Gå till innehåll

”Skilsmässan var ett hopp ut i det okända”

HEM & FAMILJ | 27.2.2018
Det är inte enkelt att bli ensam med tre små barn. Johanna gav inte upp: hon sökte information och stöd för att familjen skulle klara sig efter skilsmässan. Nu går det bra för mamman och barnen.
Lyssna på artikeln
Johanna ja tytöt meren rannalla.
Johanna skiljde sig från sin man när de yngsta barnen var under ett år gamla. ”Jämfört med många ensamförsörjare har jag det bra. Ibland känner jag mig bara ledsen över att jag måste jobba medan barnen är små.” (Arkivbild)

Det har gått några år sedan skilsmässan och Johanna är för det mesta nöjd med sitt liv. Det viktigaste är att det äldsta barnet som går i skola och tvillingarna i daghemsåldern mår bra.

”Jämfört med många ensamförsörjare har jag det bra. Ibland känner jag mig bara ledsen över att jag måste jobba medan barnen är små. Vi skiljde oss när tvillingarna ännu inte hade fyllt ett år.”

Det dåliga samvetet som var närvarande vid många olika situationer har nu småningom lättat. Det krävs dock planering och ansökan om olika stöd för att vardagen i en barnfamilj ska löpa.

En äktenskapskris och makens alkoholism orsakade skilsmässa

Parförhållandet hade varit i en kris redan en längre tid före skilsmässan. Johanna övervägde det slutliga beslutet länge, men mannens alkoholism upphörde inte trots ett flertal avgiftningsbehandlingar.

”Jag fick helt enkelt nog när ingenting hjälpte. Jag tog mitt pick och pack, barnen under armen och gick min väg. Det var ett hopp ut i det okända.”

Johanna var moderskapsledig när hon och barnen flyttade till en hyresbostad. Familjen klarade sig relativt bra med hjälp av den inkomstrelaterade moderskapspenningen och bostadsbidraget. (Arkivbild)

Blixtuppbrottet skedde när mannen var på jobb. Johanna hade skaffat en hyreslägenhet som hon och barnen genast flyttade till. Barnens besparingar gick till garantihyran. Johanna hade haft goda inkomster före sin moderskapsledighet och därför klarade sig familjen relativt bra med hjälp av den inkomstrelaterade moderskapspenningen och bostadsbidraget.

”En person med låga inkomster är i en svag situation under föräldraledigheten. Jag började själv undersöka olika förmåner när jag var tvungen att skaffa möbler och andra saker. Det kändes svårt att få grepp om hur mycket jag skulle ha att röra mig med. Utredningen blev ännu besvärligare eftersom jag inte hade en dator. Jag samlade information på FPA:s byrå.”

Pappan kom inte till rättegången – underhållsstödet betalades retroaktivt

Eftersom man inte kunde komma överens om vårdnaden hos barnatillsyningsmannen fördes ärendet till medling i tingsrätten. Problemet var att underhållsavtalet inte kunde bekräftas eftersom mannen inte kom till rättegången. Vid den nya rättegången fattades beslut om att underhållsbeloppet ska betalas retroaktivt. När barnen inte längre fick underhållsbidrag av sin pappa började FPA betala underhållsstöd.

Underhållsstöd kan ansökas retroaktivt för tre månader hos FPA. Om en fördröjning av underhållsstödet inte beror på den sökande kan stödet dock beviljas för även en längre tid, såsom i Johannas fall.

Johannas första ansökan om underhållsstöd godkändes inte eftersom det underhållsavtal som krävs som bilaga saknades. När underhållsstödet började betalas efter ett år betalade Johanna med det tillbaka en del av sitt bostadsbidrag som hade fastställts som alltför högt.

”Jag försökte att alltid få prata med samma person vid FPA: hon beräknade förmånerna åt mig och hon kunde förklara hur de skulle påverka vår vardag.”

”Vardagen med små barn är hektisk och därför är det som ensamförsörjare besvärligt att hitta tid för någonting extra. Jag försökte att alltid få prata med samma person vid FPA: hon beräknade förmånerna åt mig och hon kunde förklara hur de skulle påverka vår vardag.”

Efter skilsmässan har Johanna fått knappt 500 euro i månaden som underhållsstöd för de tre barnen. FPA började betala ensamförsörjartillägg på barnbidraget redan innan skilsmässan var klar. (Arkivbild)

Johanna har en gång även ansökt om grundläggande utkomststöd från kommunen. Psykiskt var det inte enkelt att göra en ansökan: det var svårt att erkänna att man inte klarar sig.

”Även för detta var jag först tvungen att utreda hur mycket jag fick i bostadsbidrag och underhållsstöd. Eftersom jag varken hade en dator eller en skanner skrev jag ut och skannade bilagor på FPA:s byrå. Det blev en rejäl hög med papper. Utkomststödet beviljades dock inte på grund av skatteåterbäringen. Den var jag tvungen att klara mig på.”

Från och med år 2017 ansöker man om utkomststöd från FPA istället för från kommunen. I ansökan behöver man inte längre anmäla hur mycket man får i bostadsbidrag eller andra förmåner från FPA, eftersom FPA redan har den informationen.

Enbart lönen räcker inte till för att försörja tre barn

Johanna får underhållsbidrag för sina barn från FPA. Beloppet för tre barn är knappt 500 euro i månaden, vilket underlättar situationen när utgifterna ökar allt eftersom barnen växer. Dessutom är hon nöjd med att FPA i tiderna betalade ensamförsörjartillägget på barnbidragen redan innan skilsmässan var klar.

”Nu kan jag redan själv beräkna förmånerna med FPA:s beräkningsprogram, men när jag har frågor går jag till byrån och ställer frågorna på plats.”

En gång blev det ett betalningsavbrott för det viktiga bostadsbidraget när meddelandet om en granskning av bostadsbidraget och hyran hade begravts bland den övriga posten.

”Allt var som förut och därför tänkte jag inte ens på att jag måste berätta det. Jag fick bidraget retroaktivt, men innan dess fick jag vända på slantarna. Man får nog ha koll på läget. Dessutom verkar bostadsbidraget minska från år till år, även om hyrorna höjs. Endast plånboken förblir densamma.”

Livet kan gå vidare när man skaffar information och är ihärdig.

Johanna förundrar sig över utomståendes reaktioner, eftersom de anser att man borde klara sig på egen hand.

”Underhållsstödet och bostadsbidraget samt barnbidragen är avsedda för barnens välbefinnande, inte mitt. Som ensamstående skulle jag klara mig bra på min lön, men fyra personer klarar det inte.”

Johanna anser dock att det som inte dödar, härdar. Livet kan gå vidare när man skaffar information och är ihärdig.

Intervjuoffrets namn har ändrats.

En skilsmässa återspeglas på förmånerna

Vid en skilsmässa kan det barn som bor hos den ena föräldern ha rätt till olika förmåner från FPA. Med FPA:s beräkningsprogram kan du uppskatta beloppen för ett flertal förmåner.

Du kan ansöka om förmåner genom att logga in på e-tjänsten med dina bankkoder eller ditt mobil-ID. Om du fyller i en pappersblankett kan du posta den till FPA:s byrå.

Underhållsstöd

  • Efter en skilsmässa betalar den underhållsskyldiga föräldern ett underhållsbidrag enligt det avtal som barnatillsynsmannen har fastställt. Om man inte kan komma överens om underhållsbidraget hos barnatillsynsmannen kan den förälder som har vårdnaden om barnet föra ärendet till behandling i tingsrätten.
  • FPA kan betala underhållsstöd till den förälder som har vårdnaden om barnet om underhållsbidraget är lägre än underhållsstödet eller om den underhållsskyldiga inte betalar.

Barnbidraget

Hemvårdsstöd och stöd för privat vård av barn

Allmänt bostadsbidrag

  • En familj med låg inkomst kan få bostadsbidrag. FPA justerar bostadsbidraget årligen , även om det inte har skett några förändringar.
  • Byte av bostad, ändrat antal boende och ändrade inkomster inverkar på bostadsbidraget storlek.

Läs mer på FPA:s webbplats

Skilsmässa i familjen

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.