Tärpit 1 min

Työnantajakin voi hakea tartuntatautipäivärahaa

Jos työntekijällä on oikeus tartuntatautipäivärahaan, Kela maksaa päivärahan työnantajalle siltä ajalta, jolta työnantaja on maksanut työntekijälle palkkaa. Tartuntatautipäiväraha korvaa maksetun palkan täysimääräisenä. Sen maksamisella ei ole omavastuuaikaa.

Kuuntele artikkeli
teksti ja kuva Kela 26.3.2020

Työnantaja, näin haet tartuntatautipäivärahaa

  1. Työnantaja voi hakea tartuntatautipäivärahaa, kun
    • kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt työntekijän olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronavirustaudin, leviämisen estämiseksi
    • työnantaja maksaa työntekijälle työ- tai virkasuhteen ehtojen perusteella palkkaa työstäpoissaolon ajalta
    • työntekijä on estynyt tekemästä työtään tartuntataudin vuoksi.
  1. Työnantaja hakee tartuntatautipäivärahaa samalla tavalla kuin sairauspäivärahaa:
  2. Tartuntatautipäivärahaa pitää hakea 2 kuukauden kuluessa poissaolomääräyksen alkamisesta.
  3. Hakemuksen käsittelyaika on noin 3 viikkoa.