Gå till innehåll

Också arbetsgivare kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom

Hälsa | 27.3.2020
Om arbetstagaren har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom betalar FPA dagpenningen till arbetsgivaren för den tid som arbetstagaren har fått lön. Dagpenningen ersätter den utbetalda lönen till fullt belopp och ingen självrisktid tillämpas. Dagpenningen ersätter inte arbetsgivarens lönebikostnader.
Lyssna på artikeln
Vakava mies katsoo kuumemittaria.

Arbetsgivare, så här ansöker du om dagpenning vid smittsam sjukdom

 1. Arbetsgivare kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom, då
  • arbetstagaren har arbetstagaren har ett intyg som har utfärdats av en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare över att personen i fråga på ett tillförlitligt sätt har konstaterats ha covid-19-smitta och att personen rekommenderas utebli från sitt förvärvsarbete för att förhindra smittspridning.
  •  arbetsgivaren betalar lön till arbetstagaren för frånvarotiden i enlighet med villkoren för ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande
  • arbetstagaren rekommenderas utebli från sitt förvärvsarbete för att förhindra smittspridning.
 1. Arbetsgivare ansöker om dagpenning vid smittsam sjukdom på samma sätt som om sjukdagpenning:
 1. Dagpenning vid smittsam sjukdom ska sökas inom 6 månader efter att förordnandet om frånvaro från arbetet börjat gälla.

Dagpenning vid smittsam sjukdom kan fortfarande också beviljas utifrån ett beslut av den smittskyddsansvariga läkaren i kommunen eller sjukvårdsdistriktet.

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.