Gå till innehåll

Skulle du köpa receptmediciner från Estland? Nu är det möjligt med ett finländskt recept

Hälsa | 28.3.2019
Sedan januari är det möjligt att med hjälp av ett finländskt e-recept köpa receptmediciner från estniska apotek. Inköpsresan kan dock bli en besvikelse om receptet är felaktigt eller om samtycke saknas på Mina Kanta-sidorna.
Lyssna på artikeln
nainen katselee tuotteita apteekissa
När du köper receptmediciner i Estland får du inte FPA-ersättning på det lokala apoteket, utan du ska ansöka om ersättning från FPA i efterskott.

Sedan januari är det fritt fram att köpa receptmediciner från Estland. Med andra ord kan man med ett finländskt e-recept köpa läkemedel på ett estniskt apotek på samma sätt som på ett finländskt apotek.

En förutsättning för att du ska kunna hämta ut läkemedel från Estland är att du i tjänsten Mina Kanta-sidor gett ditt samtycke till att ett utländskt apotek kan granska dina digitala recept och sälja läkemedel enligt dem.

För att ge ditt samtycke i tjänsten ska du klicka på ”Samtycke och förbud”. Samtycket gäller överlåtelse av receptuppgifter till andra europeiska länder.

”Ibland kan det hända att den medicin som en kund från Finland frågar efter inte finns till salu på apoteket i Estland.”

Konstantin Hyppönen, sakkunnig vid FPA, påminner om att köp av receptmediciner från estniska apotek är förknippat med vissa begränsningar.

”Ibland kan det hända att den medicin som en kund från Finland frågar efter inte finns till salu på apoteket i Estland. Läkemedel som klassificeras som narkotika eller sådana läkemedel som i huvudsak påverkar centrala nervsystemet kan inte heller köpas utomlands.”

Det ska också framgå av receptet vilken dosering av läkemedlet läkaren har ordinerat för patienten.

”Det ska stå på receptet att det innehåller t.ex. 3 x 100 tabletter av läkemedlet i fråga, inte t.ex. en dos för två år. Den senare typen av formuleringar förekommer fortfarande ymnigt i läkemedelsrecept, eftersom läkarna ofta litar på att farmaceuterna på apoteket räknar ut lämpliga doser för kunden.”

Två inköpsresor till Estland gick i stöpet – ”Jag tänker inte ge upp”

Helsingforsbon Anneli Weckman reser ofta till Tallinn, och i vintras försökte hon två gånger hämta ut sina receptmediciner på ett estniskt apotek. Båda gångerna misslyckades hon.

”Första gången, i februari, kom det fram att jag på Mina Kanta-sidorna inte hade gett mitt samtycke till att personalen på det lokala apoteket får granska mina e-recept.”

I mars, när Weckman reste till Tallinn på nytt, visade det sig att hennes läkare inte hade antecknat doseringen som antal tabletter på receptet.

”Men jag tänker inte ge upp. Jag har bett min läkare skriva ut ett sådant e-recept som krävs, och när jag nästa gång reser till Tallinn tror jag att allt kommer att gå bra på det lokala apoteket.”

”På ett finländskt apotek betalar jag 54 euro för min medicin före ersättning, medan samma medicin kostar bara 36 euro i Estland.”

Konstantin Hyppönen tror inte att de medicinska resorna till Estland kommer att öka i någon större skala till följd av reformen.

”Snarare handlar det om att en del turister kanske passar på att besöka ett estniskt apotek i samband med sina andra aktiviteter. Receptmediciner som köpts på ett estniskt apotek räknas givetvis in i takbeloppet, och även om man inte får direkt FPA-ersättning på det estniska apoteket kan man söka läkemedelsersättning från FPA i efterskott”, berättar han.

Anneli Weckman menar däremot att hon nog kunde tänka sig att resa till Tallinn enbart för att köpa billigare mediciner. Hon använder bl.a. en diabetesmedicin, som hon får 65 procent specialersättning för från FPA.

”På ett finländskt apotek betalar jag 54 euro för min medicin före ersättning, medan samma medicin kostar bara 36 euro i Estland. Dessutom tar jag mediciner för astma och förhöjt blodtryck. Jag använder också en hormonmedicin, som man inte längre får FPA-ersättning för i Finland. Den medicinen betalar jag bara hälften så mycket för i Estland.

Snart kan man köpa receptmediciner även i Kroatien och Portugal

Trots att Anneli Weckmans försök att köpa mediciner på apoteken i Tallinn har misslyckats har hon ändå fått god service.

”Farmaceuterna har bett om ursäkt och verkligen beklagat sig över att jag inte fått ut mina receptmediciner på deras apotek. De gav mig utskrifter på exakt vad jag behöver för att kunna köpa mediciner där, och jag är övertygad om att min tredje resa dit kommer att ge resultat.”

Hyppönen påminner alla medicinturister om att de måste ta med ett officiellt identitetsbevis till apoteket, dvs. pass eller identitetskort. FPA-kortet behövs däremot inte.

”Föräldrar bör dessutom komma ihåg att reformen inte gäller receptmediciner för minderåriga. De kan alltså inte köpa receptmediciner till sina barn på ett estniskt apotek.”

Finländska e-recept kan snart användas också på apoteken i andra europeiska länder. Reformen utvidgas stegvis till olika länder. De följande länderna som står i tur är Kroatien och Portugal, som bägge två är populära turistländer bland finländarna.

Läkemedelsersättning söks från FPA i efterskott

  • Du får inte direkt FPA-ersättning för receptmediciner som du köper på ett estniskt apotek, utan du ska söka ersättning från FPA i efterskott.
  • Läkemedelsersättningar kan inte sökas på webben. Ansökan och bilagorna ska skickas till FPA per post.
  • Fyll i och skriv ut ansökan SV128r, ”Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands”.
  • Bifoga alla bilagor som behövs till ansökan. Du hittar information om bilagorna i ersättningsansökan.
  • Posta ansökan med bilagor till FPA.
  • Receptmediciner som köpts på ett estniskt apotek räknas in i årssjälvrisken för läkemedel, dvs. takbeloppet, på samma sätt som sådana mediciner som köpts på finländska apotek.

Läs mer på Kanta.fi

Läkemedelsköp utomlands

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.