Siirry sisältöön

Ei asumistukea ilman tuloarviota

Kela palvelee | 4.2.2020
Pasi Örnberg
suunnittelija
Kuuntele artikkeli

”Taas pitäisi arvioida tuloja ensi kesälle. Miten voin niitä vielä tässä vaiheessa tietää?” Näin pohtii varmasti moni yleistä asumistukea hakeva opiskelija – ja syystä. Laki yleisestä asumistuesta taipuu nimittäin huonosti nykypäivän muuttuviin elämäntilanteisiin, jossa tulot vaihtelevat paljonkin vuoden aikana.

Joskus voi tuntua siltä, että asumistukeen tarvitaan jokin kuukausitulo ”vaikka väkisin”.

Joskus voi tuntua siltä, että asumistukeen tarvitaan jokin kuukausitulo ”vaikka väkisin”. Olivat tulot tiedossa tai eivät. Vaikka hakemukseen kirjoittaisi ”En tiedä mitkä tuloni ovat kolmen kuukauden kuluttua”, saattaa asumistuen käsittelijä kuitenkin soittaa kysyäkseen esimerkiksi: ”Miltäs se ensi kesän kesätyötilanne vaikuttaa?” tai “onkos tässä mainitsemassasi osa-aikatyössä tunnit lisääntyneet?”. Käsittelijä ei kuitenkaan soita kiusakseen.  Hän haluaa varmistaa, että tukesi maksetaan lain mukaan ja oikean suuruisena, jolloin ei myöskään tule takaisinperittävää. Kaikenlaiset elämäntilanteet on pyrittävä sovittamaan samoihin lain asettamiin raameihin.

Yleiseen asumistukeen joudutaan selvittämään hakuajasta alkaen mahdollisimman tarkka tulo vuoden mittaiselle tukikaudelle etukäteen. Peruste kuukausitulon selvittämisestä tulee suoraan asumistukilaista. Kuukausitulon käsite on peräisin ajalta, jolloin perheillä oli pääsääntöisesti vakiintuneet kuukausitulot – eli vuosikymmeniä aiemmin ennen kuin opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin vuonna 2017.

Käsittelijä haluaa varmistaa, että tukesi maksetaan oikean suuruisena, jolloin ei myöskään tule takaisinperittävää.

”Mitäs sitten tehdään, kun on tiedossa, että tulot vaihtelevat? ” Niin kuin moni tietääkin, asumistuessa on käytössä käsitteet jatkuva tulo sekä keskiarvotulo. Huomioitavaa on, että keskiarvotulo lasketaan vain silloin, jos tulot vaihtelevat kolmen kuukauden sisällä tuen alkamisesta tai edellisestä tarkistamisesta.

Tässä kohtaa on hyvä tiedostaa, että keskiarvotuloa ei lasketa, jos palkassa on pientä kuukausittaista vaihtelua, mutta muita muutoksia tuloissa ei ole. Silloin asumistukeen vaikuttava kuukausitulo lasketaan palkkalaskelman vuosikertymästä. Keskiarvotulo siis lasketaan vasta silloin, kun tulon lähde vaihtuu kolmen kuukauden sisällä esimerkiksi opintotuesta palkkatyöhön tai toisinpäin.

Mielessä kannattaa pitää myös se, että hakijalla voi olla jatkuva tulo, vaikka tulolajeja olisi useampia yhtä aikaa, kuten esimerkiksi opintotukea ja pientä palkkatuloa – kunhan molemmat tulot pysyvät muuttumattomina vähintään sen kolme kuukautta.

Jos tukea hakee elokuussa vielä kesätöissä ollessa, joudutaan arvioimaan keskiarvotulo.

Opiskelijoiden kuukausituloja arvioitaessa haastavaa on erityisesti se, että opiskelijoilla on yleensä kesäisin huomattavasti suuremmat tulot kuin lukukauden aikana. Opiskelijat nimittäin hakevat asumistukea usein jo elokuun alusta, kun ollaan vielä kesätöissä ja opinnot alkavat vasta syyskuussa. Tällöin joudutaan siis laskemaan keskiarvotulo vuoden mittaiselle tukikaudelle 12 kuukaudeksi eteenpäin. Näin ollen tulolaskelmaan sisältyy arvio seuraavan kesän tuloista. Vakiintuneen käytännön mukaisesti seuraavan kesän tuloksi huomioidaan yleensä tulo, jota hakija sai myös edellisenä kesänä, jos opiskelustatus säilyy muuten samana. Jos tukea haettaisiin tässä tapauksessa syyskuusta alkaen, niin tulona voitaisiin käyttää jatkuvaa tuloa, olettaen kuitenkin, että tulot ovat samat kolmen kuukauden ajan hakuajan alusta.

Jos koet asumistukea hakiessasi epävarmuutta keskiarvotulon käsitteestä tai tulojen arvioimisesta ylipäätään, kehotan lukemaan asumistuen tulojen laskentaperusteet tai kysymään asiasta Kelan palveluasiantuntijoilta ennen hakemuksen lähettämistä.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.