Gå till innehåll

Minskat läkemedelssvinn med noggrannare uppföljning

Hälsa | 28.12.2016
Visste du att man för läkemedelsersättningar använder 1,4 miljarder euro och att oanvända läkemedel ger upphov till en oerhört stor summa som är borta även från din plånbok? I fortsättningen säljs läkemedlen för en kortare tid åt gången.
Lyssna på artikeln
""
Man avser att minska läkemedelssvinnet genom att minska den mängd läkemedel som ersätts på en gång. Vid årsskiftet träder en lagändring i kraft enligt vilken expeditionsintervallet för läkemedelsförpackningar på över 1 000 euro förkortas.

FPA ersätter priset för läkemedel som krävs för behandling av sjukdomar till 100, 65 eller 40 procent, beroende av ersättningsklass. Det resterande beloppet måste kunden betala. Läkemedel som ersätts helt är sådana som behövs för allvarliga sjukdomar, såsom många cancersjukdomar eller epilepsi. År 2015 betalades cirka 1,4 miljarder euro i läkemedelsersättningar.

På grund av regeringens budgetnerskärningar är man nu tvungen att göra besparingar vad gäller de läkemedelsersättningar som FPA betalar. Sparbehovet uppgår till 134 miljoner euro år 2017. En del av sparbehovet avses att täckas genom att minska läkemedelssvinnet.

År 2015 betalades cirka 1,4 miljarder euro i läkemedelsersättningar.

”Vi kommer säkert inte att helt slippa svinnet, men om det finns enkla metoder att minska det ska de metoderna prövas”, berättar Jaana Martikainen, FPA:s forskningschef.

Läkemedlens expeditionsintervall förkortas

Med läkemedelssvinn avses läkemedel som har köpts på apotek, men har blivit oanvända. Enligt Finlands Apotekareförbunds beräkningar uppstår årligen läkemedelsavfall till ett värde av 100 miljoner euro.

”Det finns många orsaker till svinnet. Ibland är man tvungen att byta läkemedel eftersom det inte har någon effekt eller det ger biverkningar. Förpackningarna kan också vara för stora jämfört med behovet och då blir en del oanvända. Man är också tvungen att slänga bort läkemedel ifall patienten avlider”, berättar Martikainen.

Man avser att minska svinnet genom att minska den mängd läkemedel som ersätts på en gång. Vid årsskiftet träder en lagändring i kraft, enligt vilken expeditionsintervallet för läkemedelsförpackningar på över 1 000 euro förkortas. Från och med årsskiftet får apoteken ge ut läkemedel som ersätts för högst en månad åt gången ifall priset på läkemedelsförpackningen överstiger 1 000 euro. De dyraste läkemedlen som ersätts är bland annat nya biologiska läkemedel som behövs för behandling av bland annat reumatism, cancersjukdomar och diabetes.

Man avser att minska svinnet genom att minska den mängd läkemedel som ersätts på en gång.

De föregående satserna ska användas nästan helt innan nya köps

Dessutom förutsätts i framtiden även vid köp av grundersatta läkemedel att den tidigare köpta satsen har använts nästan till slut innan ersättning för en ny sats betalas. Detta har redan tidigare varit en förutsättning vid köp av specialersatta läkemedel.

”Om man har köpt en läkemedelssats för tre månader kan ersättning för den nya satsen betalas tidigast tre veckor innan den föregående satsen tar slut. Om den tidigare satsen har räckt i två månader är expeditionsintervallet två veckor. För köp för en månad är expeditionsintervallet en vecka”, förklarar Martikainen.

De nya expeditionsintervallen utgör inte en risk vid behandling av diabetes

De ändrade expeditionsintervallen har väckt oro. Martikainen erkänner att ändringarna kan orsaka tätare besök på apoteket för vissa kunder.

”Expeditionsintervallen omfattar dock en flextid som underlättar situationen något. Relativt ofta finns apoteket även i närheten av till exempel butiker, vilket betyder att man med lite planering säkert kan sköta flera ärenden på samma gång”, funderar han.

I den offentliga debatten har man lyft fram att kortare expeditionsintervall för dyra läkemedel kommer att göra livet besvärligare, särskilt för diabetiker.

Jaana Martikainen säger lugnande: ”Begränsningen av den sats läkemedel som ersätts på en gång till en månads behandling gäller endast för preparat vars pris överstiger 1 000 euro, och diabetesmediciner är i allmänhet inte så dyra.”

Begränsningen av den sats läkemedel som ersätts på en gång till en månads behandling gäller endast för preparat vars pris överstiger 1 000 euro.

Martikainen påminner om att förändringarna sist och slutligen berör allas gemensamma pengar.

”Ändrade expeditionsintervall är en och en mycket mjuk metod att hitta nödvändiga besparingar”, motiverar hon.

 

Ändringen i självrisken för läkemedelskostnader påverkar vardagen mer än ett kortare expedieringsintervall

Åbobon Pälvi Uusitalo, 55, lider av typ 2-diabetes. Hennes liv påverkas inte nämnvärt av läkemedlens nya expedieringsintervall.

”Jag bor nära apoteket. Vid behov hjälper min dotter mig dit”, säger Uusitalo.

Uusitalo berättar att hon hittills fått mediciner för tre månader i taget. Hon ordineras insulin och två mediciner i tablettform.

Ändringen i självrisken har en större betydelse för Uusitalo. Tidigare har Fpa ersatt 100 procent av diabetesläkemedlen, men nu är ersättningsklassen 65 procent. Det innebär för Uusitalo en årlig tilläggskostnad på 240 euro.

”Över hälften av alla som lider av typ 2-diabetes är över 75 år, och största delen av dem är kvinnor. För en person som lever på en liten pension är en extrakostnad på 240 euro en fruktansvärd summa”, konstaterar Pälvi Uusitalo.

För ytterligare information

Se FPA:s webbsidaSök läkemedel: pris och ersättning

Du kan också ringa till telefonservicen 020 692 224 (mån–fre 8–17)

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.