Siirry sisältöön

Alkuvuodesta lähtien ihmisten huolena on ollut elinkustannusten nousu

Korot hipovat pilviä ja hinnat kallistuvat. Viimeaikaiset talousmuutokset koettelevat kansalaisten selviytymiskykyä. Mitä viranomaiset tekevät kansalaisten ja velkaantuneiden auttamiseksi?
Työ & Toimeentulo | 12.9.2023
Kuuntele artikkeli

Ennakoivan talousneuvonnan asiantuntija Riina Koskinen Ulosottolaitokselta ja Etelä-Savon palveluryhmän päällikkö Sari Kokkonen Kelasta kertovat, miten he hyvällä yhteistyöllä auttavat asiakkaitaan taloushuolissa. 

Milloin ja miten yhteis­työ käynnistyi?

Riina: Etelä-Savossa Talousneuvolan toiminta alkoi keväällä 2021. Alusta lähtien olemme tehneet yhteistyötä Kelan ja Sarin kanssa. Olemme saaneet Kelalta esimerkiksi koulutusta talouden tuista.  

Sari: Olemme tavanneet säännöllisesti Talousneuvola-toiminnan kehittämisen vaiheissa. Riina on käynyt yhdessä talous- ja velkaneuvojan kanssa kertomassa palveluasiantuntijoillemme ihmisten talous- ja velkahaasteista. 

Miten yhteistyö näkyy asiakkaille? Minkälaista apua he saavat? 

Riina: Asiakkaan tapaamisessa on mukana moniammatillinen tiimi, johon esimerkiksi Mikkelin Talousneuvolassa kuuluu talous- ja velkaneuvoja, sosiaaliohjaaja ja itse edustan Ulosottolaitosta. Asiakas luotaa tapaamisessa omaa tilannettaan ja lähdemme miettimään, mitä meillä olisi tarjota asiakkaan tilanteeseen. Jos tuntuu, että asiakkaalla on Kela-etuuksista kysymistä, otamme yhteyttä Kelaan videolinkin kautta. 

Sari: Kela tarjoaa kumppaneilleen etäpalvelua, esimerkiksi juuri Talousneuvoloille. Kun Riina tai joku muu Talousneuvolan asiantuntijoista ottaa yhteyttä, joku tiimistämme vastaa yhteydenottoon ja asiakkaan tilanteeseen saadaan myös Kelan näkökulma. Kelan kannalta tämä yhteistyö on sujunut hyvin: vaikka emme olisikaan fyysisesti paikalla, voimme antaa oman panoksemme moniammatilliseen asiantuntijaryhmään. 

Riina Koskinen henkilökuvassa.
Riina Koskinen työskentelee Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella ja käy Mikkelissä pitämässä Talousneuvolan vastaanottoa noin kerran kuukaudessa. Oman paikkakuntasi vastaanotot löydät jutun alla olevasta linkistä.

Miten korkojen ja hintojen nousun tuomat haasteet ovat näyttäytyneet Talous­neuvolassa?  

Riina: Keväästä 2023 asiakkaiden puheissa on kuulunut huoli elinkustannusten, varsinkin sähkön hinnan, noususta. Jotkut ovat tulleet ennakoivasti kysymään, mitä kannattaisi tehdä, kun asumiskustannukset nousevat. 

Sari: Kelan palvelussa on huomattu, että neuvoja kysellään jo ennen kuin tilanne kriisiytyy. Lisäksi asiakkaat ovat huolissaan uuden hallitusohjelman sisällöstä ja kysyvät, mikä ja miten muuttuu. 

Tavoitteena on, että ihminen tulisi juttelemaan talousasioistaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Miksi juuri ennakoivaa talous­neuvontaa? 

Riina: Ennakoivassa talousneuvonnassa tavoitteena on, että ihminen tulisi juttelemaan talousasioistaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin asiat menevät pahasti solmuun.  

Sari: Kelasta viestitään samaa: asioihin varautuminen on hyvä asia. Esimerkiksi perustoimeentulotukea kannattaa hakea hyvissä ajoin, ennen kuin rahat ja lääkkeet ovat loppu. 

Lähimmän talousneuvolan yhteystiedot löydät verkosta.

Talousneuvolaan kannattaa olla yhteydessä heti, kun tuntuu, että talousasiat ovat menossa solmuun.

Talousneuvolan palvelut ovat maksuttomia.

Miten rohkaisette ihmisiä, jotka eivät ole tottuneet kertomaan omista asioistaan, ottamaan yhteyttä talous­ongelmissa? 

Riina: Kertomalla, että talousasiat koskevat meitä kaikkia ja että rahan käyttämistä me kaikki joudumme miettimään. Ihmiset yleensä antavat käynnin jälkeen palautetta, miten oli hyvä, että tuli käymään ja ihmisiähän täällä on, turhaan pelkäsi tuomitsemista. 

Sari: Kela ohjaa asiakkaita oikean kumppanin palvelujen piiriin. 

LUE MYÖS
Velkaantuminen kuriin varhaisessa vaiheessa – Talous­neuvola tarjoaa apua raha­ongelmiin

Millä tavoin talous­ongelmat usein näyttäytyvät? 

Sari: Meillä on asiakkaita, joiden taloudellinen tilanne on todella vaikea ja jotka eivät esimerkiksi uskalla enää avata kirjekuoria. He tulevat palveluasiantuntijaa tapaamaan laskupinkan kanssa. 

Riina: Joskus se laskunippu saattaa näyttää aivan hurjan suurelta. Asiakkaat miettivät, pystyvätkö ikinä selviämään niistä. Kun yhdessä pohdimme asioita, ongelmat eivät tunnukaan niin ylivoimaisilta.  

Paljonko asiakkaita käy ja onko avun tarvitsijoiden määrä noussut viime aikoina? 

Riina: Talousneuvola on harvakseltaan auki, meillä Etelä-Savossa kahdesti kuukaudessa kolme tuntia kerrallaan. Kevätkaudella kävijöitä oli 35. Vielä asiakasmäärään ei ole ehtinyt tulla muutosta tämän inflaation nousun ajalta.  

Sari: Trendi on kyllä yleisesti ollut nouseva siitä lähtien, kun aloitimme yhteistyön. 

Onko Talousneuvoloita myös muualla Suomessa? 

Sari: Kyllä. Suomessa on noin 30 Talousneuvolaa, ja jokaisessa maakunnassa on omanlaisensa toimintamallit myös Kela-yhteistyöhön. 

Riina: Talousneuvolat toimivat tosiaan alueellisesti eri tavoin. Joissakin palvellaan kokonaan etäpalveluna ja puhelimen välityksellä, joissakin ollaan livenä paikan päällä, joissakin toimitaan hybridimallilla. 

LUE MYÖS
Velka­järjestelyyn pääsy muutti Joukon elämän – ”Parasta, mitä olen tältä yhteiskunnalta saanut”

Talousneuvoloista apua kaiken­kokoisissa talous­ongelmissa

Vaikeasti velkaantuneiden suomalaisten määrä on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2019, kun tarkastellaan perinnän kohteena olevia henkilöitä. Kaikkein suurinta kasvu on ollut perinnän kohteena olleiden 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä. Vuonna 2019 heistä oli 9 prosenttia vaikeasti velkaantuneita, kun vuonna 2022 osuus nousi jo 22 prosenttiin. Ulosotossa oli vuoden 2022 aikana kaikkiaan 569 613 eri velallista.

Talousneuvolaan kannattaa ottaa yhteyttä jo ennen kuin talousongelmat ovat kasvaneet ylivoimaiseksi.

Talousneuvolat

  • auttavat talouden hallinnassa ja velkaantumisen ehkäisyssä ja hillitsemisessä.
  • ovat matalan kynnyksen toimintaa, jonne voi hakeutua ilman ajanvarausta.
  • ovat tarkoitettuja kaikille, jotka tarvitsevat apua taloustilanteeseensa tai raha-asioiden hoitamiseen.
  • auttavat käsittelemään kaikenkokoisia talous- ja velka-asioita.
  • antavat apua moniammatillisella joukolla, johon voivat kuulua alueen mukaan sosiaaliohjaaja tai -työntekijä, talous- ja velkaneuvoja, ulosottoviranomainen, diakoniatyöntekijä tai ohjaamotyöntekijä sekä Kelan palveluasiantuntija.

Nykyinen taloustilanne näkyy Talousneuvoloissa ympäri maata

Talousneuvolat perustettiin osana Ennakoivan talousneuvonnan hanketta, joka päättyi vuonna 2021. Siitä lähtien Talousneuvolat ovat olleet osa Ulosottolaitoksen ja oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonnan ennakoivan talousneuvonnan työtä. Ulosottolaitoksen ennakoivan talousneuvonnan päällikkö Elli Kaiponen kertoo, mitä palvelulle nyt kuuluu ja miten sitä halutaan kehittää.

”Nykyinen taloustilanne huolestuttaa monia ja se kyllä näkyy myös Talousneuvolassa. Suomessa on noin 30 Talousneuvolaa, joissa oli tammi-kesäkuussa tänä vuonna yhteensä noin 1130 kävijää. Useilla paikkakunnilla pidetään lisäksi yksittäisiä pop up -Talousneuvoloita vuoden aikana. Niissä kävi alkuvuonna reilusti yli 100 henkilöä.”

”Hintojen nousun myötä lähes jokainen joutuu pohtimaan talousasioitaan ja omaa kulutuskäyttäytymistään. Pikkuhiljaa asiakkaat ovat alkaneet tulla kysymään neuvoja myös ennakoivasti eivätkä vasta sitten, kun ovat jo syvällä taloushaasteissa. Tämä on hyvä, koska avun hakeminen aikaisessa vaiheessa voi pienentää syntyviä taloushaasteita ja jopa estää velkaantumisen.”

”Talousneuvola on saanut erinomaisen vastaanoton niin ammattilaisilta kuin asiakkailtakin. Moniammatillisuus tuo onnistumisia sidosryhmäyhteistyöhön ja uutta ulottuvuutta asiakasnäkökulmasta, asiakas tavoittaa keskeiset auttavat tahot samalta luukulta. Moniammatillinen työskentelytapa lisää myös mukana olevien ammattilaisten osaamista, kun jokainen oppii toisten palveluista.”

”Kehittämiskohteena näkisimme palvelukanavat. Niiden kehittäminen auttaa meitä saavuttamaan asiakasryhmiä laajemmin ja monipuolisemmin. Varsinkin etäpalveluiden kehittämisellä pystyttäisiin tarjoamaan Talousneuvolan palveluita esimerkiksi koko hyvinvointialueen asukkaille.”

Teksti Arja Krank Kuvat, videot ja editointi Pihla Liukkonen

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.