Gå till innehåll

Pensionär, har du svårigheter att klara av vardagen på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning?

Pensionärer | 1.12.2019
Visste du att du som pensionär kan få vårdbidrag oberoende av inkomster, egendom eller boendeform? Vårdbidraget är avsett för situationer där du behöver hjälp på grund av att din funktionsförmåga försämras minst under ett års tid.
Lyssna på artikeln
Kuvituskuva. Tyttö auttaa mummoa nousemaan tuolista.

5 tips om vårdbidrag för pensionärer

  1. Du kan ha rätt till vårdbidrag för pensionstagare om du har en diagnostiserad långvarig sjukdom och du behöver hjälp i vardagen med sådant som du tidigare klarade av på egen hand. På grund av sjukdomen kan du till exempel inte längre själv sköta om din medicinering eller du har svårigheter med att tvätta dig eller klä på dig.
  2. Du kan också ha en funktionsnedsättning som försämrar din funktionsförmåga. Om du till exempel får en hörselskada eller synskada eller om de förvärras kan du ha rätt till vårdbidrag. Det väsentliga är att funktionsnedsättningen försvårar din vardag och att du inte längre klarar dig på egen hand.
  3. För att du ska kunna få vårdbidrag för pensionstagare ska du vara heltidspensionerad. Du får antingen ålderspension, sjukpension, invalidpension, rehabiliteringsstöd eller efterlevandepension. Delinvalidpension, deltidspension eller arbetslöshetspension berättigar inte till vårdbidrag.
  4. Hur du bor eller vilka inkomster eller egendom du har påverkar inte stödet. Du kan få stöd även om du flyttar till ett servicehem eller någon form av institutionsvård. Inte heller hjälp av släktingar eller kommunen har betydelse.
  5. En långvarig sjukdom förorsakar oftast en hel del utgifter. Om du har rätt till vårdbidrag på grundnivå, kan du få förhöjt bidrag om sjukdomen leder till att du har återkommande utgifter. Sådana kostnader kan till exempel vara läkemedelsutgifter, avgifter för hemservice och för servicehemmets vårdavgifter. Läs mera om vårdbidragets belopp.

+ Kom också ihåg att FPA erbjuder rehabilitering! De är ett ypperligt sätt att förbättra konditionen och bibehålla funktionsförmågan så länge som möjligt. För seniorer finns det till exempel olika kurser, hitta en lämplig kurs för dig med hjälp av sökfunktionen på fpa.fi!

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.