Gå till innehåll

Känner du till FPA:s förmåner och tjänster för arbetslösa?

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 31.3.2021
Jobbar du med arbetslösa hos TE-tjänster eller i en kommun som deltar i sysselsättningsförsöken? Förutom stöd med att söka jobb kan den arbetslösa behöva hjälp med FPA:s förmåner och tjänster.
Lyssna på artikeln
""

Hitta rätt bland FPA:s förmåner för arbetslösa

 1. FPA betalar arbetslöshetsförmåner till dem som inte har rätt till inkomstbunden arbetslöshetsförmån. FPA:s förmåner till arbetslösa är grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Grunddagpenning betalas om arbetsvillkoret uppfylls.
  Arbetslöshetsförmåner betalas tidigast från den dag då arbetssökningen trädde i kraft. Den arbetslösa måste hålla sökningen i kraft för att utbetalningen av arbetslöshetsförmånen inte ska avbrytas.
  Det lönar sig att fylla i ansökan från den första arbetslöshetsdagen men lämna in den till FPA efter 5 självriskdagar. Då går handläggningen av ansökan snabbare. Gör ansökan på nätet.
 2. Arbetslösa med små inkomster kan få allmänt bostadsbidrag för boendeutgifter, såsom hyra eller vederlag. Det allmänna bostadsbidraget betalas per hushåll. Vanligen består ett hushåll av alla som bor i samma bostad. Bidragets belopp påverkas av antal vuxna och barn, kommun och sammanlagda bruttoinkomster i månaden.
  Bostadsbidraget täcker ändå inte alla boendeutgifter. På fpa.fi finns en räknare, med vilken man kan klienten uppskatta bostadsbidragets belopp.
 3. Grundläggande utkomststöd är en förmån som FPA beviljar i sista hand. Före man ansöker om utkomststöd ska man utreda rätten till andra FPA-förmåner. Utkomststödet är avsett för nödvändiga utgifter i vardagen, såsom mat och mediciner. Ansökan om utkomststöd behandlas inom 7 vardagar från att ansökan och alla nödvändiga bilagor har lämnats in till FPA. På FPA:s webbplats kan man kontrollera hur länge det tar att behandla olika förmåner.
 4. FPA:s rehabilitering kan vara ett alternativ för dem som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som försvårar möjligheterna att få ett arbete. Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan man utreda vilka olika utbildnings- eller yrkesbranscher som skulle kunna passa bäst.

+ Beställ FPA:s nyhetsbrev till din e-post. FPA-info berättar om aktuella ärenden på svenska och utkommer 6–8 gånger per år. Det finskspråkiga nyhetsbrevet Toimeentuloturvainfo innehåller nyheter om utkomststöd, bostadsbidrag och arbetslöshetsförmåner och utkommer en gång i månaden.

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.