Siirry sisältöön

Perintäkirje Kelalta? 8 kysymystä Kela-velkojen maksamisesta

Kela palvelee | 9.10.2018
On muutamia tilanteita, joissa Kela perii velkoja asiakkailtaan. Tyypillisin on se, että etuuksia on maksettu liikaa tai aiheettomasti. Ennakoimalla voit välttää velkojen syntymistä, ja siitä on hyötyä myös silloin, jos maksaminen on vaikeaa.
Kuuntele artikkeli
Piirroskuvitus, jossa kaksi kättä avaa isoa solmua.
Velkavyyhtiä voi ratkoa yhdessä Kelan kanssa. ”Jos et pysty maksamaan koko velkasummaa kerralla eräpäivään mennessä, ota mahdollisimman pian yhteyttä Perintäkeskukseen ja tiedustele mahdollisuutta osamaksuun”, neuvoo lakimies Emmi Lehtonen Kelasta.

1. Mistä Kelan perimiä velkoja yleisimmin muodostuu, lakimies Emmi Lehtonen Kelasta?

Usein velat johtuvat siitä, ettei asiakas ilmoita ajoissa muutoksista, jotka vaikuttavat etuuksien myöntämiseen tai niiden määrään. Jos etuus on jo maksettu tai maksua ei ehditä katkaista ajoissa, Kelalla on lakisääteinen velvollisuus periä ylimääräinen etuus takaisin. Velkaa voi muodostua silloinkin, jos asiakkaalle myönnetään takautuvasti etuus, joka vaikuttaa jo aiemmin maksettuun tukeen. Tällöin aikaisemmin myönnettyä tukea voidaan periä takaisin.

Perittäviä kertyy myös esimerkiksi elatusavuista, opintolainojen takauksista ja tuomioon perustuvista veloista, kuten vahingonkorvauksista. Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua ja lapsen kanssa asuva henkilö hakee elatustukea Kelasta, maksaa Kela elatustuen ja perii maksamatta jääneet elatusavut elatusvelvolliselta. Opintolainojen takaussaatavia syntyy silloin, jos opiskelija ei maksa nostamaansa opintolainaa takaisin pankille. Lainan takaajana Kela maksaa lainan pankille ja perii sen opiskelijalta neljän prosentin korolla.

2. Minulla on Kelalle maksettavia velkoja. Mistä voin tarkastaa velkojen määrän ja sen, mitä velkoja ne ovat?

Velan tiedot kerrotaan takaisinperintäpäätöksessä ja Kelan Perintäkeskuksen lähettämässä maksukehotuskirjeessä. Ajantasaisia tietoja voit tarkastella myös asiointipalvelussa. Kuitenkaan velat eivät näy siellä esimerkiksi silloin, jos ne ovat velkajärjestelyssä tai perustuvat tuomioon. Tällöin voit olla yhteydessä Perintäkeskukseen.

3. Miten voin sopia Kelan kanssa velkojen maksusta? Onko osamaksu mahdollinen?

Jos et pysty maksamaan koko velkasummaa kerralla eräpäivään mennessä, ota mahdollisimman pian yhteyttä Perintäkeskukseen ja tiedustele mahdollisuutta osamaksuun.

Asiointipalvelussa voit myös tehdä ehdotuksen osamaksusuunnitelmasta. Perinnän maksusuunnitelma -ilmoituksessa on valmiit rajat osamaksun kestolle, maksusummille ja erien määrälle. Nämä on laadittu suoraan niin, että Kela voisi ne hyväksyä.

Aina osamaksuista ei voida sopia. Jos maksukykysi ei riitä, et pysty sopimaan riittävistä osamaksueristä tai jos sinulla on jo muita velkoja ulosotossa, siirretään uudetkin velat ulosottoon.

4. Voiko Kela-velkoihin saada helpotuksia?

Kyllä, tietyissä tapauksissa veloista voi saada helpotusta tai vapautuksen.

Jos et pysty maksamaan elatusapuvelkaasi Kelalle tilapäisen maksukyvyttömyyden vuoksi, voit hakea vapautusta Kelalle kuuluvasta elatusapusaatavasta. Jos vahvistettu elatusapu on Kelan maksamaa elatustukea suurempi, kuuluu elatusavun ja elatustuen välinen erotus lapselle. Tämän osuuden maksusta et voi saada vapautusta.

Myös opintolainan takaussaatavien maksuun myönnetään helpotuksia. Jos olet pienituloinen, voit saada vapautuksen neljän prosentin korosta, jonka Kela lisää perimälleen velalle. Jos olet pienituloinen, pysyvästi työkyvytön tai olet ollut työkyvyttömänä vähintään viisi vuotta, voit saada vapautuksen koko velan maksamisesta.

5. Mitä tapahtuu, jos en pysty maksamaan velkaa Kelalle?

Jos et maksa velkaasi eräpäivään mennessä tai maksukehotuksenkaan jälkeen, se siirtyy ulosottoon. Erääntyneet elatusapuvelat siirtyvät ulosottoon suoraan ilman maksukehotusta. Kela ei peru ulosottoa, joten jos haluat sopia maksujärjestelyistä, tee se ajoissa.

Etuuslainsäädännön perusteella Kelalla on myös oikeus kuitata velat myöhemmin maksamistaan etuuksista. Velkaa voidaan kuitata ilman suostumustasi tuesta, jota saat samaan tarkoitukseen myöhemmin – esimerkiksi liikaa maksettua asumistukea voidaan kuitata myöhemmin maksettavasta asumistuesta. Suostumuksellasi velkaa voidaan kuitata muistakin Kelan maksamista tuista, mutta työttömyystuesta kuittausta ei yleensä voida tehdä. Kuittaaminen ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että tarvitset toimeentulotukea.

Elatusapuvelan perimiseen Kela voi hyödyntää eri etuuksien, kuten työttömyysturvan, eläkkeen ja opintorahan lapsikorotuksia.

6. Jos Kela-velkani siirretään ulosottoon, mitä siitä seuraa?

Ensimmäiseksi saat ulosotosta maksukehotuksen. Jos et pysty maksamaan velkaa kerralla eräpäivään mennessä, pyri sopimaan maksujärjestelyistä ulosoton kanssa.

Jos et pysty sopimaan maksujärjestelyistä, aloittaa ulosotto velan ulosmittaamisen tuloistasi ja omaisuudestasi. Palkkatuloistasi velkoja kuitataan vain suojarajaan asti. Tämä on kuukausittainen rahasumma, joka sinulle jää siitä huolimatta, että velkoja on ulosotossa. Velkoja ei saa ulosmitata useimmista Kelan maksamista etuuksista, kuten työmarkkinatuesta, opintotuesta, asumistuesta, toimeentulotuesta tai lapsilisästä, eli näihin ulosotto ei vaikuta.

Ulosotosta ei heti tule maksuhäiriömerkintää. Sellainen tulee vasta, jos sinut todetaan varattomaksi tai jos perintä jatkuu kahden vuoden aikana yli 18 kuukauden ajan.

Jos sinulla on useita velkoja tai vaikeuksia selviytyä laskuistasi, kannattaa ottaa yhteyttä Takuusäätiöön tai talous- ja velkaneuvontaan, joka vuoden 2018 loppuun saakka on kunnallinen palvelu ja siirtyy 1.1.2019 oikeusaputoimistojen järjestettäväksi. Näiltä saat apua ja neuvontaa velka-asioissa.

7. Periikö Kela veronpalautukseni velkojen maksuun?

Tämäkin on mahdollista. Jos et ole sopinut Kelan kanssa velan maksamisesta tai et ole noudattanut tekemääsi osamaksusuunnitelmaa, voidaan velka periä veronpalautuksista ulosoton kautta. Veronpalautus ulosmitataan myös silloin, jos maksat osamaksulla elatusapuvelkaa.

Kela ei lähetä asiasta erillistä ilmoitusta, vaan saat maksukehotuksen ulosottoviranomaiselta ennen ulosmittausta. Jos maksat koko velan tässä vaiheessa, ei veronpalautusta ulosmitata.

8. Vanheneeko takaisinmaksuvelka koskaan?

Kaikki velat vanhenevat joskus. Etuuksien takaisinperinnät vanhenevat lopullisesti, kun perintäpäätöksen antamisesta on kulunut 15 vuotta. Opintolainan takaussaatavat vanhenevat 15 vuodessa siitä, kun Kela on maksanut lainan pankille, ja elatusapuvelka vanhenee viiden vuoden kuluttua elatusavun erääntymisvuodesta.

Kela voi myös luopua liikaa maksettujen etuuksien perinnästä ja opintolainan takaussaatavista ennen velan vanhenemista, jos perintä on ollut kauan tuloksetonta ja näyttää epätodennäköiseltä, että velka saataisiin perittyä, vaikka perintää jatkettaisiin.

Kysymyksiin vastasi lakimies Emmi Lehtonen Kelan lakipalveluryhmästä.

 

Lue lisää Kelan sivuilta

Perintä

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.