takaisinperinnästä niillä tiedoilla, jotka sillä on käytettävissään.

Kela voi tietyissä tilanteissa luopua takaisinperinnästä tai pienentää perittävää määrää, jos perintä asettaisi sinut kohtuuttomaan tilanteeseen. Silloin tarkastelemme aina kokonaistilannettasi, johon vaikuttaa esimerkiksi

  • sosiaalinen asemasi (esim. oletko huoltaja)
  • taloudellinen tilanteesi
  • oletko menettänyt liikaa maksetun etuuden takia jonkin muun etuuden
  • onko liikamaksu johtunut Kelasta tai muusta viranomaisesta
  • kuinka pitkä aika liikamaksusta on kulunut.

Liikamaksu peritään takaisin koko ajalta, mutta kuitenkin enintään 5 vuodelta etuuden maksupäivästä lukien. Jos liikamaksun määrä on alle 150 euroa, sitä ei aina peritä takaisin.

Takaisinperinnästä ei kuitenkaan voida luopua eikä perittävää summaa pienennetä, jos etuutta on maksettu liikaa epärehellisen toiminnan vuoksi.

Jos liikaa maksettu etuus päätetään periä sinulta takaisin, saat päätöksen, josta näet perittävän määrän, eräpäivän ja muut maksutiedot.

2. Miten voin sopia Kelan kanssa velkojen maksusta? Onko osamaksu mahdollinen?

Jos et pysty maksamaan koko velkasummaa kerralla, voit ehdottaa etuuksien, opintolainan takaussaatavan tai elatusapuvelan perintään osamaksusuunnitelmaa. Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksua ei valitettavasti voi maksaa osamaksuna.

Voit tehdä ehdotuksen osamaksusuunnitelmasta OmaKelassa tai ottamalla yhteyttä Kelan perintäkeskukseen. Perintäkeskus päättää, voiko se hyväksyä ehdotuksesi.

Aina osamaksuista ei kuitenkaan voida sopia. Osamaksusuunnitelmaa ei voida tehdä, jos sinulla ei ole maksukykyä riittävän suuriin osamaksueriin. Silloin joudumme siirtämään velan ulosottoon.

3. Lähettääkö Kela minulle joka kuukausi laskun velastani?

Lähetämme sinulle maksusuunnitelman, jos hyväksymme tekemäsi maksuehdotuksen. Emme lähetä sinulle kuukausittain erillisiä laskuja. Voit tarkistaa maksusuunnitelmasi tiedot OmaKelasta.

On hyvä huomata, että emme lähetä elatusapuvelasta maksukehotusta, vaan erääntyneet elatusapuvelat siirtyvät ulosottoon suoraan ilman maksukehotusta.

Ajantasaisia tietoja veloistasi voit tarkastella OmaKelassa. Velat eivät kuitenkaan näy siellä esimerkiksi silloin, jos ne ovat velkajärjestelyssä tai perustuvat tuomioon. Tällöin voit olla yhteydessä perintäkeskukseen.

4. Voiko Kela-velkoihin saada helpotuksia?

Kyllä, tietyissä tapauksissa velkoihin voi saada helpotusta tai vapautuksen.

Jos et pysty maksamaan elatusapuvelkaasi Kelalle tilapäisen maksukyvyttömyyden vuoksi, voit hakea vapautusta Kelalle kuuluvasta elatusapusaatavasta. Jos vahvistettu elatusapu on Kelan maksamaa elatustukea suurempi, kuuluu lapselle se osuus elatusavusta, joka ylittää elatustuen määrän. Tähän osuuteen maksusta et voi saada vapautusta.

Myös opintolainan takaussaatavien maksuun voidaan myöntää helpotuksia. Jos olet pienituloinen, voit saada vapautuksen neljän prosentin korosta, jonka Kela lisää perimälleen velalle. Jos olet pysyvästi työkyvytön tai olet ollut työkyvyttömänä vähintään viisi vuotta ja lisäksi pienituloinen, voit saada vapautuksen koko velan maksamisesta.

5. Mitä tapahtuu, jos en pysty maksamaan velkaa Kelalle?

Jos et pysty maksamaan velkaasi eräpäivään mennessä tai maksukehotuksenkaan jälkeen, se siirtyy ulosottoon. Erääntyneet elatusapuvelat siirtyvät ulosottoon suoraan ilman maksukehotusta. Kela ei peru ulosottoa, joten jos haluat sopia maksujärjestelyistä, teethän sen ajoissa.

Kelalla on myös lain mukaan oikeus vähentää eli kuitata velat myöhemmin maksamistaan etuuksista. Velkaa voidaan kuitata ilman suostumustasi tuesta, jota saat samaan tarkoitukseen myöhemmin. Esimerkiksi liikaa maksettua asumistukea voidaan kuitata myöhemmin maksettavasta asumistuesta. Suostumuksellasi velkaa voidaan kuitata muistakin Kelan maksamista tuista, mutta työttömyystuesta kuittausta ei yleensä voida tehdä. Kuittausta etuudesta ei voida tehdä myöskään silloin, jos saat Kelasta toimeentulotukea.

Elatusapuvelan perimiseen Kela voi käyttää eläkkeen lapsikorotuksia sekä opintorahan huoltajakorotuksia. Työttömyystuen lapsikorotusten maksaminen on päättynyt 1.4.2024, joten niitä ei voida jatkossa käyttää elatusapuvelan perinnässä.

6. Jos Kela-velkani siirretään ulosottoon, mitä siitä seuraa?

Ensimmäiseksi saat ulosotosta maksukehotuksen. Jos et pysty maksamaan velkaa kerralla eräpäivään mennessä, pyri sopimaan maksujärjestelyistä ulosoton kanssa.

Jos et pysty sopimaan maksujärjestelyistä, ulosotto aloittaa velan ulosmittaamisen tuloistasi ja omaisuudestasi. Palkkatuloistasi velkoja kuitataan vain suojaosuuteen asti. Suojaosuus on kuukausittainen rahasumma, joka sinulle jää siitä huolimatta, että velkoja on ulosotossa.

Ulosotosta ei heti tule maksuhäiriömerkintää. Sellainen tulee vasta, jos sinut todetaan varattomaksi tai jos perintä jatkuu kahden vuoden aikana yli 18 kuukauden ajan.

Jos sinulla on useita velkoja tai vaikeuksia selviytyä laskuistasi, kannattaa ottaa yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan tai Takuusäätiöön. Näiltä saat apua ja neuvontaa velka-asioissa.

7. Vanheneeko takaisinmaksuvelka koskaan?

Kaikki velat vanhenevat joskus. Etuuksien takaisinperinnät vanhenevat lopullisesti, kun perintäpäätöksen antamisesta on kulunut 15 vuotta. Opintolainan takaussaatavat vanhenevat 15 vuodessa siitä, kun Kela on maksanut lainan pankille. Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu ja elatusapuvelka vanhenevat 5 vuoden kuluttua erääntymisvuodesta.

Kela voi myös luopua liikaa maksettujen etuuksien perinnästä ja opintolainan takaussaatavista ennen velan vanhenemista, jos perintä on ollut kauan tuloksetonta ja näyttää epätodennäköiseltä, että velka saataisiin perittyä, vaikka perintää jatkettaisiin. Tämä edellyttää sitä, että kaikki perintäkeinot, mukaan luettuna ulosotto, on käytetty.

Kysymyksiin vastasivat juristi Mari Jaakkola ja suunnittelija Vibeke Jensen Kelan perintäkeskuksesta. Artikkeli on julkaistu alun perin 9.10.2018, ja se on päivitetty 11.4.2024.

Miksi Kela perii tukia takaisin?

Etuuksien takaisinperintä on Kelan lakisääteinen velvollisuus. Takaisinperintään joudutaan yleensä niissä tilanteissa, joissa etuutta on maksettu liikaa tai aiheettomasti. Usein tämä johtuu siitä, että asiakas ei ole ilmoittanut ajoissa muutoksista, jotka vaikuttavat etuuksien myöntämiseen tai niiden määrään. Jos etuus on jo maksettu tai maksua ei ehditä katkaista ajoissa, Kelalla on velvollisuus periä ylimääräinen etuus takaisin.

Perittävää voi syntyä silloinkin, jos asiakkaalle myönnetään takautuvasti etuus, joka vaikuttaa jo aiemmin maksettuun toiseen tukeen. Tällöin aikaisemmin myönnettyä tukea voidaan periä takaisin.

Perittäviä kertyy myös elatusavuista, opintolainojen takauksista, korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksuista ja tuomioon perustuvista veloista, kuten vahingonkorvauksista.

Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua ja lapsen kanssa asuva henkilö hakee elatustukea Kelasta, maksaa Kela elatustuen ja perii maksamatta jääneet elatusavut elatusvelvolliselta.

Opintolainojen takaussaatavia syntyy silloin, jos opiskelija ei pysty maksamaan nostamaansa opintolainaa takaisin pankille. Lainan takaajana Kela maksaa lainan pankille ja perii sen opiskelijalta neljän prosentin korolla.

Kela kerää korkeakouluopiskelijoilta lukukausittain terveydenhoitomaksun. Terveydenhoitomaksu siirtyy perintään, jos opiskelija ei maksa sitä ajallaan.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.