Gå till innehåll

Pengarna och läkemedlen slut – utkomststöd till undsättning?

Hälsa | 12.4.2021
De flesta av oss har någon gång i livet fått ersättning för läkemedel från FPA. Summan som man själv betalar efter ersättningen varierar från några euro till flera hundra. När du har ont om pengar kan det vara bra att veta att FPA kan bevilja utkomststöd för att täcka slutsumman.
Lyssna på artikeln
""

6 fakta om utkomststöd och läkemedel

  1. Tillsammans med ett positivt beslut om utkomststöd får du en elektronisk betalningsförbindelse till apoteket. Med betalningsförbindelsen får du de läkemedel och preparat som läkaren har ordinerat för behandling av din sjukdom, som du alltså har recept för.
  2. Andra utgifter som gäller hälsa och hygien, såsom tvål och tandkräm, omfattas av utkomststödets grunddel. Dem kan du inte betala med betalningsförbindelsen till apoteket, utan med det stöd som betalas till ditt konto. Till grunddelen hör också sådana produkter som man kan köpa utan recept, alltså till exempel bassalvor.
  3. Alla läkemedel ingår inte automatiskt i betalningsförbindelsen. Det kan till exempel vara specialtillståndspreparat och läkemedel som inte ersätts av FPA. Om du behöver en betalningsförbindelse för sådana läkemedel, ska du tillsammans med din ansökan om utkomststöd skicka en patientanvisning och en utredning från din läkare eller en yrkesperson inom hälso- och sjukvården om att du behöver läkemedlet. I de här situationerna kan FPA göra en individuell bedömning och bevilja betalningsförbindelsen.
  4. Betalningsförbindelsen förmedlas elektroniskt från FPA till apoteken och syns hos apoteket dagen efter att beslutet fattats. Du kan gå till vilket apotek som helst. Visa upp ditt FPA-kort eller styrk din identitet på annat sätt så att apoteket får fram uppgifterna om betalningsförbindelsen.
  5. Betalningsförbindelsen gäller vanligtvis till samma datum som beslutet om grundläggande utkomststöd. Betalningsförbindelser beviljas inte retroaktivt. Beroende på din situation kan FPA begränsa innehållet i betalningsförbindelsen så att den bara gäller ett visst läkemedel eller dess giltighetstid till exempel för ett engångsköp.
  6. Om du är i akut behov av utkomststöd och en betalningsförbindelse för läkemedel ska du ringa FPA:s servicenummer 020 692 227 eller gå till FPA:s serviceställe. FPA handlägger brådskande ansökningar samma eller följande vardag efter att ansökan kommit in. Utanför FPA:s öppettider ska du kontakta socialjouren i din hemkommun.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.