Gå till innehåll

Tips för en bra bostadsbidragsansökan

STUDIER | 19.2.2021
Ju noggrannare du fyller i ansökan, desto snabbare får du ett beslut. Nedan kan du läsa om vad det lönar sig att fästa särskild uppmärksamhet vid när du ansöker om allmänt bostadsbidrag.
Lyssna på artikeln
""

5 tips för att ansöka om bostadsbidrag

  1. Du kan fylla i ansökan och skicka bilagorna behändigt i FPA:s e-tjänst. En bild av bilagan som är tagen med mobiltelefonen duger bra, bara bilden är tillräckligt skarp. Om du skickar ansökan med bilagor på nätet är den framme på en gång!
  2. Bostadsbidraget beviljas gemensamt för alla personer i samma hushåll. I allmänhet består ett hushåll av alla som bor i samma bostad. Om du bor på samma adress med en annan person men ni har separata hyresavtal eller du har ett underhyresavtal, ska du i din bostadsbidragsansökan redogöra för om ni är rumskompisar eller sambor.
  3. Hur stor är din hyra eller ditt vederlag per månad? Uppgifterna ska finnas med i ansökan. Om du bor i en hyresbostad ska du lämna in ett hyresavtal med både din och hyresvärdens underskrift. Om din hyra inte står i avtalet, ska du också skicka ett intyg över hyran till FPA. Observera, att du inte behöver skicka in hyresavtalet om FPA får uppgifterna om hyresavtalet direkt från din hyresvärd.
  4. Vilka intäkter har du eller andra personer i hushållet? Fyll i uppgifter om inkomster för alla som hör till hushållet. Här kan du kontrollera vilka inkomster som inverkar på bostadsbidraget. Kom ihåg att när du ansöker om bostadsbidrag ska du meddela bruttoinkomsterna, det vill säga inkomsterna före skatten dragits av. Om dina inkomster har ändrats, meddela det exakta datumet för förändringen.
  5. Var anträffbar. Vid behov tar FPA kontakt med dig om bilagor eller andra tilläggsuppgifter saknas. Samtalet från FPA kommer i allmänhet från ett nummer som börjar på 020. FPA kan också be om tilläggsuppgifter i ett brev eller ett meddelande i e-tjänsten.

+ På FPA:s webbplats finns en funktion som visar den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar per förmån.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.