Gå till innehåll

Så här ändras FPA:s förmåner år 2019

FPA betjänar | 14.1.2019
År 2019 för med sig ändringar i flera FPA-förmåner. Kolla, hur stöden för studerande, arbetslösa, barnfamiljer, långtidssjuka och pensionärer ändras.
Lyssna på artikeln
""

Kolla, om ändringarna i FPA:s förmåner berör dig

  1. Studerande. Under 18-åringar som går i yrkesskola eller gymnasiet kan få ett läromaterialstillägg på 46,80 euro per månad om familjen har låga inkomster. Föräldrarnas inkomster påverkar inte längre studiepenningens grundbelopp eller bostadstillägget för studerande under 18 år, om den studerande bor någon annanstans än hos sin förälder. Läs mera om stöden för studerande.
  2. Arbetslösa. Det blir lättare att studera kortvarigt under arbetslöshetstiden. Det blir också enklare att ta emot deltidsarbete från 1.4: löneinkomsten påverkar arbetslöshetsförmånen först då lönen betalats ut. Företagares familjemedlemmar får bättre möjligheter till arbetslöshetsunderstöd. Från 1.4 införs nya sätt för arbetslösa att uppfylla kravet på aktivetet. Pensionsstödet för långtidsarbetslösa utvidgas från och med 1.10 till dem som är födda före 1.9.1958 och som har varit arbetslösa i 5 år.  Läs mera om stöden för arbetslösa.
  3. Barnfamiljer. En mamma som ensam har hand om sitt barn kan förlänga föräldraledigheten med 54 vardagar. Minimibeloppet för föräldradagpenningen stiger och blir lika stort som arbetsmarknadsstödet. Adoptionsbidragen höjs. Läs mera om barnfamiljernas förmåner.
  4. Långtidssjuka. Årssjälvrisken för läkemedelskostnader, dvs. takbeloppet, sänks med över 30 euro och är 572 euro per kalenderår. Sjukdagpenningens, rehabiliteringspenningens och specialvårdspenningens minimibelopp höjs med 3 euro per dag. Läs mera om stöd under sjukdomstid och rehabilitering. Läs mera om takbeloppet.
  5. Pensionärer. Garantipensionen höjs med 9,25 euro. Det nya beloppet är 784,52 euro per månad. Läs mera om stöd för pensionärer.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.