Gå till innehåll

Ungas liv kan få ny riktning tack vare rehabilitering

Hälsa | 1.3.2019
Målet med yrkesinriktad rehabilitering för unga är att hjälpa unga personer att planera sin framtid och hitta en väg mot studier och arbetsliv. Det är enkelt att söka rehabilitering. Ett telefonsamtal till FPA, det räcker!
Lyssna på artikeln
Nuori tyttö kainostelee.

Är du ung och söker en ny riktning i ditt liv? Fyra alternativ

Om du är 16–29 år och inte har hittat en lämplig studieplats eller ett arbete, eller om det finns en risk att dina studier avbryts kan rehabilitering vara något som hjälper dig på vägen mot ditt mål. Du kan söka till följande rehabiliteringsåtgärder utan att ha någon diagnos. Kontakta FPA, det räcker!

  1. Vid NUOTTI-coachning får du en personlig coach. Coachen hjälper dig att ta konkreta steg mot studier och arbetsliv.
  2. Vid yrkesinriktad rehabiliteringsutredning bedömer du tillsammans med sakkunniga de faktorer som inverkar på din arbets-, studie- eller funktionsförmåga. Ni gör upp en plan tillsammans som hjälper dig att känna igen dina egna styrkor och hitta en väg som för in i arbetslivet.
  3. Inom sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering har du möjlighet att på en eller flera arbetsplatser pröva på ett arbete som du eftertraktar. Rehabiliteringen kan innehålla individuell arbetsträning, arbetsprövning eller både och.
  4. Vid utbildningsprövning får du klarhet i om studieområdet du eftertraktar passar dig och du får också en bild av de krav som utbildningen ställer på dig.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.