Gå till innehåll

Apoteket ser i realtid när takbeloppet för läkemedelskostnader överskrids

Hälsa | 1.1.2020
När årssjälvrisken, eller takbeloppet för läkemedelskostnader, överskrids får du en tilläggsersättning för den överskjutande delen direkt på apoteket. Du behöver alltså inte längre ansöka om den från FPA.
Lyssna på artikeln
""

När takbeloppet överskrids får du tilläggsersättningen direkt på apoteket

  1. Du får ersättning för läkemedel som har ordinerats med recept för behandling av din sjukdom. Du får ersättningen  efter du har betalat initialsjälvrisken. Initialsjälvrisken är 50 euro per kalenderår. Ersättningen dras av från läkemedlets pris på apoteket.
  2. Det finns en årssjälvrisk för läkemedel som du betalar själv. När den överskids, betalar du bara 2,50 euro för varje ersättningsgillt läkemedel. År 2020 är årssjälvrisken 577,66 euro.
  3. Apoteket får i realtid veta om din årssjälvrisk har överskridits när du köper läkemedel. Då behöver du inte längre ansöka om tilläggsersättning från FPA för den andel som överskrider självrisken, utan du får den genast på apoteket.
  4. I årssjälvrisken inräknas kostnaderna för köp av receptbelagda läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som omfattas av ersättningssystemet. Också den initialsjälvrisk som du har betalat räknas in i årssjälvrisken.
  5. När du köper läkemedel på apoteket förmedlar apoteket vidare till FPA uppgifterna om din självrisk och de läkemedel som expedierats dig. Uppgifterna beaktas omedelbart i din initialsjälvrisk och årssjälvrisk. Samma uppdaterade uppgift finns hos alla apotek som du besöker.
  6. På adressen www.fpa.fi/etjanst kan du följa hur mycket du har betalat initialsjävrisk ochårssjälvrisk.

Grafik.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.