Gå till innehåll

Vad ska man göra om man insjuknar utomlands? Läs expertens råd

Hälsa | 18.9.2018
Vet du vad du ska göra om du insjuknar eller skadar dig under en semesterresa till ett annat EU-land? Om du har ett europeiskt sjukvårdskort med dig, får du nödvändig sjukvård till samma pris som den lokala klientavgiften.
Lyssna på artikeln
Matkustajia ja matkalaukkuja lentokentällä.
Om du reser i ett annat EU-land, EES-land eller i Schweiz och har ett europeiskt sjukvårdskort, får du vård till samma pris som den lokala befolkningen – både inom den offentliga vården och hos privata läkare och sjukhus som ingått sjukförsäkringsavtal.

1. Hur ska man gå tillväga om man insjuknar eller skadar sig under en utlandsresa?

Resenären ska själv söka sig till en lämplig vårdinrättning utomlands för att få vård. Det lönar sig att be lokala invånare, hotellet eller researrangören om hjälp med att hitta en läkare.

Om insjuknandet eller olyckan har skett i ett EU-land, ett EES-land eller i Schweiz, är det bra att ta med sig det europeiska sjukvårdskortet till sjukhuset. Kortet ger rätt till medicinskt nödvändig vård till samma pris som den lokala klientavgiften.

2. Vad menas med medicinskt nödvändig vård?

Med medicinskt nödvändig vård avses vård som inte kan vänta tills du har återvänt till Finland. Den lokala läkaren avgör vårdbehovet. Vård kan fås till exempel för ett plötsligt insjuknande under resan, eller en olycka, som t.ex. en stukad vrist. Vård i anslutning till graviditet eller kronisk sjukdom betraktas också som nödvändig.

3. Vad kostar vården utomlands?

Om du reser i ett annat EU-land, EES-land eller i Schweiz och har ett europeiskt sjukvårdskort, får du vård till samma pris som den lokala befolkningen – både inom den offentliga vården och hos privata läkare och sjukhus som ingått sjukförsäkringsavtal.

Också i Australien får finländare medicinskt nödvändig vård till samma pris som den lokala befolkningen genom att uppvisa ett finskt pass och FPA-kort.

Om det europeiska sjukvårdskortet inte godkänns på det privata sjukhus du valt, eller om du reser utanför EU, måste du bekosta vården själv. Du kan ansöka om ersättning för kostnaderna i efterhand från FPA eller från din egen reseförsäkring.

4. Vilka kostnader orsakade av vård ersätter finska staten?

Finska staten ersätter medicinskt nödvändig vård i EU-länder, EES-länder och i Schweiz. Med det europeiska sjukvårdskortet betalar du endast den lokala klientavgiften. Det vårdande landet fakturerar Finland för vårdens verkliga kostnader. Trots att du inte betalar för vården, debiteras ändå Finland för kostnaderna.

Om resenären t.ex. har betalat 20 euro för vården och vårdens verkliga kostnad är 200 euro, betalar finska staten 180 euro för vården.

I övriga länder ersätts ett plötsligt insjuknande enligt sjukförsäkringslagen. Storleken på ersättningarna motsvarar FPA-ersättningarna för privat sjukvård.

5. Hur ansöker man om sjukvårdsersättning?

Klienten behöver inte ansöka om ersättning för vården, utan ska få vård till lokal klientavgift genom att uppvisa det europeiska sjukvårdskortet. Den resterande kostnaden faktureras mellan staterna.

Om det europeiska sjukvårdskortet inte godkänns, trots att det borde accepteras, kan klienten ansöka om ersättning i efterhand från FPA. Då kan man välja om man vill har ersättningen i enlighet med lagstiftningen i landet där man insjuknat eller lagstiftningen i Finland.

6. Vad ersätter finska staten inte?

Finska staten ersätter inte resor till Finland. Exempelvis ersätts inte ambulanstransport till Finland: för detta behövs en reseförsäkring.

Om vården inte är medicinskt nödvändig, bekostar man vården själv. För sådan vård i EU-länder, EES-länder och i Schweiz kan man ansöka om sjukvårdsersättning i efterhand, om vården finns i det finska serviceutbudet. Storleken på ersättningarna motsvarar FPA-ersättningarna för privat sjukvård.

7. Vad ersätter reseförsäkringen vanligtvis?

De flesta reseförsäkringar ersätter vård i händelse av plötslig sjukdom eller olycksfall utomlands. Det lönar sig att kontrollera de egna försäkringsvillkoren före resan. Vissa försäkringar har en övre gräns för försäkringsersättningar och vissa riskfyllda idrottsgrenar kanske inte omfattas av försäkringen. Oftast betalar reseförsäkringen ingen ersättning för en kronisk sjukdom som förvärras under resan.

8. Hur kan man förbereda sig på ett insjuknande under resan?

Det lönar sig att ta med sig det europeiska sjukvårdskortet och reseförsäkringskortet på resan. De kompletterar varandra. Reseförsäkringen ersätter ofta även de kostnader som det europeiska sjukvårdskortet inte ersätter.

Före resan är det bra att ta reda på var närmaste läkare finns. Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi innehåller information om hälso- och sjukvård samt vårdkostnader i 50 olika länder.

Medicinerna med på utlandsresan

  • Ta i god tid före resan reda på vilka begränsningar av läkemedel som gäller i destinationslandet och de länder du reser igenom. Det kan finnas begränsningar gällande införsel av i synnerhet läkemedel som påverkar centrala nervsystemet.
  • Transportera läkemedlen i deras originalförpackningar och packa dem i handbagaget.
  • Observera läkemedlens hållbarhet och temperaturbegränsningar.
  • Ta också med dig recepten för läkemedlen. På så sätt kan du vid behov bevisa att läkemedlet har ordinerats åt dig. Du kan skriva ut dina recept från Mina Kanta-sidorna.
  • Notera att transport av vissa läkemedel kräver ett Schengenintyg, som utfärdas av apoteket.
  • Du kan inte köpa läkemedel utomlands med ett finskt recept. Du kan ändå be din finländska läkare om ett recept, som kan användas för att köpa läkemedel i ett annat EU-land eller EES-land.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.