Gå till innehåll

Inget bostadsbidrag utan inkomstuppskattning

FPA betjänar | 4.2.2020
Pasi Örnberg
planerare
Lyssna på artikeln

”Nu igen borde man uppskatta vad man kommer att ha för inkomster nästa sommar. Hur ska jag kunna veta det redan nu?” Så här tänker antagligen många studerande som ansöker om allmänt bostadsbidrag – och med all orsak. Lagen om allmänt bostadsbidrag ter sig väldigt stel i dagens föränderliga livssituationer där inkomsterna kan variera mycket under året.

Ibland kan det kännas som om man ”med våld” måste ange en månadsinkomst i ansökan om bostadsbidrag.

Ibland kan det kännas som om man ”med våld” måste ange en månadsinkomst i ansökan om bostadsbidrag. Fast man inte vet om man kommer att ha några inkomster eller inte. Även om man skriver i sin ansökan att man inte vet vad man har för inkomster om tre månader, så kan det hända att den som handlägger bostadsbidraget ändå ringer och ställer frågor som: ”Hur ser det ut med sommarjobb nästa sommar?” eller ”har du fått fler timmar till det här deltidsjobbet som du nämner?”. Handläggaren ringer ändå inte för att retas. Han eller hon vill se till att ditt bidrag betalas ut i enlighet med lagen och till rätt belopp. Då slipper du också återkrav. Vi måste försöka få alla slags livssituationer att gå ihop med de villkor som lagen ställer.

För att få allmänt bostadsbidrag är du tvungen att så exakt som möjligt uppge hur stora inkomster du kommer att ha under en stödperiod på ett år. Kravet på att du ska uppge din månadsinkomst finns i lagen om allmänt bostadsbidrag. Begreppet månadsinkomst härstammar från en tid då familjerna i regel hade stabila månadsinkomster – det vill säga tiotals år innan de studerande började omfattas av det allmänna bostadsbidraget år 2017.

Handläggaren vill se till att ditt bidrag betalas till rätt belopp. Då slipper du också återkrav.

”Nå vad gör man om man vet att inkomsterna kommer att variera?” Många känner redan till begreppen fortlöpande inkomst och genomsnittlig inkomst som används inom bostadsbidraget. Observera att en genomsnittlig inkomst beräknas bara om inkomsterna varierar under tre månader efter det att bidraget började betalas ut eller efter den senaste justeringen.

Den genomsnittliga inkomsten beräknas inte om lönen varierar endast lite från månad till månad och inga andra ändringar skett i inkomsterna. Då beräknas månadsinkomsten som inverkar på bostadsbidraget utifrån det innevarande årets inkomst enligt lönespecifikationen. Den genomsnittliga inkomsten räknas alltså ut först när inkomstslaget förändras inom loppet av tre månader, till exempel från studiestöd till lönearbete eller tvärtom.

Det är också bra att komma ihåg att den sökande kan ha fortlöpande inkomster fast det skulle vara olika inkomstslag samtidigt, till exempel studiestöd och en liten löneinkomst – bara de här båda inkomsterna hålls oförändrade under minst tre månader.

Om du ansöker om bidrag i augusti medan du fortfarande sommarjobbar, måste en genomsnittlig inkomst uppskattas.

Studerande har i allmänhet betydligt större inkomster under sommaren än under terminerna, vilket gör det extra knepigt att uppskatta den genomsnittliga månadsinkomsten. Studerande ansöker nämligen ofta om bostadsbidrag redan i början av augusti när de fortfarande sommarjobbar, medan studierna börjar först i september. Då måste alltså en genomsnittlig inkomst räknas ut för en stödperiod på ett år för 12 månader framåt. På grund av det här ingår det i inkomstberäkningen en uppskattning av inkomsterna för nästa sommar. Vedertagen praxis är att inkomsterna nästa sommar antas vara desamma som inkomsterna föregående sommar, såvida den sökande fortfarande är studerande. Om den studerande i det här fallet ansöker om bidrag från och med början av september så kan man som inkomst använda fortlöpande inkomst, med antagandet att inkomsterna är desamma under tre månader från ansökningstidpunkten.

Om du känner dig osäker i fråga om den genomsnittliga inkomsten eller uppskattningen av inkomsterna i allmänhet när du ansöker om bostadsbidrag, rekommenderar jag att du läser om beräkningen av bostadsbidraget eller att du frågar FPA:s kundservicespecialister om ärendet innan du skickar din ansökan.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.