Gå till innehåll

Lönen för sommarjobb kan inverka på bostadsbidraget

FPA betjänar | 24.4.2018
Pasi Örnberg
planerare
Lyssna på artikeln

Studerande, visste du att du kan få allmänt bostadsbidrag också på sommaren även om du inte studerar? Det är möjligt att få bostadsbidrag fastän du jobbar på sommaren eller vistas någon annanstans än på studieorten under en del av sommaren. Du kan tillfälligt vara borta från din bostad i tre månader. Under den tiden betalar FPA bostadsbidrag på normalt sätt, förutsatt att du fortsättningsvis har boendeutgifter.

En studerandes inkomster förändras ofta på sommaren, och därför kan man behöva justera bostadsbidragets belopp.

En studerandes inkomster förändras ofta på sommaren, och därför kan man behöva justera bostadsbidragets belopp. Bostadsbidraget måste nämligen justeras om inkomsterna stiger med minst 400 euro per månad permanent. Vad betyder det här i praktiken? Förändringen i inkomsterna jämförs alltid med de inkomster som fastställdes i det senaste beslutet. Låt oss som exempel säga att dina månatliga inkomster enligt det senaste beslutet är 250 euro i studiestöd och 500 euro i lön, sammanlagt alltså 750 euro per månad. Bostadsbidraget måste justeras om inkomsterna under sommaren stiger till minst 1 150 euro per månad.

Bostadsbidraget behöver däremot inte justeras om man i det senaste beslutet har räknat ut en genomsnittsinkomst, där inkomsten under sommaren redan har beaktats på förhand. Genomsnittsinkomsten räknas ut om inkomsterna varierar inom tre månader från den dag då bostadsbidraget beviljas. Kom i håg att det alltid är bruttobeloppet som beaktas. Dessutom beaktas också semesterpenningar, lönetillägg och naturaförmåner.

FPA räknar med att inkomsterna förändras den dag då anställningen inleds, och inte först på den första lönedagen.

Tidpunkterna för när bostadsbidraget ska justeras ger ofta gråa hår. FPA räknar med att inkomsterna förändras den dag då anställningen inleds, och inte först på den första lönedagen. Bostadsbidraget justeras emellertid först från den hela kalendermånad som följer efter tidpunkten för förändringen i inkomsterna. Om till exempel jobbet inleds 1.5 ska bostadsbidraget justeras från 1.6. Om jobbet däremot inleds 2.5 justeras bostadsbidraget från 1.7. Den nya inkomsten räknas alltså ut från och med justeringstidpunkten.

För att undvika felaktiga utbetalningar lönar det sig att ansöka om justering genast då du vet hur stora dina inkomster är på sommaren. Om du har en fast månadslön räcker det med arbetsavtalet som bilaga till ansökan. Om din månadslön varierar måste du dessutom lämna in den första lönespecifikationen eller någon annan tillförlitlig utredning om inkomsten. Om du sommarjobbar bara en kort tid ska du med tanke på uträkningen av genomsnittsinkomsten också uppskatta hur stora inkomster du kommer att få efter sommaren.

För att undvika felaktiga utbetalningar lönar det sig att ansöka om justering genast då du vet hur stora dina inkomster är på sommaren.

Är du osäker på om du har rätt till bostadsbidrag på sommaren, eftersom dina inkomster är högre då? I så fall lönar det sig att kolla vilka de övre gränserna för inkomsterna är. Med hjälp av ett beräkningsprogram kan du också se hur olika förändringar i inkomsterna inverkar på bostadsbidragets belopp.

Snart är vårterminen slut och sommaren är här. Lycka till med studier och jobb!

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.