Gå till innehåll

Goda nyheter för dem som köper läkemedel – nu får man tilläggs­ersättning på apoteket genast när takbeloppet uppnås

Hälsa | 14.1.2020
Information om att årssjälvrisken, dvs. takbeloppet, uppfylls syns från och med 1.1.2020 i realtid på apoteken. Kunden behöver inte längre ansöka om tilläggsersättning från FPA för ett läkemedelsinköp som gör att takbeloppet uppnås, utan man får ersättningen genast på apoteket.
Lyssna på artikeln
Kuvituskuva.
Apoteket får nu i realtid information om att årssjälvrisken för kundens läkemedelsersättningar uppfylls. Du kan följa hur mycket du har betalat i årssjälvrisk i FPA:s e-tjänst.

Vad innebär takbelopp i realtid och vad ändras i takt med reformen kring takbeloppet?

Takbelopp i realtid innebär att från 1.1.2020 syns självriskandelarna som du betalar för läkemedel i realtid på apoteken och i FPA:s e-tjänst. Tidigare måste man ansöka om tilläggsersättning från FPA i efterhand för det läkemedelsinköp som gjort att årssjälvrisken, dvs. det så kallade takbeloppet uppnåtts – men nu får man tilläggsersättningen genast på apoteket.

FPA skickar inte längre ett meddelande per post om att årssjälvrisken överskridits till dig eller din intressebevakare. Du kan kontrollera ditt självriskbelopp i realtid i FPA:s e-tjänst.

Vilken inverkan har ändringen för personer som använder mycket läkemedel?

År 2020 är årssjälvrisken för läkemedelsersättningar 577,66 euro. När takbeloppet har uppnåtts betalar du under resten av året för varje ersättningsgillt läkemedel endast en fast läkemedelsspecifik självrisk som är 2,50 per läkemedel och köptillfälle.

År 2020 går det åt mindre pengar till läkemedelskostnader för den som köper läkemedel, eftersom han eller hon får tilläggsersättning genast i samband med besöket på apoteket när årssjälvrisken på 577,66 euro uppfylls. Ändringen är betydande för personer som behöver mycket eller dyra läkemedel.

Vad innebär det att man får tilläggs­ersättning genast på apoteket?

Till exempel om du har betalat sammanlagt 547,66 euro i årssjälvrisk för dina läkemedel under år 2020, så har du ännu 30 euro att betala i självrisk. Om du därefter köper ett läkemedel som kostar 70 euro, betalar du endast 30 euro i självrisk för det, varpå takbeloppet på 577,66 euro uppnås. Dessutom betalar du en läkemedelsspecifik självrisk på 2,5 euro.

Före reformen skulle du på apoteket ha betalat hela självrisken på 70 euro och i efterhand ansökt om tilläggsersättning från FPA för 37,50 euro för läkemedelsinköpet.

Hur ändrar reformen ansökan om läkemedels­ersättning?

Kunden behöver inte längre ansöka om tilläggsersättning från FPA för det läkemedelsinköp som gör att takbeloppet uppfylls. Man får tilläggsersättning genast på apoteket.

Om man av någon orsak inte skulle få tilläggsersättningen i samband med läkemedelsuppköpet kan man även i fortsättningen ansöka om den i efterhand från FPA.

Varför är ändringen fördelaktig för personer som köper läkemedel?

För kundens del är ändringen gynnsam, eftersom han eller hon får tilläggsersättningarna för läkemedlen smidigt och genast. Kunden behöver inte längre ansöka om tilläggsersättning med pappersblankett och inte heller vänta ungefär en månad på att ärendet ska behandlas för att man ska få ersättning.

Det är också möjligt att alla kunder inte tidigare ens har ansökt om tilläggsersättning för läkemedelsuppköp som har gjort att takbeloppet har uppfyllts.

Kan en låginkomsttagare ansöka om utkomststöd för läkemedel?

Ja, det lönar sig att ansöka om utkomststöd för läkemedelsuppköp om det känns som om pengarna inte räcker till dem. I samband med ett positivt beslut om grundläggande utkomststöd får man vanligtvis en betalningsförbindelse för läkemedel. FPA skickar den elektroniskt till apoteket.

Reformen av takbeloppet som syns i realtid som kommer vid årsskiftet har ingen inverkan på dem som för närvarande lyfter utkomststöd från FPA, eftersom de vanligtvis får sina läkemedel avgiftsfritt från apoteket.

Som sakkunniga i artikeln agerade överprovisor Jaana Kruuti, provisor Jaana Harsia-Alatalo och provisor Johanna Palmgrén vid FPA.

Infografiken öppnar sig med en klickning på en ny flik, där den kan förstoras.

Infografik.

Följ hur mycket du har betalat i självrisk

  • Du kan följa hur mycket du har betalat i initial- och årssjälvrisk på FPA:s e-tjänst genom att välja Sjukvårdsersättningar > Hittills betald självrisk för läkemedel.
  • I Söktjänsten för läkemedel ser du ersättningsgilla läkemedel som inräknas i årssjälvrisken.

Man kan även förnya recept i Mina Kanta-sidor

  • Vid behov får du en sammanfattning av dina recept från apoteket eller hälsovården. Du ser även uppgifter om dina recept i e-tjänsten Mina Kanta-sidor.
  • Recepten är i regel i kraft i två år.
  • Du kan förnya recepten vid hälsovården per telefon eller på mottagningen samt på apoteket. Du kan även skicka en begäran om förnyelse av recept via Mina Kanta-sidor.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.