Gå till innehåll

@OJ kan du hjälpa?

Uträttar du FPA-ärenden helst per telefon, på webben eller på en servicepunkt eller ett serviceställe? Eller tar du hellre kontakt på Instagram eller Jodel? I den här artikeln sammanställer vi information om hur och i vilka ärenden FPA hjälper speciellt unga.
FPA betjänar | 2.5.2023
Lyssna på artikeln

Vad är det första du tänker när du hör ordet ”Kela” eller ”FPA”?

Du tänker kanske på ekonomiskt stöd i situationer där pengarna inte räcker till. Folkpensionsanstalten främjar även hälsan och stödjer självständighet i olika livssituationer.

Du associerar kanske med barnbidrag, studiestöd, arbetsmarknadsstöd eller moderskapsförpackningen, som alla är FPA:s förmåner. Eller psykoterapi, som FPA också stödjer.

Kanske funderar du i samma banor som Cecilia, 15, Khalif, 25, och Elena, 20, som svarade på frågan utanför Navigatorn i Helsingfors?

Vad är det första du tänker på när du hör talas om FPA?

Cecilia von Troil, Khalif Haithem Majeed och Elena Kuoza svarar på frågan i videon.

Vilka frågor kan man kontakta FPA om?

Från FPA kan man till exempel ansöka om studiestöd, bostadsbidrag och rehabilitering. Förmånerna fastställs alltid enligt livssituationen. För många unga blir FPA-ärenden aktuella när studierna inleds eller avslutas eller när det är dags att flytta till ett eget hem. FPA hjälper dig också när du ännu inte har hittat en studieplats eller ett jobb, och även när allt känns struligt.

Vilka är de vanligaste frågorna till FPA?

Många ber FPA om råd och anvisningar. Dessutom frågar många om handläggningstiden för den egna ansökan och om när pengarna kommer in på kontot. Det går behändigt att ta reda på handläggningstiden på webben: På FPA:s webbsidor kan du när som helst kontrollera den genomsnittliga handläggningstiden för förmåner du har ansökt om på FPA:s webbsidor. Tjänsten uppdateras en gång per dygn, vilket gör att förmånernas genomsnittliga handläggningstid syns nästan i realtid.

När har FPA hjälpt dig?

Se Khalifs, Elenas och Cecilias svar i videon.

Hur kan man uträtta ärenden hos FPA?

FPA är engagerad i mycket. Du kan sköta dina ärenden såväl i MittFPA som per telefon. Merparten av de som är under 30 år föredrar webben, men många ringer också till FPA. FPA ger också personlig betjäning på serviceställena, även om allt färre ungdomar sköter sina ärenden ansikte mot ansikte.

Ibland besöker FPA även läroanstalter och olika evenemang i pop up-stil.

Du har kanske råkat träffa på FPA på till exempel Navigatorn, en läroanstalt eller i sociala medier. FPA har som mål att vara där kunderna är. Navigatorn är en servicepunkt med låg tröskel för personer under 30 år. Då och då jobbar FPA:s kundservicespecialister på plats på Navigatorer och på vissa Navigatorer kan du kontakta FPA även via videoförbindelse.

Du kan även prata med FPA:s servicerådgivare på läroanstalter och olika evenemang där FPA deltar i pop

Du kan stöta på FPA:s kundservicespecialister även på läroanstalter och på olika evenemang där FPA deltar i pop up-stil.

Du får även kontakt med FPA via TYP-tjänsten, dvs. den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen samt FPA:s servicepunkter. En servicepunkt är ett verksamhetsställe som upprätthålls

Du får även kontakt med FPA genom att besöka en av FPA:s servicepunkter. En servicepunkt är ett serviceställe som upprätthålls gemensamt av FPA och andra offentliga organisationer. Där kan du hämta FPA:s ansökningsblanketter och broschyrer, lämna in ansökan och få allmän handledning om förmåner samt användningen av FPA:s webbtjänster.

Hur uträttar du helst ärenden hos FPA?

Se Elenas, Cecilias och Khalifs svar i videon.

Hur betjänar FPA i sociala medier?

FPA finns på flera olika kanaler i sociala medier. FPA:s Instagram-konto har blivit allt populärare under de senaste åren. På Instagram strävar FPA efter att göra innehåll som motsvarar kundernas frågor och informationsbehov. I FPA:s inlägg, stories och reels kan du till exempel se hur e-tjänsten eller FPA:s räknare används. På Instagram svarar FPA:s kundservicespecialister på kundernas frågor via privata meddelanden vardagar kl. 9–16.

FPA svarar på frågor också på Jodel.

Kanalen @kysykelalta i Jodel har blivit en populär kanal vid sidan av Instagram. Du kan skicka frågor på huvudstadsregionens Jodelkanal @kysykelalta där FPA svarar på frågor under vardagar. Dessutom ordnar vi ungefär en gång i månaden ett riksomfattande AMA-evenemang (ask me anything).

FPA finns även på Facebook och där kan du också ställa frågor via privata meddelanden. Bekanta dig med FPA:s kanaler i sociala medier.

Kan man få råd för sin egen situation i sociala medier?

Kundservicespecialisterna kan inte öppna dina uppgifter till exempel utgående från en Instagram-diskussion och det är inte säkert att dela sin personbeteckning via sociala medier ens via ett privat meddelande. Däremot kan du få tips om vart du ska vända dig för att få råd och stöd. Om frågan är sådan att den inte kan lösas med allmänna råd, kan FPA:s kundservicespecialist hänvisa kunden till FPA:s andra servicekanaler.

FPA svarar på frågor också på Jodel, på kanalen @kysykelalta

Hurudana tjänster har FPA speciellt för unga?

FPA har under de senaste åren erbjudit nya individuella tjänster, där en anställd på FPA sköter ungas ärenden under en längre tid. Med tjänstens hjälp kan man reda ut din livssituation och ditt behov av stöd och rådgivning. Den anställda på FPA ser till att dina FPA-förmåner är i ordning och tar samtidigt reda på om du skulle ha nytta av till exempel rehabiliteringstjänster.

Läs mer: Nona fick en egen kontaktperson hos FPA när livet plötsligt förändrades – ”Silja räddade situationen”

I bästa fall kan den anställda på FPA hjälpa och uppmuntra till studier och jobbsökande.

FPA samarbetar med andra aktörer vad gäller nya tjänster. Med ditt samtycke kan FPA hjälpa dig till exempel i ärenden som görs i samarbete med socialväsendet, arbetskraftstjänsterna eller läroanstalten. I bästa fall kan den anställda på FPA hjälpa och uppmuntra till studier och jobbsökande.

FPA erbjuder även rehabiliteringstjänster för unga, såsom NUOTTI-coachning, som är yrkesinriktad rehabilitering med låg tröskel. Man behöver varken läkarintyg eller en diagnos för att delta i coachningen. Deltagarna får en coach som de kan träffa ansikte mot ansikte eller till exempel via videoförbindelse.

Teksti Pi Mäkilä
Editointi Jenni Juntunen
Kuva Kela
Video Olli Partinen
Gallupkuvaus Markus Pentikäinen

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.