Allmänt 0 min

Insta-story och Jodel-jour – Så här betjänar FPA speciellt unga

FPA ger rådgivning såväl i sociala medier, på webben, via videoförbindelse som ansikte mot ansikte. Kan du gissa hur ungdomarna helst uträttar ärenden? Vår specialartikel berättar hur och i vilka ärenden FPA hjälper speciellt unga.

Lyssna på artikeln
Text Pi Mäkilä Bild Kela 3.7.2020

Vilka är de vanligaste ärendena som unga uträttar hos FPA?

Hur betjänar FPA i sociala medier?

Hurudana tjänster har FPA speciellt för unga?

Läs svaren i vår specialartikel, och se vad ungdomar som stannats på gatan först kommer att tänka på om FPA.