Siirry sisältöön

Kelan toimeentulotuki­päätös uudistui – tavoitteena aiempaa selkeämpi päätös­kirje

Työ & Toimeentulo | 21.12.2021
Kela uudisti toimeentulotukipäätöksen yhteistyössä asiakkaiden ja kuntien sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa. Asiakkaille tärkeät asiat näkyvät nyt selkeästi päätöskirjeen alussa. Uusi päätösjärjestelmä myös helpottaa ja nopeuttaa toimeentulotukipäätöksen tekoa.
Kuuntele artikkeli
Henkilö avaa kirjettä pöydän ääressä.
Ratkaisun lopputulos, tuen määrä, maksupäivä ja jatkohakemukseen tarvittavat liitteet esitetään nyt selkeästi toimeentulotuen päätöskirjeen ensimmäisellä sivulla.

Anja Turpeinen on yksi Kelan sadoista ratkaisuasiantuntijoista, jotka käsittelevät toimeentulotuen hakemuksia. Hän tarkistaa hakemuksen mukana tulleet liitteet, laskee oikeuden etuuteen ja perustelee päätöksen asiakkaalle lähetettävään päätökseen. Osa päätöksen teksteistä on ollut järjestelmässä valmiina, mutta osan teksteistä ratkaisuasiantuntija on kirjoittanut itse.

Marraskuussa 2021 ratkaisuasiantuntijoiden työ helpottui monella tapaa, Turpeinen kertoo. Silloin otettiin käyttöön uusittu perustoimeentulotuen päätös- ja kirjejärjestelmä, joka sujuvoittaa päätöksen laatimista, parantaa sen luettavuutta ja nopeuttaa toimeentulotuen käsittelyä.

”Uudistus oli tervetullut”, Turpeinen summaa.

”Tavoitteenani on selvittää monimutkaiset asiat selkeästi ja hyvällä suomen kielellä. Uusi päätös tukee tätä tavoitetta.”

Uusi päätösjärjestelmä nopeuttaa päätösten tekemistä. Päätöspohjia on helppo muokata, ja järjestelmässä käytetään pääasiassa valmiita päätöstekstejä eli fraaseja, joiden etsiminen, lisääminen ja muokkaaminen on helppoa. Tämä lisää päätösten tasalaatuisuutta. Kelan kielenhuolto on osallistunut uudistukseen, ja tavoitteena on ollut kirjoittaa entistä ymmärrettävämpää päätöstekstiä. Tämä lisää asiakkaille lähetettävien päätösten ja kirjeiden ymmärrettävyyttä.

”Kun teen perustoimeentulotuen päätöksiä, tavoitteenani on selvittää monimutkaiset asiat selkeästi ja hyvällä suomen kielellä. Uusi päätös tukee tätä tavoitetta”, sanoo Turpeinen.

Uusi päätös- ja kirjejärjestelmä on Kelassa pitkän työn tulos. Siitä on paljon etua myös asiakkaille.

Toimeentulotuen perusteet ja määrä eivät ole muuttuneet

Perustoimeentulon päätökset ja kirjeet uudistuivat marraskuun 2021 alussa. Uudistus ei vaikuttanut perustoimeentulon määrään tai perusteisiin, joilla tukea myönnetään. Vain päätöksen ulkoasu ja asioiden esittämisjärjestys muuttuivat. Uudistustyössä on huomioitu asiakkailta, etuuskäsittelijöiltä ja palveluasiantuntijoilta saatua palautetta.

Taustalla on laajempi uudistus, jossa kaikki Kelan etuudet siirtyvät vähitellen uuteen päätösjärjestelmään. Esimerkiksi sairauspäiväraha- ja vammaisetuudet on jo siirretty uuteen järjestelmään ennen toimeentulotukea.

Päätösten runko on suunniteltu Selkeys-hankkeessa, joka toteutettiin Kelassa vuosina 2011–2013. Hankkeessa oli mukana asiantuntijoita eri puolilta Kelaa. Hankkeen aikana Kelan etuusasiakirjoihin tehtiin yhteiset linjaukset, joiden avulla päätökset ja kirjeet ovat asiakkaille entistä selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä.

Uudistuksessa kuultiin asiakkaita – tärkeimmät tiedot esitetään alussa

Toimeentulotukipäätöksen uudistuksessa kuultiin myös kuntien sosiaalitoimen työntekijöitä ja kokemusasiakkaita. Työpajoissa kerättyjä näkemyksiä hyödynnettiin päätöksen kehitystyössä. Haastatteluiden perusteella asiakkaille tärkeät asiat näkyvät nyt päätöksessä selkeästi.

Uusi päätös saa kiitosta Turun kaupungin johtavalta sosiaalityöntekijältä, Elina Wiljaselta. Hän lukee Kelan toimeentulotukipäätöksiä viikoittain.

”Suurimpana haasteena meidän näkökulmastamme on ollut se, että päätökset oli kirjoitettu yhteen pötköön. Väliotsikot erottuivat huonosti, mikä hankaloitti päätösten silmäilyä.”

Uudessa päätöksessä väliotsikot erottuvat selkeästi. Lisäksi laskelmaan on lisätty riviviivat ja eräpäiväsarake, jotka Wiljasen mukaan helpottavat laskelman luettavuutta.

Ratkaisun lopputulos, tuen määrä, maksupäivä ja jatkohakemukseen tarvittavat liitteet esitetään nyt selkeästi päätöskirjeen ensimmäisellä sivulla.

Wiljanen uskoo, että uusi päätös on myös asiakkaille ymmärrettävämpi. Ratkaisun lopputulos, tuen määrä, maksupäivä ja jatkohakemukseen tarvittavat liitteet esitetään nyt selkeästi päätöskirjeen ensimmäisellä sivulla. Näin päätöksen sisältö on selkeämpi, ja myös mahdolliset jatkotoimenpiteet on kerrottu suoraan.

”Asiakasta ohjeistetaan, mitä liitteitä mahdolliseen jatkohakemukseen tarvitaan. Ensimmäisellä sivulla oleva infolaatikko nousee selkeästi esille.”

Ratkaisuasiantuntija Anja Turpeisen mukaan tämä nopeuttaa tukipäätösten käsittelyä.

”Ratkaisuasiantuntijoilla menee paljon aikaa siihen, että asiakkailta pyydetään puuttuvia liitteitä. Nyt asiakkaille kerrotaan selvästi, mitä lisäselvityksiä tarvitaan. Tällöin asia saadaan käsiteltyä nopeammin ja asiakkaat saavat päätöksensä nopeammin.”

Kuka voi saada toimeentulotukea?

  • Perustoimeentulotukea voi saada Suomessa asuva tai oleskeleva henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, kuten ruokaan ja asumiseen
  • Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, mikä tarkoittaa, että hakijan on ensin haettava kaikkia muita etuuksia, joihin hänellä voi olla oikeus
  • Perustoimeentulotuen määrää voi arvioida Kelan laskurin avulla. Määrään vaikuttavat kaikki käytettävissä olevat tulot ja varat, myös sosiaalietuudet, sekä kaikkien perheenjäsenten tulot, varat ja menot.
  • Toimeentulotuessa on kolme osaa. Perustoimeentuloa haetaan Kelasta OmaKelan kautta. Jos lisäksi on erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, voi hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimistosta.
  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.