Allmänt 0 min

Insta-story och Jodel-jour – Så här betjänar FPA speciellt unga

FPA ger rådgivning såväl i sociala medier, på webben, via videoförbindelse som ansikte mot ansikte. Kan du gissa hur ungdomarna helst uträttar ärenden? Vår specialartikel berättar hur och i vilka ärenden FPA hjälper speciellt unga.

Lyssna på artikeln
Text Pi Mäkilä Bild Kela 3.7.2020
Poika selaa puhelinta.

Vilka är de vanligaste ärendena som unga uträttar hos FPA?

Hur betjänar FPA i sociala medier?

Hurudana tjänster har FPA speciellt för unga?

Läs svaren i vår specialartikel, och se vad ungdomar som stannats på gatan först kommer att tänka på om FPA.