Siirry sisältöön

Miten päivärahat muuttuvat ensi vuonna? Kelan asiantuntija vastaa

Terveys | 21.10.2019
Ensi vuoden alusta vuositulo korvaa verotuksessa todetut työtulot päivärahojen määrän perusteena. Muutos koskee yli puolta miljoonaa Kelan asiakasta.
Kuuntele artikkeli
Kuvituskuva. Äiti halaa pientä lastaan.

Jos saat perheenlisäystä ensi vuonna, suunnittelet hakeutuvasi kuntoutukseen tai tiedossa on pidempiaikainen sairauspoissaolo työstä, lue suunnittelija Anne Flakin vastaukset yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin päivärahojen muutoksesta.

1. Mikä on vuositulo?

Vuositulo on tulo, jonka perusteella lasketaan vanhempainrahojen, sairauspäivärahojen, kuntoutusrahan ja sairaan lapsen hoidon vuoksi maksettavan erityishoitorahan määrä vuonna 2020. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

Jos esimerkiksi oikeutesi kuntoutusrahaan alkaa 15.2.2020 tai haet sairauspäivärahaa 25.2. alkaneen työkyvyttömyyden perusteella, vuositulo lasketaan tammikuuta edeltävän 12 kuukauden ajalta eli 1.1.2019–31.12. 2019. Sama tarkastelujakso on käytössä myös äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahoissa, jos alat saada niitä ensi vuoden puolella.

Jos oikeus päivärahaan alkaa tämän vuoden puolella ja jatkuu ensi vuoden puolelle, päiväraha määräytyy vielä ”vanhojen sääntöjen” mukaan. Jos esimerkiksi pidät ensimmäisen isyys- tai vanhempainvapaan vuoden 2019 puolella, myös myöhemmät samasta lapsesta maksettavat isyys-tai vanhempainrahat perustuvat samoihin tuloihin kuin ensimmäinen päivärahajakso.

Lue myös: Vauva tulossa? Vanhempainpäivärahoihin on luvassa muutos

2. Mitkä tulot lasketaan mukaan vuosituloon?

Vuosituloon lasketaan palkkatulot, vakuutuspalkka, YEL- ja MYEL-työtulo, tietyt ansionmenetyskorvaukset sekä tietyt etuudet kuten työttömyysetuus, sairauspäiväraha ja opintoraha. Vuositulo voi koostua useammasta eri tulosta, kuten esimerkiksi palkasta ja etuudesta. Se voidaan laskea myös pelkkien etuuksien perusteella.

Huomaa, että vuositulossa palkan maksupäivä on ratkaiseva – ei työssäoloajankohta. Jos maksupäivä on 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson sisällä, huomioidaan palkka vuositulossa.

3. Mistä Kela saa tiedon tuloistani?

Kela saa yleensä tarvittavat tiedot tulorekisteristä, johon työnantaja ilmoittaa maksamansa palkat, ja vakuutuslaitoksista, eikä sinun tarvitse ilmoittaa niitä Kelaan. Tämä helpottaa päivärahan hakemista, koska erillisiä selvityksiä tuloista ei enää tarvita. Tulonhankkimiskuluja ei enää vähennetä vuositulosta, joten esimerkiksi työmatkojen kustannuksiin liittyviä selvityksiä ei myöskään enää tarvita.

Esimerkkejä päivärahan määräytymisestä eri tuloilla voit katsoa esimerkiksi kela.fin Lapsiperheelle-osiosta tai Sairastaminen-osiosta.

4. Voidaanko vuositulo laskea lyhyemmältä kuin 12 kuukauden tarkastelujaksolta?

Tietyissä tilanteissa vuositulo voidaan laskea tarkastelujakson 3 viimeiseltä kuukaudelta esimerkiksi tilanteessa, jossa olet vuositulon tarkastelujakson aikana ollut pois työelämästä alle 3-vuotiaan lapsen tai sairaan lapsen hoidon vuoksi tai valmistunut ammattiin. Lisäksi edellytetään, että 3 kuukauden tulosi kerrottuna 4:llä ovat vähintään 20 % suuremmat kuin 12 kuukauden tarkastelujakson perusteella määräytyvä vuositulo.

Oma sairaus tai työttömyys eivät ole sellaisia syitä, joiden perusteella vuositulo voitaisiin laskea tarkastelujakson 3 viimeisen kuukauden tuloista.

5. Tulotasoni on ollut vakiintunut viime vuodet. Hyödynkö vai häviänkö muutoksessa?

Muutos ei vaikuta päivärahojen tasoon, mutta vastaa paremmin asiakaan sen hetkistä tulotasoa, kun etuuden maksaminen alkaa.

Tuleva äiti tai isä? Odota päätöstä rauhassa

Tammikuussa 2020 alkavissa päivärahoissa tarkastelujakso on poikkeuksellisesti päivärahan maksua tai työkyvyttömyyden alkamista välittömästi edeltävät 12 kuukautta. Tämän vuoksi päätökset vuoden 2020 ensimmäisistä päivärahoista voidaan antaa aikaisintaan tammikuussa. Odota siis rauhassa päätöstä, se on tulossa.

Sanastoa

Vuositulo = Tarkastelujakson aikana kertyneet

  • palkkatulot
  • vakuutuspalkka
  • YEL- ja MYEL-työtulo
  • tietyt etuudet
  • tietyt ansionmenetyskorvaukset.

Tarkastelujakso = 12 kalenterikuukauden ajanjakso, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Sen aikana saadut edellä mainitut tulot otetaan huomioon vuosituloon.

Etuuksien perusteella laskettu vuositulo = Laskennallinen tulo, joka pohjautuu tarkastelujakson ajalle myönnettyjen tiettyjen etuuksien yhteismäärään. Lue lisää: Etuuksien perusteella laskettu vuositulo.

Erityistilanne= Tietyissä tilanteissa vuositulo voidaan laskea tarkastelujakson 3 viimeiseltä kuukaudelta. Lue lisää: Erityistilanteet.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.