Gå till innehåll

Nytt hem, namn eller parförhållande – ska dessa meddelas till FPA?

FPA betjänar | 6.11.2018
Laura Lahtikivi
Lyssna på artikeln

”Varför sänds FPA-posten fortsättningsvis till mina föräldrars adress?”, undrade en ungdom som nyss hade flyttat hemifrån. Under samtalet framgick det att den unga hade glömt att göra en flyttanmälan mitt under flyttbestyren och studiestarten. Det var därför som också FPA:s beslut om studiestöd skickades till den tidigare adressen. Det finns många som undrar över när man ska meddela FPA om förändringar i de egna uppgifterna. Nedan ger jag därför fem tips om vad man bör tänka på.

Flyttade du till en ny adress? Om adressen ändras i tid, ökar samtidigt sannolikheten för att också breven från FPA hittar fram till rätt adress från första början. Mitt första tips är därför att sköta flyttanmälan redan före själva flyttruljangsen. Adressändringen meddelas till befolkningsdatasystemet, och därifrån får FPA de nya adressuppgifterna vanligtvis inom en vecka.

Även om du inte behöver meddela FPA den nya adressen skilt för sig, lönar det sig ändå att kontrollera hur flytten påverkar FPA-förmånerna. Exempelvis bostadsbidraget ska alltid justeras när man flyttar, och ett kommunbyte kan i sin tur påverka kommuntillägget till barnavårdsstöd.

Exempelvis bostadsbidraget ska alltid justeras när man flyttar.

Kommer ditt namn att förändras? Namnbyte innebär ofta att du måste skaffa nya identitetshandlingar och diverse kort. Lyckligtvis uppdateras namnuppgifterna hos FPA automatiskt inom några veckor från det att du bett magistraten ändra ditt namn. Om du alltjämt är sjukförsäkrad i Finland, får du gratis ett nytt FPA-kort per post. Också de som fått tillökning i familjen kan låta bli att bekymra sig över att skaffa FPA-kort för den nyfödda. När FPA via befolkningsdatasystemet har fått uppgifterna om barnets personbeteckning och namn, kan FPA-kortet postas till hemadressen.

Är du sam- eller särbo? En bekant berättade roat att det ser ut som om hen utan att själv veta om det alltjämt bor ihop med en sambo från ungdomstiden. När det begav sig blev det inte av att meddela om att samboförhållandet upplöstes, och därför spökade förhållandet vidare i personuppgifterna.

En bekant berättade roat att det ser ut som om hen utan att själv veta om det alltjämt bor ihop med en sambo från ungdomstiden.

Lyckligtvis kan uppgifterna om ett parförhållande snabbt uppdateras i e-tjänsten, där man behändigt kan meddela både att man flyttat ihop eller separerat. Däremot får FPA direkt via befolkningsdataregistret uppgifter om att ett äktenskap eller registrerat parförhållande har ingåtts eller avslutats. Parförhållandefrågan påverkar bland annat folkpensionens storlek och möjligheten att få barnbidragets ensamförsörjartillägg. Därför lönar det sig att kontrollera skillnaderna i FPA-förmånerna vid sam- respektive särboende. För att undvika återkrav bör eventuella förändringar meddelas i god tid.

Har du svenska eller finska som modersmål? Ibland ringer kunderna upp den svenska telefonservicen och undrar över vad det riktigt står i deras beslut, som de fått på finska. Alltsomoftast visar det sig att kunden i tiderna har valt att få sina beslut på finska men att kunskaperna sedermera rostat. I sådana fall tipsar jag ofta om att man i e-tjänsten kan välja om man vill få FPA-besluten på svenska eller finska. Också kontaktuppgifterna kan behändigt uppdateras över nätet. Telefonnummer och e-postadresser uppdateras visserligen hos FPA om du uppger dessa när du ansöker om någon förmån eller besöker din FPA-byrå.

Har du nytt kontonummer? I samband med att du sköter bankärenden kan kontonumret ändras. Det lönar sig att meddela FPA om det nya kontonumret i god tid innan det gamla kontot avslutas. I fråga om de flesta förmånerna går det att uppdatera kontonumret i e-tjänsten. En ändring kan meddelas också per blankett. När FPA har fått de nya uppgifterna tar det vanligtvis några vardagar innan det nya kontonumret uppdateras som inbetalningskonto. 

Oberoende av stora eller små förändringar i livssituationen är det bra att meddela FPA om förändringarna i god tid.

Oberoende av stora eller små förändringar i livssituationen är det bra att meddela förändringar i god tid. På FPA:s webbplats finns närmare information om sådana förändringar i samband med vilka förmånerna måste ses över. Om du flyttar utomlands kan du med fördel ta en närmare titt på vad som är bra att veta vid flytt eller vistelse utomlands. Om du är osäker på hur de nya personuppgifterna påverkar dina FPA-ärenden kan du ta reda på det genom att ringa upp vår telefonservice.

Översättning: Kurt Kavander

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.