Gå till innehåll

3 tips för unga som inte riktigt vet vad de ska ta sig till

STUDIER | 23.10.2017
Grubblar du över arbetet, studierna, boendet eller vad du orkar med? Du behöver inte göra det ensam – det finns sådana som kan hjälpa dig. Här kan du läsa om tre vanliga situationer där unga vänder sig till Navigatorn för att få hjälp och råd.
Lyssna på artikeln
""
Ingen behöver dock sitta ensam och grubbla över sina problem. Det finns de som specialiserat sig på att hjälpa unga - i allt från smått till stort.

Många unga som håller på att frigöra sig från hemmet möter nya situationer och funderar över framtiden. En del har föräldrar som tycker att en tjugoåring är tillräckligt gammal för att klara sig utan föräldrarnas hjälp, och det finns också unga som inte får något som helst stöd från sina närstående. Ingen behöver dock sitta ensam och grubbla över sina problem. Det finns de som specialiserat sig på att hjälpa unga – i allt från smått till stort.

Exempelvis Navigatorn, som finns på olika orter i Finland, stöder unga i olika livssituationer. Man kan vända sig till Navigatorn i vilka frågor som helst.

”Vi börjar alltid med att fråga vad den unga behöver hjälp med”, berättar Sanna Salminen, socialarbetare på Navigatorn Helsingfors.”Oftast kommer man till oss för att få hjälp med sådant som gäller arbete, boende och den mentala hälsan.”

1. Lättast att få jobb om man har examen

De unga som kommer till servicekontoret Navigatorn Helsingfors vill oftast få råd i sådant som gäller arbete eller studier. Den unga kanske saknar en arbets- eller studieplats. Det kan också hända att hen inte känner sig riktigt hemma på sin nuvarande plats.

På Navigatorn ger man råd utifrån den ungas situation, och vid behov hjälper man den unga att söka hjälp någon annanstans. Ett mellanår kan ge ett efterlängtat andrum i presterandet, men det finns alltid en risk för att pausen drar ut på tiden. Ju längre man saknar regelbundna rutiner, desto svårare blir det att hålla en vardagsrytm.

”Skola och arbete ger sociala kontakter och en dygnsrytm. Ju längre man inte gör något, desto svårare blir det att komma igång”, påminner Sanna.

En examen är alltid till fördel när man söker arbete. Därför lönar det sig att på Navigatorn gå igenom studieförutsättningarna och vilka studier som kanske blivit på hälft.

En examen är alltid till fördel när man söker arbete. Därför lönar det sig att på Navigatorn gå igenom studieförutsättningarna och vilka studier som kanske blivit på hälft.

Sanna rekommenderar dem som befinner sig i studiernas slutskede att fästa blicken på den förestående examen även om studierna i sig kanske smakar trä. Det gäller att påminna sig om varför man ursprungligen valde studieområdet. Det kan hända att man senare börjar gräma sig över att studierna blev på hälft. Man kan ju aldrig veta vilka dörrar en slutexamen skulle ha kunnat öppna.

Behovet av stöd upphör inte i och med att man har fått en studieplats. För den som inte trivs i skolan lönar det sig att först vända sig till sin egen studiehandledare. Skolgången kan kännas besvärlig till exempel på grund av inlärningssvårigheter, och då lönar det sig att läsa om möjligheterna till FPA-rehabilitering. För att kunna få rehabilitering måste man först konsultera en läkare.

Den som saknar arbete eller vill hitta ett nytt jobb bör söka arbete aktivt och anmäla sig som arbetslös arbetssökande på webbplatsen TE-tjänster. Dessutom lönar det sig att kolla möjligheterna att få arbetslöshetsunderstöd. Via platsannonserna får man även veta vilken utbildning drömyrket kräver.

2. Bostad ger trygghet

Problem med boendet är ett annat vanligt skäl till att unga vänder sig till Navigatorn. En stadigvarande bostad är ytterst viktig. Den som saknar ett hem eller övernattar hos kompisar har svårt att planera livet på längre sikt.

”Osäkerheten medför en oregelbunden rytm och gör det svårt att planera framtiden, vilket alla som har en arbets- eller studieplats måste klara av”, förklarar Sanna.

För den som känner någon annan som också söker bostad kan det löna sig att överväga att hyra en bostad tillsammans.

Man kan söka bostäder på den privata marknaden till exempel genom att i Google skriva in orten där man bor och ordet hyresbostäder. Kommunernas hyresbostäder och bostäderna för studerande är oftast förmånligare än privata. På många orter finns dessutom hyresvärdar som hyr ut bostäder uttryckligen till unga. Till exempel Nuorisosäätiös och Förbundet för ungdomsbostäders bostäder är avsedda för personer som är under 30 år och som arbetar eller står i beråd att söka arbete.

För den som känner någon annan som också söker bostad kan det löna sig att överväga att hyra en bostad tillsammans; det är ofta lättare att hitta en stor bostad än en etta. Dessutom blir det ofta förmånligare att dela bostad. Navigatorn hjälper också i bostadsfrågor.

När man väl har en egen adress kan man kolla om man har rätt till allmänt bostadsbidrag via FPA. Den som inte studerar och inte får studiestöd eller som har så små inkomster att de inte täcker de nödvändiga utgifterna, kan ansöka om utkomststöd. FPA kan också bevilja grundläggande utkomststöd för hyresgarantier.

3. Hälso- och sjukvården stöder den mentala hälsan

Att skaffa examen och bostad kräver psykiska resurser och systematik. När krafterna tryter och man mår psykiskt illa är det bra att komma ihåg att man alltid kan få hjälp. Att man misslyckas någon gång innebär inte att man för evigt är dömd att misslyckas.

Om det så gäller bara små problem med den mentala hälsan eller orken lönar det sig att kontakta hälso- och sjukvården på den egna orten, eftersom man kan behöva ett läkarutlåtande för många nyttiga tjänster. Den som lider av depression eller någon annan mental störning som äventyrar arbets- eller studieförmågan kan få rehabilitering via exempelvis FPA.

Den som lider av depression eller någon annan mental störning som äventyrar arbets- eller studieförmågan kan få rehabilitering via exempelvis FPA.

”Det finns olika typer av rehabilitering. För FPA-rehabilitering förutsätts att den unga har en diagnostiserad mental störning som gör det svårt att börja studera, klara av studierna, jobba eller orka med vardagen”, förklarar Eija Lehtinen, planerare i rehabiliteringsgruppen på FPA.

”Om det finns en bakomliggande mental störning är den behandlande hälso- och sjukvårdsenheten den plats där man tillsammans med den unga ska fundera över vilket rehabiliteringsalternativ som vore bäst”, klargör Eija.

Inom exempelvis FPA:s rehabiliterande psykoterapi går ansökningsprocessen till så att när en psykiaters rekommendation om psykoterapi har bifogats ansökan kan man själv eller i samråd med den behandlande enheten söka en lämplig terapeut till exempel via FPA:s sökning av serviceproducent.

Ansökan med bilagor kan postas till FPA. FPA ersätter en del av terapeutens arvode, och resten står man själv för. FPA kan ersätta psykoterapi i högst tre år, och ersättningen beviljas för ett år i sänder.

Stöd för den mentala hälsan

  • Börja med att kartlägga de psykiska resurserna via hälsovårds- och socialtjänsterna i din hemkommun.
  • Psykporten för unga har mycket information om psykisk hälsa.
  • Vamos-projektet har som mål att erbjuda unga resurser och att hjälpa till med att hitta studie- och arbetsplatser.
  • Föreningen för mental hälsa har en krislinje som betjänar nästan dygnet runt och som man kan ringa till om man vill få hjälp anonymt.
  • På chatten
  • Den som behöver hjälp med att välja rätt väg vid både små och stora problem kan vända sig till Navigatorn antingen på webben, per telefon eller på plats.
  • Ytterligare nyttiga tjänster för unga finns uppräknade på webbplatsen ungdomsliv.fi.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.