Gå till innehåll

Att flytta till Spanien som pensionär – hur går det med den sociala tryggheten utomlands?

Pensionärer | 23.11.2017
Solen och den fördelaktiga prisnivån lockar pensionärer till Spanien. Teuvo Peltoniemi, som tillbringar sina pensionsdagar i Fuengirola, berättar hur FPA-ärendena, pensionsutbetalningen och läkarbesöken fungerar för den som bor utomlands.
Lyssna på artikeln
Teuvo ja Eija Peltoniemi.
Teuvo och Eija Peltoniemi tillbringar största delen av vintern under solen i Fuengirola.

Teuvo Peltomäki från Helsingfors tvekade knappast över att åka utomlands för längre tider efter pensioneringen.

”Min yrkesverksamma tid var rätt så internationell, och jag var med i många EU-projekt. Som redaktör och forskare träffade jag under åren många utlandsfinländare, som jag till och med har skrivit en bok om.”

Numera tillbringar Peltoniemi och hans fru vintrarna i Fuengirola på Costa del Sol, den spanska solkusten. Makarna vistas i Spanien mindre än halva året och omfattas därför alltjämt av den finska beskattningen och sociala tryggheten. Den som bor mindre än ett halvt år av året utomlands stöter inte på problem exempelvis med den finska sociala tryggheten.

”Vi har alltid haft en fortlöpande reseförsäkring. Och naturligtvis skaffade vi det europeiska sjukvårdskortet för länge sedan”, säger Teuvo.

Var och en som omfattas av den finska sociala tryggheten kan beställa ett europeiskt sjukvårdskort gratis från FPA. Genom att visa upp kortet får innehavaren i akuta fall sjukvård till samma pris som det aktuella landets befolkning.

Eftersom paret Peltoniemi bor i Fuengirola mindre än halva året omfattas de alltjämt av den sociala tryggheten i Finland. Sjukförsäkringsavgifterna och skatterna betalar paret fortsättningsvis till hemlandet.

Flygresor till Finland för att sköta ärenden och barnbarn

Paret Peltoniemi funderade noggrant över vilket land de skulle åka till efter pensioneringen. Bland alternativen fanns både Italien, Frankrike och Spanien.

”Det milda klimatet är bra för både hud- och lungsjukdomar. Därför valde vi att slå oss ner på Medelhavets strand”, förklarar Teuvo.

Till en början tillbringade paret kortare tider på olika ställen längs solkusten Costa del Sol. Slutligen valde de att bosätta sig i Fuengirola, eftersom det är lätt att ta sig fram där tack vare den plana terrängen. Hit har de kommit för högst en månads etapper redan i fem års tid.

”Vi är som flyttfåglarna: då och då åker vi till Finland för att uträtta ärenden. Barnbarnen och hälsan är de viktigaste skälen.”

Makarna Peltoniemi är skrivna i Finland och sköter alltjämt sina ärenden i hemlandet. Varderas pension betalas normalt in på ett finskt bankkonto.

”Jag sköter bankärendena i nätbanken, förutom dem som gäller den spanska bostaden. För det måste man ha ett bankkonto också i Spanien.Vi är som flyttfåglarna: då och då åker vi till Finland för att uträtta ärenden. Barnbarnen och hälsan är de viktigaste skälen. Under somrarna stannar vi längre i Finland.”

Efter att första ha bott på hyra köpte paret en andrabostad i centrum av Fuengirola för ett par år sedan.

”På så sätt behöver vi ingen bil alls. Det är nära till stränderna och butikerna, och det tar bara en stund att ta sig till Málaga och flygfältet.”

Läkare på finska när det behövs

Avstickarna till värmen har inte påverkat FPA-förmånerna, såsom t.ex. den sociala tryggheten. Makarna betalar alltjämt sina sjukförsäkringsavgifter till Finland, och de går också hos läkare och inhandlar sina läkemedel i Finland.

”Det är fråga om en tydlig uppdelning. Vi beslöt oss för att fortsätta sköta hälsan i Finland och anlitar tjänsterna i Spanien endast i akuta fall.”

Det finländska kollektivet i Fuengirola är mycket stort, och alla läkarbesök kan skötas också på finska om så behövs.

Butiksräkningens slutsumma slår en finländare i Spanien med häpnad, säger Teuvo Peltoniemi. Den lokala prisnivån är lägre än i Finland.

”Jag behöver en medicinspruta regelbundet, och råkar jag vara i Spanien köper jag medicinen här och besöker en privat läkarcentral som ger mig injektionen. Där har man åtminstone tre finska läkare. Här går jag hos tandläkare, eftersom det är förmånligare.”

Det europeiska sjukvårdskortet ger rätt att anlita även offentliga hälsotjänster i Spanien.

”Av de finländare som bor stadigvarande i Spanien har jag inte hört ett endaste ont ord om de tjänsterna heller. Vissa sjukförsäkringsförmåner är bättre här än i Finland”, konstaterar Teuvo.

Prisnivån i Fuengirola låg jämfört med Finland

Dagarna i värmen fördriver paret inte bara med vardagssysslor utan de läser, skriver, gör utflykter, går på kurs i spanska, deltar i frågesporter, besöker museer och kaféer samt träffar vänner och bekanta. Paret har haft det spanska språket och den spanska kulturen som intresse i tiotals år. Därför gör de ofta utfärder till både närbelägna städer och annanstans i Spanien.

”Här promenerar vi också mycket mer än i Helsingfors någonsin. Det är lätt att se finska tv-program, och på morgonen läser vi Helsingin Sanomat på nätet. Via nätet får man låna e-böcker. På Costa del Sol utkommer ungefär fem finska tidningar. De sociala medierna är viktiga också här”, berättar Teuvo.

I Fuengirola utges flera finska tidningar. De som ges ut i Finland kan man läsa på nätet.

I Fuengirola kan man bo fördelaktigare än i Finland. I synnerhet på vintrarna är hyrorna mycket lägre än på sommaren. Den som kockar själv äter förmånligt och klarar sig också på en liten pension bättre än i Finland.

”Maten är betydligt – åtminstone 30–40 procent – billigare än i Finland. Finländarna glömmer aldrig bort att vid kassan häpnas över att butiksräkningen åter en gång var mindre än 20 euro!”

Lätt att komma in i det finländska kollektivet

Teuvo säger att det i Spanien finns så mycket att göra som man bara vill. Man kan delta exempelvis i församlingens verksamhet eller kurser vid det finska institutet Sofiaopisto. Det är lätt att hitta nya bekanta, eftersom man snabbt lär känna finländarna på orten.

”Kontakterna mellan halvbekanta är mycket mer aktiva i Spanien än i Finland. Finland är ett litet land, och under samtalen kommer man lätt fram till att man har åtminstone en gemensam bekant till någon bekant.”

Även om det är lätt  att leva ett rätt så finskt liv i Fuengirola,  är man också tvungen att i viss mån anpassa sig till det spanska samhället.

”Annars går det ju så att när man just kommit sig iväg hemifrån – som pensionär kan man sova längre – är det redan siesta och allt är stängt! Vill man äta ute måste man rätt så långt anpassa sig till de spanska mattiderna.”

Parets hem i Spanien ligger i bostadsområdet Puebla Lucia, alldeles i centrum av Fuengirola.

Den finska sociala tryggheten för den som flyttar utomlands

 • Pensionstagare som flyttar till ett EU- eller EES-land eller Schweiz för högst ett års tid omfattas av den finska sociala tryggheten. I regel betalas förmånerna ut på samma sätt som vid vistelse i Finland, men det finns vissa undantag. Exempelvis betalas inte bostadsbidrag för pensionstagare för en bostad utomlands. FPA-pensionerna betalas alltid ut också till pensionstagare som vistas annanstans inom EU:s territorium.
 • Ett villkor för att omfattas av den finska sociala tryggheten är att personen vistas i Finland huvudsakligen, dvs. över sex månader per år. Den som bor över halva året utomlands, men trots det har fast anknytning till Finland, kan alltjämt omfattas av den finska sociala tryggheten. Detta gäller dock inte om gränsen på ett halvt år överskrids upprepade gånger.
 • När den fasta anknytningen bedöms kan hänsyn tas till bland annat familjebanden, boendeförhållandena och förhållandet mellan boendetiden i Finland och det andra landet, dvs. boendehistoriken.
 • En pensionstagare som omfattas av den finska sociala tryggheten är också sjukförsäkrad och har rätt att använda sitt FPA-kort. Socialförsäkringsavgifterna betalas till Finland. Rätten till offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i Finland är inte bunden till sjukförsäkringen eller FPA-kortet. Villkoret är att hemkommunen kvarstår i Finland.
 • En pensionstagare som vistas utomlands tillfälligt får akutsjukvård i vistelselandet genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet, som beviljas av FPA.
 • FPA-pensioner betalas ut inom EU även till pensionstagare som inte längre omfattas av FPA:s sociala trygghet på grund av huvudsaklig bosättning utomlands.
 • Pensionärer som bor stadigvarande i ett annat EU-land och som får pension endast från Finland kan på Finlands bekostnad få sjukvård i det andra landet. Så är fallet trots att personerna efter flytten inte längre är sjukförsäkrade i Finland. Detta förutsätter ett visst förvaltningsförfarande mellan FPA och bosättningslandet (t.ex. Spanien). Rätten till sjukvård i det nya bosättningslandet kartläggs när en pensionstagare meddelar FPA om att han eller hon flyttar till ett annat EU-land.
 • Om Finland svarar för sjukvårdskostnaderna är pensionstagaren skyldig att betala sjukförsäkringens sjukvårdsavgift till Finland. Avgiften tas ut av Skatteförvaltningen.

Läs mer på FPA-sidorna

Som pensionär till utlandet

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.