Gå till innehåll

Så här ändras FPA-förmånerna år 2018

FPA betjänar | 5.1.2018
Flera FPA-förmåner ändrar år 2018. Här kan du kontrollera hur förmånerna för studerande, arbetslösa, barnfamiljer, långtidssjuka och pensionärer ändrar.
Lyssna på artikeln
""

Kolla om FPA:s förmånsändringar år 2018 gäller dig

  1. Studerande. Möjligheten för 18‒19-åringar att få studiepenning förbättras. Studiepenningen stiger med en försörjarförhöjning på 75 euro/mån för vårdnadshavare till barn under 18 år. Studiestödets betalningsdag ändras.
  2. Arbetslösa. Självrisktiden för arbetslöshetsskydd förkortas till 5 dagar. Den s.k. aktiveringsmodellen tas i bruk.
  3. Barnfamiljer. Barnbidragets ensamförsörjartillägg stiger: förhöjningen är 53,30 euro/mån för varje barn som får barnbidrag. Föräldradagpenningarnas minimibelopp höjs. Beloppet av moderskapsunderstöd höjs. Moderskapunderstödet uppgår till 170 euro om barnet beräknas födas 1.6 eller senare. För närvarande är det 140 euro.
  4. Långtidssjuka. Läkemedelstaket ändras inte (605,13 euro/kalenderår). Uppköp av dyra läkemedel underlättas. En nivåhöjning görs i de minimidagpenningar som betalas ut under sjukdomstid och rehabilitering.
  5. Pensionärer. Garantipensionen höjs med 15,01 euro. Grundvårdbidraget för pensionstagare stiger med 8,81 euro. Det nya beloppet är 70,52 euro/mån.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.