Gå till innehåll

Lämnade du in en ansökan till FPA och vill veta när du får beslut?

FPA betjänar | 1.12.2021
En ansökan om utkomststöd ska enligt lagen handläggas inom sju vardagar efter inlämningsdagen. På fpa.fi kan du kolla förverkligade handläggningstider och i MittFPA ser du om din ansökan avgjorts.
Lyssna på artikeln
Mies ja kaksi koiraa.

7 tips om handläggningstiden

  1. Utkomststödet handläggning får ta högst 7 vardagar efter att du lämnat in ansökan. Om din ansökan är bristfällig ber vi dig att lämna in de uppgifter och bilagor som behövs för att FPA ska kunna handlägga den. När uppgifterna lämnats in är handläggningstiden 7 vardagar.
  2. Vi har även satt upp mål för handläggningstiden för olika förmåner. Till exempel borde en ansökan om barnbidrag handläggas inom 2 veckor. Däremot får handläggningen av en ansökan om rehabilitering eller sjukpension ta längre tid, eftersom de avgörs utifrån kundens hälsa och funktionsförmåga, och det är mera krävande.
  3. Ansökningarna handläggs i den ordning som de kommer in och handläggningen börjar alltid på en vardag. Om du till exempel skickar din ansökan på en lördag, räknas handläggningstiden från början av följande vecka.
  4. På fpa.fi kan du kolla förverkligade handläggningstider. Siffrorna berättar hur fort ansökningar har handlagts under de senaste 7 dagarna. Siffrorna uppdateras automatiskt en gång per dygn.
  5. I MittFPA ser du en uppskattning för hur länge handläggningen kommer att ta. Kom ihåg att en del ansökningar alltid handläggs lite snabbare, en del långsammare.
  6. Handläggningen kan försenas till exempel om det saknas information eller bilagor från din ansökan. I så fall tar vi kontakt med dig. Genom att fylla i ansökan noggrant och skicka in bilagor och tilläggsuppgifter i tid hjälper du oss i vårt arbete.
  7. När du har fått beslut ser du ett meddelande på förstasidan i MittFPA. Läs beslutet noggrant och följ vid behov instruktionerna i beslutet.

+ Ring oss om du behöver hjälp eller råd. I kundservicen vet vi ändå inte exakt när just du får ett beslut.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.