Gå till innehåll

Fick du ett beslut om bostadsbidrag? Läs då i alla fall dessa punkter.

HEM & FAMILJ | 10.11.2021
Det lönar sig att inte slänga bostadsbidragsbeslutet direkt i soporna eftersom det också innehåller annan information än beloppet och utbetalningsdagen. Läs igenom hela beslutet, eller åtminstone de här 5 punkterna. Då får du veta hur ditt bidrag har beräknats och vad du ska göra i fortsättningen.
Lyssna på artikeln
""

Vilka saker lönar det sig att kolla i beslutet om bostadsbidrag?

  1. Hur mycket bidrag betalas och när? De här uppgifterna syns genast i början av beslutet. Läs också punkten Motivering, som finns efter punkterna Belopp och Utbetalningsdag. Där ser du till exempel om ditt bostadsbidrag justerats på grund av en förändring i inkomsten.
  2. Hur fastställs bostadsbidraget för dig eller ditt hushåll? Det här ser du på sista sidan av beslutet. I den här punkten syns de faktorer som beloppet grundar sig på. Exempelvis inverkar hushållets inkomster och boendeutgifter på beloppet av bostadsbidraget.
  3. Hoppa inte över punkten Månadsinkomster! I den här punkten finns information om hur de inkomster som inverkar på bostadsbidraget har beräknats. Om man till exempel uppskattat en genomsnittlig inkomst för dig så ser du här hur den inkomsten bildas utifrån de inkomster du beräknas få under de kommande 12 månaderna. Kontrollera att inkomsterna och tidpunkterna för dem angetts rätt. På bidraget inverkar alltid bruttoinkomsten, dvs. inkomsten före skatt.
  4. Är inte bostadsbidraget lika stort som hyran? Bekanta dig närmare med punkten Boendeutgifter. Där finns information om vilka boendeutgifter FPA kan godkänna som boendeutgifter. Du kan få bostadsbidrag för högst de maximala boendeutgifter som fastställts för din kommun, även om dina faktiska boendeutgifter skulle vara större. Också av de godtagbara boendeutgifterna är beloppet av bidraget högst 80 procent.
  5. Bidraget har beviljats, bra! Vet du vad du ska göra i fortsättningen? Om inkomsterna, boendeutgifterna eller hushållets förhållanden förändras måste bostadsbidraget i regel justeras. I beslutet finns information om vilka förändringar du måste meddela FPA. Bostadsbidraget justeras senast ett år efter att det har beviljats. Notera tidpunkten för årsjusteringen, den finns i beslutet. Du får också ett brev om årsjusteringen från FPA före justeringstidpunkten.

+ Om du ändå hann kasta bort beslutet, ingen panik! Det finns i MittFPA. Om du har frågor kan du ringa FPA:s servicenummer 020 692 230.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.