Gå till innehåll

Sonja får NUOTTI-coachning för unga: ”Hälsan har blivit märkbart bättre”

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 6.3.2019
Sonja Ahola har en bestämd plan: rehabilitering och anställning inom ett halvår. Sina mål jobbar hon på med sin personliga coach via den nya NUOTTI-coachningen med låg tröskel.
Lyssna på artikeln
Sonja kahden hevosen kanssa.
Till Sonjas NUOTTI-coachning hör också skötsel av hästar: hon har borstat hästar, tagit ut dem på banan och gjort olika övningar med dem från marken. ”Jag fick också sitta på hästryggen för första gången på tio år. ”Det kändes bra.”

När depressionen tar över sinnet, stjäl den också en bit av framtiden. Studier, arbete eller att försöka uppnå viktiga saker för en själv lyckas kanske inte, eller känns omöjligt.

Sonja Ahola vet detta. Hon var 19 år då hon fick diagnosen svår depression som hade börjat i tonåren.

Trots det har Sonja Ahola studerat och haft ett jobb som motsvarar hennes utbildning. Och fastän hon som bäst är arbetslös har hon tydliga planer inför framtiden. Den viktigaste är rehabilitering och sedan att få en arbetsplats inom det kommande halvåret.

”Det är till stor hjälp att försöka hålla sig aktiv istället för att sitta hemma och vänta på att någonting ska hända”, säger Sonja.

Det är inte lätt, det vet Sonja. Längs vägen har hon fått mångsidig hjälp för att planera sin egen väg.

Sonja är tacksam för NUOTTI-coachningen som ännu pågår. ”Coachningen har förbättrat mitt allmänna välbefinnande betydligt. Det känns att jag får kraft och orkar bättre,” säger Sonja.

Från skola till arbete, från verkstad till NUOTTI-coachning

Efter högstadiet hade Sonja en tydlig färdplan: från bildartesanlinjen till grafisk formgivare och ut i arbetslivet. I Sonjas hemtrakter fanns det dock inte mycket arbete inom branschen så hon beslöt sig för att fortsätta studierna och även utbilda sig till artesanmålare.

”När jag blev färdig målare var jag arbetslös i drygt ett halvår och mådde väldigt dåligt. Vid TE-byrån konstaterade man att jag inte var helt arbetsför och därifrån kontaktade man det uppsökande ungdomsarbetet. Jag deltog för första gången i en verkstad.”

Ungefär sex månader senare berättade man från TE-byrån att det fanns en ledig plats vid det lokala stadsmuseet som skulle passa Sonja: jobbet som gick under titeln fotograf omfattade också bildbehandling och skapande av innehåll.

”Precis sådant arbete ville jag göra. Jag fick platsen, men avtalet var bara tillfälligt för ett halvt år. Det förlängdes ännu ett halvt år, men sedan tog jobbet slut.”

När hon inte hittade något nytt jobb meddelade Sonja att hon ville tillbaka till verkstaden där hon varit förut. Under det första besöket föreslog ledaren för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte att Sonja skulle anhålla om NUOTTI-coachning.

Tillsammans med sin coach har Sonja gjort upp tydliga planer inför framtiden. På längre sikt är målet att rehabiliteras och hitta en arbetsplats. Man närmar sig målet genom mindre milstolpar: genom att söka arbetsplatser, skriva ansökningar och gå på intervjuer.

NUOTTI-coachning är en form av yrkesinriktad rehabilitering för unga

FPA:s NUOTTI-coachning hjälper unga att planera framtiden och ta konkreta steg mot arbetslivet eller studier. Coachningen kan anhållas av unga i åldern 16–29, som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte har en studie- eller arbetsplats eller vars studier inte framskrider.

Den unga får en personlig NUOTTI-coach, som hjälper honom eller henne att kartlägga sina egna styrkor, färdigheter och alternativ. Syftet med att gestalta dessa är att hjälpa den unga att fortsätta sina studier eller söka sig antingen till en utbildning eller ett jobb.

Coachningen omfattar högst 20 entimmesträffar, som är avgiftsfria för den unga. Med coachens hjälp kan den unga till exempel öva problemlösning samt nya sätt att klara sig i situationer som han eller hon vanligtvis undviker eller som känns stressande.

Rehabiliteringsformen inleddes på försök i juni 2018 och blev en del av FPA:s lagstadgade praxis för yrkesinriktad rehabilitering för unga i januari 2019. Vid slutet av år 2018 beviljades NUOTTI-coachning sammanlagt till ungefär 830 unga personer. Ännu finns ingen forskningsdata om dess resultat, men på basen av enskild respons har coachningen konstaterats vara en bra rehabiliteringsform och de unga har haft nytta av den.

Häststallet är en egen värld och en lugnande omgivning, säger Sonja. Hon har tyckt om coachningen i en lite annorlunda omgivning. ”Jag märker att jag får ut mer av coachningen då den involverar aktiverande verksamhet.”

NUOTTI-coachen kommer dit den unga annars också håller till

Hemma, på biblioteket, på ett kafé – vid NUOTTI-coachning ordnas träffar på platser där den unga annars också tillbringar sin tid.

Sonjas arbetsverksamhetsledare visste att Sonja hade sysslat med ridning som yngre och därför föreslog ledaren en coach för henne som ordnar rehabiliterande verksamhet tillsammans med hästar.

”Vi anhöll om coachningen på en gång,” säger Sonja.

Det behövs ingen diagnos eller läkarutlåtande över arbetsförmågan eller någon skriftlig ansökan.

Det är enkelt att ansöka till NUOTTI-coachningen: den unga kan ringa till FPA själv eller tillsammans med t.ex. en anställd vid Navigatorn eller en uppsökande ungdomsarbetare. Med tillstånd kan också en person som jobbar med den unga ringa FPA på hans eller hennes vägnar. Då får en anställd vid FPA den ungas kontaktuppgifter och ringer till honom eller henne angående coachningen.

Det behövs ingen diagnos eller läkarutlåtande över arbetsförmågan eller någon skriftlig ansökan, det räcker att den unga vill delta i coachningen. En expert vid FPA intervjuar den unga och bedömer om NUOTTI-coachning är en lämplig rehabiliteringsform i den ungas situation.

Då Sonja hade fått ett positivt beslut om coachningen ringde coachen till henne och de bestämde den första träffen.

”Vi lärde känna varandra och gick igenom min situation. Sedan dess har vi träffats vid stallet och pysslat med hästarna”, berättar Sonja.

NUOTTI-coachning erbjuder konkret hjälp och psykiskt stöd

Sonjas NUOTTI-coachning pågår fortfarande men den unga kvinnan är tacksam.

Innehållet i NUOTTI-coachningen planeras alltid individuellt. Vid coachningen kan man till exempel söka arbetsplatser, skriva ansökningar eller göra en CV. Tillsammans med coachen har Sonja satt upp mål för sig själv att rehabiliteras och få ett arbete. Dessa har i sin tur delats upp i delmål: att söka jobb, ansöka och fara på intervjuer, vid behov även vidareutbildning.

”Jag har också fått psykiskt stöd av min coach då jag måste ringa till skolan som jag också tidigare hade sökt till. Att ringa orsakade ångest, men vi pratade om det och med coachens uppmuntran fick jag det gjort.”

”Jag vet hur tungt det är att försöka hålla sig aktiv när man är deprimerad. Men man ska inte tänka att man inte kan göra något på grund av depressionen och ångesten,” säger Sonja.

Vid sidan av coachningen går Sonja till verkstaden två dagar i veckan. Tillsammans ger coachningen och verkstaden rutin i veckan.

”De stöder också varandra bra. Min individuella coach vid verkstaden har deltagit i NUOTTI-coachningen tillsammans med mig för att se vad den innebär.”

Genom coachningen vid stallet har Sonja dessutom återvänt till en hobby som är viktig för henne.

”Den ger en bra känsla som sitter i länge. Stallet är en egen värld och en lugnande omgivning”, säger Sonja och fortsätter:

”NUOTTI-coachningen har förbättrat mitt allmänna välbefinnande betydligt. Det känns att jag får kraft och orkar bättre.”

FPA:s rehabiliteringstjänster med låg tröskel för unga

  • Vid sidan av NUOTTI-coachning kan följande yrkesinriktade rehabiliteringsformer för unga beviljas utan läkarintyg till ungdomar med nedsatt arbets- eller studieförmåga.
  • Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning hjälper den unga att identifiera och bedöma faktorer som påverkar arbets- och studieförmågan. Med stöd av ett multidisciplinärt team utarbetas en rehabiliteringsplan, som hjälper den unga att ta sig ut i arbetslivet eller att studera. Rehabiliteringen är avgiftsfri och innehåller högst 13 rehabiliteringsdagar och tre uppföljningsdagar.
  • I utbildningsprövning får den unga bekanta sig med en läroanstalt som han eller hon själv har valt och utbildningens innehåll. Under prövningen får den unga följa med undervisningen och diskutera studierna för att få en bättre bild av utbildningens krav och de egna studieplanerna. Prövningen pågår i högst 10 dagar och är avgiftsfri.
  • Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering stöder den unga i valet av arbetsuppgift, bransch eller studieinriktning. Rehabiliteringen genomförs enligt den ungas individuella behov så att den innehåller antingen arbetsprövning, arbetsträning eller en kombination av dessa. Rehabiliteringen är avgiftsfri och längden beror på i vilken form den genomförs.

Som expert planerare Milla Kaitola, rehabiliteringsgruppen inom FPA:s kompetenscenter för arbets- och funktionsförmåga.

Mer information om rehabilitering för unga

Yrkesinriktad rehabilitering för unga

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.