ARBETE & FÖRSÖRJNING 2 min

Ansöker du om utkomststöd? Kom ihåg kontoutdraget!

Om du ansöker om utkomststöd ska du lämna in en tillförlitlig utredning över din ekonomiska situation till FPA. Ett kontoutdrag är en sådan utredning. Det ska lämnas in också under coronatiden, men det finns nu olika sätt att lämna in dem.

Lyssna på artikeln
text Annina Kervinen, bild Fpa 9.4.2020
Kuvituskuva. Nainen istuu tietokoneen ääressä.

Kom ihåg kontoutdraget

  1. När du ansöker om utkomststöd hos FPA för första gången eller om det har gått en tid sedan den senaste ansökan, behövs det ett kontoutdrag över varje familjemedlems alla bankkonton för de senaste 2 månaderna. Om ansökan gäller fortsatt utbetalning ska kontoutdrag lämnas in enligt hur FPA har bett om dem i det föregående beslutet.
  2. På kontoutdraget ska det finnas kontonummer, kontoinnehavare, ingångs- och utgångssaldot, transaktionerna som en obruten lista och uppgift om vilken period kontoutdraget gäller.
  3. Du kan lämna in kontoutdragen och andra bilagor via e-tjänsten på adressen www.fpa.fi/etjanst. Det lönar sig att spara kontoutdragen från nätbanken på datorn i pdf-format.
    • Kontoutdrag från bankernas mobilapplikationer kan i allmänhet inte sparas som pdf-filer, så för den som sköter sina ärenden med mobilen är det skäl att logga in på nätbanken via webbläsaren.
    • På FPA:s serviceställen finns det kunddatorer som du kan använda självständigt.
  4. Om du har ett kontoutdrag i pappersform kan du fotografera eller skanna in utdraget och lämna in bilderna via e-tjänsten. Alla sidor av kontoutdraget ska finnas med. Utan nödvändiga bilagor kan ansökan inte handläggas.
  5. På grund av coronaepidemin har en del av kundlokalerna stängts. Utanför dessa serviceställen finns det anvisningar för hur kunderna kan sköta sina ärenden. Ta kontakt per telefon, om du på grund av undantagsläget har svårigheter med att lämna in kontoutdrag på nätet eller i pappersform. Per telefon kan du även få hjälp med att fylla i ansökan och lämna in bilagorna. Tips! Boka telefontid på förhand på nätet www.fpa.fi/boka-tid eller genom att ringa telefontjänsten.
  6. Om du under coronaepidemin inte har möjlighet att lämna in kontoutdrag kan FPA, medan undantagsförhållandena råder, godkänna t.ex. ett verifikat som skrivits ut i en bankautomat eller skärmdumpar av kontotransaktionerna i mobilbanken. Om du inte alls kan lämna in kontouppgifter skriftligt, ta kontakt med telefontjänsten.