Gå till innehåll

Kan jag få bostadsbidrag och vilka saker inverkar på bidraget? Fråga chattbotten!

HEM & FAMILJ | 4.4.2022
Vår svenskspråkiga chattbott FPA-Folke ger dig svar på frågor om allmänt bostadsbidrag. På finska betjänar Kela-Kelpo. FPA-Folke kan till exempel berätta vem som kan få bostadsbidrag och hur du ansöker om det. Du kan få rådgivning dygnet runt.
Lyssna på artikeln
""

Fråga FPA-Folke om bostadsbidrag

  1. Du kan ställa chattbotten allmänna frågor om det allmänna bostadsbidraget, till exempel hur man ansöker, vilka bilagor som behövs eller hur man meddelar FPA om förändringar i sin livssituation. Många funderar till exempel på hur inkomsterna inverkar på bidragsbeloppet eller när bidraget ska justeras.
  2. Du hittar FPA-Folke fpa.fi-sidorna för bostadsbidrag. Chattbotten dyker upp nere i det högra hörnet av webbläsaren. Den betjänar dig alla dagar om året, dygnet runt.
  3. FPA-Folke hänvisar dig vid behov vidare till en sida på fpa.fi där du kan läsa mer, till MittFPA, till en räknare eller till vår telefontjänst.
  4. Ställ korta och kärnfulla frågor till roboten, så kan den bäst hjälpa dig. Det lönar sig att nämna ordet bostadsbidrag. Skriv inte dina personuppgifter i chatten, till exempel ditt namn eller din personbeteckning.
  5. Chatbotten betjänar på finska och svenska. Den lär sig hela tiden mer om bostadsbidraget genom diskussionerna med våra kunder. Nästa gång kan den alltså svara på frågor ännu bättre än tidigare!

Testa chattbotten för bostadsbidrag

Fpa-Folke

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.