Gå till innehåll

Unga får mångahanda hjälp på Navigatorn

STUDIER | 12.6.2017
Navigatorn är en informationstjänst för unga. Den ger hjälp och råd med låg tröskel i samband med bland annat arbetssökning, utbildning och penningfrågor. Här får man hjälp också med att söka FPA-förmåner.
Lyssna på artikeln
Hanna Ruohonen.
Hanna Ruohonen, arbetslivscoach på Navigatorn Helsingfors, önskar fler lågtröskeltjänster för både unga och vuxna.

Navigatorn Helsingfors finns allra först en infodisk där besökaren får frågan ”Hur kan jag stå till tjänst?” Frågan kan låta enkel, men på Navigatorn finns en otalig mängd möjliga svar.

”Hos oss har de som jobbar i infon den mest krävande arbetsuppgiften. Den som söker upp en FPA-byrå hör sig för om FPA:s tjänster, men hos oss söker man hjälp med allt mellan himmel och jord, säger Hanna Ruohonen med ett småskratt. Hon jobbar på Navigatorn Helsingfors som arbetslivscoach.

Navigatorn, som redan finns på över 40 orter, är en tjänst för alla unga i åldern 15–29 år. Man får hjälp, råd och stöd när det gäller bland annat arbetssökning, utbildning, penningfrågor, boende och fritid. På Navigatorn är inga frågor felaktiga.

Idén bakom verksamheten är att en anställd på Navigatorn söker fram info om tjänsterna så att den unga inte själv behöver gå vilse i servicedjungeln.

Navigatorn hjälpte Marcus med arbetssökning

Marcus Böckerman från Helsingfors sökte upp Navigatorn för ett och ett halvt år sedan. Navigatorn har hjälpt honom att söka arbete.

”Det här är ungefär som arbets- och näringsbyrån, men här får man mer stöd, och hjälpen är mer social.

Tillsammans har vi gått igenom till exempel hurdan meritförteckningen ska vara och var man kan söka arbeten”, berättar Marcus.

”Som svenskspråkig har jag också fått hjälp med att rätta skrivfelen i mina finskspråkiga ansökningar.”

Marcus Böckerman har varit nöjd med tjänsterna på Navigatorn.

Också unga önskar hjälp ansikte mot ansikte

Ofta gäller besökarnas frågor uttryckligen arbete, boende och studier. Enligt arbetslivscoachen Hanna Ruohonen behöver de unga ofta personliga råd och uppbackning av någon annan, eftersom officiell pappersexercis kan te sig till och med mycket främmande.

”En gång var det en ung som fyllde i en hyresbostadsansökan vid infodisken. Hen undrade vilken adress som ska uppges i ansökan – den nuvarande eller den dit hen kanske flyttar. Jag misstänker att många i sådana vägskälssituationer väljer att ge upp på grund av osäkerhet”, resonerar Hanna.

”I vägskälssituationer kan många välja att ge upp hela saken på grund av osäkerhet.”

Därför är det viktigt att också unga erbjuds inte bara fungerande e-tjänster utan även möjlighet att sköta sina ärenden ansikte mot ansikte.

Hanna påpekar att trots att webbvärlden utgör en stor del av många ungas liv innebär nätbeteendet snarast surfande och klickande. Att stanna upp inför officiella texter eller att producera innehåll, såsom att fylla i blanketter, kan däremot vara svårare.

Avsikten har varit att Navigatorn ska vara så lättillgänglig som möjligt. Helsingforsenheten ligger centralt invid Kampens köpcentrum.

Också Marcus Böckerman önskar personlig kontakt.

”Jag är pratsam av mig och sköter helst till exempel FPA-ärendena på byrån. Där sköter jag mina ärenden på nätet, men stöter jag på problem finns hjälpen genast till hands. Normalt räcker det inte med en kvart utan ett besök kan lätt ta ett par timmar, eftersom jag vill få all info på en gång.”

”Jag är pratsam av mig och sköter helst till exempel FPA-ärendena på byrån.”

Marcus berättar att han på grund av sin omständlighet har blivit kompisgängets FPA-expert, som kompisarna vänder sig till när de har problem. Han undrar om man för intresserade unga kunde ordna utbildning i FPA-frågor; då skulle man kanske kunna hjälpa varandra också i andra kompisgäng.

Av erfarenhet vet också Hanna att kännedomen om olika tjänster sprids effektivt när de unga diskuterar tjänsterna sinsemellan.

”De unga berättar ofta att någon av kompisarna varit här och fått hjälp. Det är den bästa responsen vi kan få. Vi ser på verksamheten professionellt, medan de unga upplever det helt annorlunda.”

Lågtröskeltjänsten försvarar sin plats också framöver

Navigatorn är ett tämligen nytt projekt vars framtid befinner sig i ständig rörelse. Hanna tycker ändå att verksamheten redan har en självklar plats i servicesystemet där man i många fall måste ställa en diagnos innan man kan ge hjälp. Navigatorn följer lågtröskelprincipen: den unga behöver inte ha någon remiss för att få stöd och råd.

Även om Navigatorns syfte är att hitta sådana unga som står vid sidan av utbildning och arbete, hoppas Hanna att verksamheten framöver ska nå ännu fler. Handledningen och rådgivningen kan vara till nytta även om det inte föreligger någon direkt marginaliseringsrisk.

Hanna Ruohonen hoppas att Navigatorn ska få en fast FPA-tjänsteman. På så sätt kunde också de mest komplicerade förmånsfrågorna klaras upp på Navigatorn.

”Likaså skulle åldersskalan kunna breddas. Också rätt många 30–35-åringar tampas ännu med många slags problem. Eller så kunde det inrättas en egen Navigator för vuxna eller stadens alla invånare”, resonerar Hanna.

Arbetslivscoachen anser att myndighetssamarbetet lämnar mycket övrigt att önska. I knepiga situationer skulle Navigatorn ha stor hjälp exempelvis av en fast FPA-tjänsteman. Navigatorn Helsingfors har testat detta, och Hanna hoppas på en fortsättning. På så sätt skulle sådana komplicerade förmånsfrågor som webben inte ger svar på kunna klaras upp på Navigatorn.

Även byråkratin borde minskas.

”Det har inte varit alldeles enkelt att driva ett sådant här tväradministrativt projekt. Alla myndigheter har haft sina egna intressen att gå med. Man borde ändå förstå att de unga inte är intresserade av vilka myndigheter som driver en tjänst. De vill bara få hjälp med sin egen situation.”

Navigatorn finns redan på över 40 orter landet runt

  • Navigatorn är ett nationellt projekt vars syfte är att i olika livssituationer ge unga hjälp och råd med låg tröskel. På Navigatorn får man hjälp exempelvis vid ansökan om FPA-förmåner.
  • Navigatorn finns på flera orter; den första enheten inrättades 2015. Navigatorn Helsingfors öppnades i januari 2016. Verksamheten kan variera utifrån orten och enhetens storlek.
  • Idén bakom verksamheten är att en anställd vid Navigatorn söker fram info om tjänsterna så att den unga inte själv behöver gå vilse i servicedjungeln.

Läs mer om Navigatorn

Ohjaamot.fiSök närmaste Navigatorn

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.