Gå till innehåll

Checklista inför julen

FPA betjänar | 26.11.2022
Julhelgerna inverkar på utbetalningen av förmåner och årsskiftet är en bråd tid på FPA. Det lönar sig att i god tid se till att FPA-ärendena är i skick, så att du kan fira jul i lugn och ro.
Lyssna på artikeln
""

Ta hand om FPA-ärenden före jul

  1. Gör ansökan i god tid. Exempelvis utkomststödet hinner betalas ut före jul om ansökan och nödvändiga bilagor är hos FPA senast 12.12. Du kan också ansöka om utkomststöd för en längre tid än en månad.
  2. Anmälnings- och utbetalningsdagarna för arbetslöshetsunderstöd påverkas av julhelgerna. I MittFPA ser du avvikelserna och kan anmäla arbetslöshetsdagarna i tid. Så här anmäler du att arbetslösheten fortsätter.
  3. Ansök om justering av bostadsbidrag i god tid. Utbetalningen av bidraget fortsätter medan din ansökan handläggs. För många gäller årsjustering i början av året. Du får ett brev och anvisningar om årsjustering från oss. Bidraget ska även justeras om du flyttar eller om dina inkomster ökar. När du ansöker om justering i MittFPA är din ansökan genast framme och du får beslutet snabbare.
  4. Gör ansökan i god tid. Exempelvis utkomststödet hinner betalas ut före jul om ansökan och nödvändiga bilagor är hos FPA senast 10.12. Du kan också ansöka om utkomststöd för en längre tid än en månad.
  5. Anmälnings- och utbetalningsdagarna för arbetslöshetsunderstöd påverkas av julhelgerna. I MittFPA ser du avvikelserna och kan anmäla arbetslöshetsdagarna i tid. Så här anmäler du att arbetslösheten fortsätter.
  6. Vänta på beslutet i god tid. I MittFPA ser du en uppskattning av när du får ett beslut. Märk ändå att handläggningstiden är bara en uppskattning. I och med årsskiftets brådska kan handläggningstiden dra ut. Om det saknas uppgifter i din ansökan tar vi kontakt med dig per telefon, meddelande eller brev. När du meddelar ditt telefonnummer i MittFPA får vi snabbt kontakt med dig.
  7. Under julhelgerna och på nyårsdagen är vår telefontjänst och våra serviceställen stängda. På fpa.fi kan du genast efter nyåret kontrollera förmånsbeloppen för nästa år. På fpa.fi hittar du även chattbotten FPA-Folke som svarar outtröttligt på dina frågor om allmänt bostadsbidrag, familjeförmåner, studieförmåner och utkomststöd.

Vi önskar alla våra kunder en fridfull jul och ett gott nytt!

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.