Gå till innehåll

Studiestödets bostadstillägg slopas – så här påverkas dina förmåner

STUDIER | 7.3.2017
Från och med den första augusti 2017 förändras bostadsstödet för studerande markant, då studiestödets bostadstillägg slopas. För de flesta ensamboende studerande innebär förändringen ett högre bidrag än idag.
Lyssna på artikeln
""

Om du tidigare har fått studiestödets bostadstillägg, måste du i fortsättningen troligtvis ansöka om allmänt bostadsbidrag hos FPA med en ny ansökan.

I framtiden kommer endast de studerande som bor på hyra utomlands samt de som i Finland studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola och vissa utbildningscenter och bor i läroanstaltens elevhem att omfattas av studiestödets bostadstillägg.

Jag har rumskompisar – hur förändras mitt bidrag?

Omstruktureringen av bidragslagarna har fått många att undra hur ens eget boende kommer att påverkas av förändringen: lönar det sig inte längre att bo tillsammans med rumskompisar, om inkomsterna räknas ihop? Även studerandeorganisationer har i stor utsträckning tagit upp farhågorna i medierna.

Om du bor i ett kollektiv och inte har ett eget hyresavtal, kommer ditt bidrag eller åtminstone ansökningen om det att förändras. I fortsättningen räknas personer som bor i samma bostad som ett hushåll. De ansöker alltså om allmänt bostadsbidrag tillsammans, och bidragets storlek beror på inkomsterna och den gemensamma hyran för alla som bor i bostaden. Även beslutet lämnas gemensamt för alla.

Om du bor i ett kollektiv men inte anser att du ingår i ett gemensamt hushåll med dem du bor med, kan du också ansöka om allmänt bostadsbidrag separat. Då måste du ha ett separat hyresavtal, där den del av bostaden du förfogar över preciseras noggrant.

Varför ett nytt system?

Samordningen av systemen med bostadsbidrag började utredas eftersom de har sett ut som ett riktigt lapptäcke. Dessutom gör reformen de studerande jämställda med andra låginkomsttagare.

I fortsättningen kan du ansöka om allmänt bostadsbidrag året om, eftersom utbetalningen av bostadsbidraget inte upphör under sommarmånaderna likt studiestödets bostadstillägg. Bostadsbidraget är inte heller kopplat till studieframsteg längre. Utbetalningarna upphör till exempel inte, om du blir sjukskriven under studierna, såsom är fallet med bostadstillägget.

Kan jag få ett högre bidrag än idag?

Om du är studerande och bor ensam, är det mycket möjligt att ditt bidrag kommer att bli högre. Åtta av tio ensamboende studerande kommer att få sitt bidrag förhöjt.

Långt fler än hälften av de nuvarande mottagarna av bostadstillägg, 120 000 studerande, kommer att ha samma bidrag som förut eller få en ökning med i genomsnitt 59 euro i månaden.

Den vanligaste anledningen till att bidraget höjs är att man tar hänsyn till storleken på hyran för din bostad vid beräkningen av det allmänna bostadsbidraget. Hyran har i praktiken inte påverkat studiestödets bostadstillägg alls. Studiestödets bostadstillägg har inte heller höjts på åratal. Därför har den halkat efter de ökade hyresnivåerna.

Kommer just mitt bidrag att sänkas eller upphöra?

Det beror på dina eller hushållets inkomster. Särskilt om du bor tillsammans med någon som arbetar kan ditt bostadsbidrag minska.

Många kommer att få ett sänkt bidrag för boende: cirka 54 000 studerande får en sänkning på mer än 25 euro i månaden. Enligt uppskattningarna kommer antalet studerande som är berättigade till allmänt bostadsbidrag på det hela taget att vara mindre än de som är berättigade till studiestödets bostadstillägg. Man beräknar att fler än var femte av de nuvarande mottagarna av bostadstillägg kommer att förlora sitt bidrag helt och hållet.

Observera att den nya lagen om studiestöd garanterar att du kan få en större statsborgen för ditt studielån än förut.

När kan jag ansöka om allmänt bostadsbidrag?

Om du har fått studiestödets bostadstillägg och känner till dina inkomster, din adress, dina boendeutgifter och andra boendeförhållanden på förhand, lönar det sig att lämna en ansökan om allmänt bostadsbidrag till FPA redan från och med början av sommaren. Boende i ett gemensamt hushåll lämnar sin ansökan tillsammans. Om en medlem i samma hushåll redan får allmänt bostadsbidrag, måste bidraget justeras.

Utbetalningen av bidrag enligt det nya systemet börjar tidigast från och med den 1 augusti 2017. I fortsättningen ska du följa upp dina studier separat vad gäller studiestödet och bostadsbidraget. FPA måste omgående informeras om eventuella inkomständringar i anslutning till det allmänna bostadsbidraget.

BOSTADSTILLÄGG TILL STUDIESTÖD VS. ALLMÄNT BOSTADSBIDRAG

  • I slutet av 2015 fick cirka 151 728 personer bostadstillägg för studerande. Storleken på studiestödets bostadstillägg uppgick till 194,64 euro i genomsnitt, och mottagarnas genomsnittliga boendeutgifter uppgick till 376 euro i månaden. Bostadstillägget för studerande täckte i genomsnitt 57 procent av boendeutgifterna.
  • I december 2015 fick 246 357 hushåll allmänt bostadsbidrag. Det genomsnittliga bostadsbidraget per hushåll uppgick till 330,42 euro i månaden, och hushållens genomsnittliga boendeutgifter uppgick till 596,21 euro i månaden. Det allmänna bostadsbidraget täckte i genomsnitt 55 procent av boendeutgifterna.

Källa: Regeringens proposition 231/2016

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.