Gå till innehåll

Ändringar i FPA-förmånerna år 2021

Hälsa | 30.12.2020
Några lagändringar som också inverkar på FPA-förmånerna träder i kraft i början av året. Här kan du läsa om hur ändringarna inverkar på stöden för studerande, arbetslösa, långtidssjuka, pensionärer och barnfamiljer.
Lyssna på artikeln
""

Kontrollera om ändringarna gäller dig

 1. Den nya hälsovårdsavgiften för högskolestuderande. Högskolestuderande ska första gången betala en hälsovårdsavgift till FPA för vårterminen 2021. År 2021 är hälsovårdsavgiften 35,80 euro per termin. Den studerande får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ i FPA:s e-tjänst. Läs mer om hälsovårdsavgiften.
 2. Måltidsstödet för högskolestuderande stiger med 0,36 euro. Stödet är 2,30 euro per måltid. Det görs ändringar i stöden för studerande också på grund av coronaepidemin. Till exempel kan den maximala studietid som berättigar till studielånskompensation och studielånsavdrag förlängas med 0,5 läsår om utexamineringen i höstas fördröjdes på grund av coronaepidemin. Också villkoren för skolresestöd ändras tillfälligt. Läs mer om förmåner för studerande.
 3. Arbetslösa. En del av de ändringar i arbetslöshetsförmånerna som beror på coronaepidemin fortsätter att gälla till 31.3.2021. Exempelvis har det skyddade beloppet i samband med arbetslöshetsförmåner höjts till 500 euro och villkoren för rörlighetsunderstöd lindrats.
  Företagare kan också få arbetsmarknadsstöd till slutet av mars om företagsverksamheten har lidit på grund av coronaepidemin. Beloppet av grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet höjs med 12 cent/dag. Det nya beloppet är 33,78 euro/dag. Läs mer om förmåner för arbetslösa.
 4. Långtidssjuka. Årssjälvrisken för läkemedelskostnader, dvs. takbeloppet, stiger med 2,12 euro. År 2021 är den därmed 579,78 euro per kalenderår. Minimibeloppet av sjukdagpenning, rehabiliteringspenning och specialvårdspenning höjs med 11 cent/dag. En ny form av rehabilitering ordnas för personer med utmattningssyndrom och sömnapné. Det finns också en ny rehabiliteringstjänst för unga personer som konstaterats ha Asperger, ADHD eller ADD. Läs mer om stöd för sjukdomstid och rehabilitering.
 5. Pensionärer. Folkpensionen och garantipensionen höjs med 0,4 % enligt index. Från 1.1.2021 är den fulla folkpensionen 665,29 euro/månad för ensamboende och garantipensionen 837,59 euro/månad. FPA justerar pensionsbeloppen utan någon separat ansökan. Läs mer om förmåner för pensionärer.
 6. Barnbidraget och ensamförsörjartillägget förblir oförändrade. Minimibeloppet av moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenning samt särskild moderskapspenning stiger något. Det nya beloppet är 29,05 euro/dag. Läs mer om förmåner för barnfamiljer.
 7. Förmåns- och pensionsuppgifter meddelas till inkomstregistret. Från och med ingången av 2021 meddelar FPA uppgifter om utbetalda förmåner och pensioner till inkomstregistret. Inkomsttagaren kan se aktuella uppgifter om sina löner, pensioner och förmåner i inkomstregistrets e-tjänst. Läs mer om inkomstregistret.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.